finnholbek.dk

Familien Schaffalitzky de Muckadell

Familien Schaffalitzky de Muckadell

billeder og dokumenter knyttet til familien Schaffalitzky de Muckadell

Match 1 til 50 fra 52    » Se Galleri     » Lysbilledshow

1 2 Næste»

   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Agnete Minna Birch, Betzy Baronesse Bille Brahe og Louise (Søs) Baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Agnete Minna Birch, Betzy Baronesse Bille Brahe og Louise (Søs) Baronesse Schaffalitzky de Muckadell
- er sandsynligvis taget af Onkel Schaffa i slutningen af 30'erne. 
 
2
Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, 1859-1939
Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, 1859-1939
 
 
3
Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, 1720-1797
Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, 1720-1797
til Grevskabet Muckadell, blev 2. april 1783 ophøjet i grevestanden. 
 
4
Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, 1800-1858
Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, 1800-1858
 
 
5
Angelique Augusta Julia komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1841-1920
Angelique Augusta Julia komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1841-1920
 
 
6
Anna -, Louise - og Erik Oscar Schaffalitzky de Muckadell
Anna -, Louise - og Erik Oscar Schaffalitzky de Muckadell
 
 
7
Baron Cai Schaffalitzky de Muckadell
Baron Cai Schaffalitzky de Muckadell
bagside af bogen "Søkadet Flink"  
 
8
Baron Erik Oscar Schaffalitzky de Muckadell
Baron Erik Oscar Schaffalitzky de Muckadell
Ritmester 
 
9
Baronesse Betzy Schaffalitzky de Muckadell's dåbsattest
Baronesse Betzy Schaffalitzky de Muckadell's dåbsattest
 
 
10
Baronesserne Anna - og Louise Schaffalitzky de Muckadell
Baronesserne Anna - og Louise Schaffalitzky de Muckadell
i hestevogn ved Vallø Slot omkring 1925-29 
 
11
Bernhard Schaffalitzky von Muckodell
Bernhard Schaffalitzky von Muckodell
Generalmajor af den weimar'ske Armé 
 
12
Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell
kaldet Babm 
 
13
Betzy Schaffalitzky de Muckadells dåb - faddere:
Betzy Schaffalitzky de Muckadells dåb - faddere:
Kammerherreinde E. Scheel - (fasteren Erikka Josephine Eleonora baronesse Schaffalitzky de Muckadell)
Baronesse I. Gyldenkrone - (antagelig Juliane Marie Christine (Mimi) baronesse Gyldenkrone)
Kammerherre S. Scheel - (fasters mand Sofus Frederik Erik Otto Skeel, til Stamhuset Birkelse)
E. Scheel - (fasters svoger Jørgen Erik Frederik Skeel, til det Skeel'ske Majorat)
Forpagter Lund
Proprietær B. Mackeprang - (morbroderen Eggert Bernhard Mackeprang)
Kapitajn Villenhardt

(Tak Thomas Kryhlmand for hjælp til tydningen)
 
 
14
Betzy Vilhelmine komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1833-1905
Betzy Vilhelmine komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1833-1905
 
 
15
Birgitte (Betzy) Susanne Sybilla komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1801-1876
Birgitte (Betzy) Susanne Sybilla komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1801-1876
 
 
16
Birgitte Susanne Sybilla komtesse Schaffalitzky de Muckadell
Birgitte Susanne Sybilla komtesse Schaffalitzky de Muckadell
 
 
17
Cai baron Schaffalitzky de Muckadell
Cai baron Schaffalitzky de Muckadell
forfatter og korspordent 
 
18
Caja Christiane Louise Elisabeth Boalth og Ludvig Ditlev Schaffalitzky de <span class='notranslate'>Muckadell Skeel</span>
Caja Christiane Louise Elisabeth Boalth og Ludvig Ditlev Schaffalitzky de Muckadell Skeel
 
 
19
Carl Henrik Ditlev baron Schaffalitzky de Muckadell, 1843-1901
Carl Henrik Ditlev baron Schaffalitzky de Muckadell, 1843-1901
 
 
20
Christiane Sophie von der Lühe
Christiane Sophie von der Lühe
Lensgreve Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadells første hustru. 
 
21
Greve Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Greve Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet beskrives således:
Skjoldet firdelt med blåt hjerteskjold, hvori fra venstre side kommende en harniskklædt arm, svingende en sølv-hammer. (Schaffalitzky). 1. felt et rødt oksehoved i guld (Reedtz), 2. en seksoddet guld-stjerne i blåt (Juel), 3. en blå lilje i sølv, 4. en blå mur med port i sølv.
På hjelmene: I. en krone mellem et sølv- og et blåt vesselhorn; II. en nedvendt blå pil mellem en guld- og en rød strudsfjer; III. en seksoddet guld-stjerne mellem en guld- og en blå vinge. Skjoldholdere: en vildmand med hævet kølle i højre hånd og en tilbageseende guldbevæbnet naturlig farvet ørn. 
 
22
Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Schaffalitzky de Muckadell - våbenskjold (coat of arms)
Slægtens Skjoldmærke er en fra venstre side kommende harniskklædt arm, svingende en sølv-hammer i blåt. På hjelmen et sølv- og et blåt vesselhorn. 
['Flere links'] 
23
Tverdise, den ældste udgave af Schaffalitzky-våbenet - våbenskjold (coat of arms)
Tverdise, den ældste udgave af Schaffalitzky-våbenet - våbenskjold (coat of arms)
 
 
24
Elisabeth komtesse Schaffalitzky de Muckadell
Elisabeth komtesse Schaffalitzky de Muckadell
 
 
25
Elsebet Bruuns dåb - faddere:
Elsebet Bruuns dåb - faddere:
Enkefru Bruun København - (farmoderen Hedevig Claudine Kristine Skeel)
Baronesse A. Schaffalitzky de Muckadell, Voldgaard - (ældste moster Anna baronesse Schaffalitzky de Muckadell)
Partikulier C. Makkeprang Juelsberg - (Carl Mauritz Mackeprang)
Hofjægermeister Skeel Skeelslund - (faderens fætter, Jørgen Erik Frederik Skeel til Stamhuset Birkelse)
Premiereleutenant Schaffalitzky de Muckadell Aarhus - (morbroderen Erik Oscar baron Schaffalitzky de Muckadell)
Maskinmester i Marinen E. Bruun København - (farbroderen Vilhelm Erik Eusebius Bruun)
Hofjægermester Bruun Kokkedal - (Jørgen Christian Julius Vilhelm Bruun). 
 
26
Emil Erik baron Schaffalitzky de Muckadell, 1837-1895
Emil Erik baron Schaffalitzky de Muckadell, 1837-1895
Kammerherre 
 
27
Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
 
 
28
Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
 
 
29
Erik Oscar baron Schaffalitzky de Muckadell
Erik Oscar baron Schaffalitzky de Muckadell
"Onkel Schaffa" 
 
30
Erik Otto Wilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell, 1870-1929
Erik Otto Wilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell, 1870-1929
 
 
31
Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell 
 
32
Erikka Josephine Eleonora baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Erikka Josephine Eleonora baronesse Schaffalitzky de Muckadell
 
 
33
familiebillede ca. 1939
familiebillede ca. 1939
Gert 'Mario' Holbek, Henry Johansen, Hans Santasillia Holbek, Gert Holbek, Hans Jørgen Johansen og fru Marie, Betzy 'Babm' Schaffalitzky de Muckadell, Elsebet Bruun med Claus Holbek, Teresa Maria Feodora 'Nonina' Santasilia, Marie Louise Clotilde Holbek med Eva Maria Holbek, Ghita Luzi med Gertrud Gurli Githa Holbek, Gert Andreas Erik Holbek, John Valdemar Holbek, Betzy Maria Theresa Holbek, Kjeld Holbek og Bengt Knud Holbek 
 
34
Fanny komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1863-1901
Fanny komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1863-1901
 
 
35
Fanny Schaffalitzky komtesse de Muckadell
Fanny Schaffalitzky komtesse de Muckadell
 
 
36
Frederikke Louise komtesse Schaffalitzky de Muckadell
Frederikke Louise komtesse Schaffalitzky de Muckadell
Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene 
 
37
Gruppebillede. Herrer i kjole og hvidt, kvinder i selskabskjoler. Deltagerne i en fest på Grand Hotel i Odense den 27. Nov. 1924 i anledning af landsarkivar Wads afsked.
Gruppebillede. Herrer i kjole og hvidt, kvinder i selskabskjoler. Deltagerne i en fest på Grand Hotel i Odense den 27. Nov. 1924 i anledning af landsarkivar Wads afsked.
Bemærk at kvinder på denne liste figurerer med giftenavn:
1: Købmand Andrew Jensen. 2: Landsarkivar H.A. Knudsen. 3: Ingeniør C.A. Andreasen. 4: Læge Axel Gjørup (Korint). 5: Greve Julius Ahlefeldt-Laurvig (Kjærsgaard). 6: Telegrafassistent Kroman Hansen. 7: Boghandler N. Dreyer. 8: Fhv. folketingsmand Sørensen Allesø. 9: Arkitekt K. Lehn Petersen. 10: Hofjægermester O. Vind (Sanderumgård). 11: Baron Oluf Bille Brahe (Fraugdegård). 12: Fru Ellen Seesten. 13: Greve Erik Schaffalitzky de Muckadell (Brobygård).
14: Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen. 15: Brygger Fr. Rasmussen (Indslev). 16: Underarkivar Seesten. 17: Hofjægermester, baron Berner Schilden Holsten (Langesø). 18: Rektor H. St. Holbeck. 19: Branddirektør Behrendt (Middelfart). 20: Museumsinspektør, cand theol., C.M.K. Petersen. 21: Sparekasseassistent Juel Hansen. 22: Professor, læge P.K. Møller. 23: Sagfører Poul Strøm.
24: Arkitekt N. Jacobsen. 25: Dommer K. Stephensen, Middelfart. 26: Boghandler J. Weishaupt. 27: Stiftamtmand Neumann. 28: Stiftsprovst Lützhøft. 29: Politimester Woll, Kerteminde. 30: Fru Woll. 31: Grevinde Ahelfeldt-Laurvig, Kjærsgaard. 32: Fru Elisabeth Gjørup. 33: Kammerherre, lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, Arreskov. 34: Proprietær H.J. Dinesen, Skyttegård. 35: Apoteker P.J. Neergaard. 36: Proprietær F. Hjort, Baagegaard. 37: Hofjægermester E. Schøller, Margaard. 38: Redaktør M.C.H. Dreyer.
39: Fru Andreasen. 40: Frøken Karen Cederfeld de Simonsen, Erholm. 41: Baronesse Bille Brahe, Fraugdegaard. 42: Frk. Elisabeth Cederfeld de Simonsen, Erholm.
43: Grevinde Elisabeth Schaffalitzky de Muckadell. 44: Fru rektorinde Holbeck. 45: Fru Dina Dreyer. 46: Baronesse Berner Schilden Holsten. 47. Kammerherreinde Cederfeld de Simonsen. 48: Landsarkivar Wad. 49: Priorinde, baronesse Anna Rosenkrantz. 50: Frøken Signe Læssøe. 51: Fru Oluffa Brandt. 52: Konsul Fr. L. Hey. 53: Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm. 
 
38
Hedevig Charlotte Amalie baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Hedevig Charlotte Amalie baronesse Schaffalitzky de Muckadell
 
 
39
Heinrich Bernhard Schaffalitzky de Muckadell
Heinrich Bernhard Schaffalitzky de Muckadell
Den første mand af slægten Schaffalitzky de Muckadell i Danmark. 
 
40
Kammerherre Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Kammerherre Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
Kammerherre til Grevskabet Muckadell 
 
41
Lensgreve Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell
Lensgreve Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell
Avis dato: 20. januar 1883: "Fuldstændig juridisk Eksamen", den 19de: A. C. C. L Scaffalitzky de Muckadell.
Sæby Avis og Dronninglund Herreds Tidende - 01, Årgang 1880 - 1889. 
 
42
Lensgreve Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell, 1859-1939
Lensgreve Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell, 1859-1939
til Arreskov, Brobygaard og Gelskov (det tidligere Grevskab Muckadell) 
 
43
Ligsten i Johanniskirken i Brackenheim over Friherre Sebastian Schaffalitzky von Muckodell
Ligsten i Johanniskirken i Brackenheim over Friherre Sebastian Schaffalitzky von Muckodell
 
 
44
Louise Frederikke Charlotte komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1832-1912
Louise Frederikke Charlotte komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1832-1912
 
 
45
Ludvig Bernhard Maximillian baron Schaffalitzky de Muckadell, 1843-1922
Ludvig Bernhard Maximillian baron Schaffalitzky de Muckadell, 1843-1922
Oberstløjtnant 
 
46
Ludvig Sophus Vilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell, 1865-1923
Ludvig Sophus Vilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell, 1865-1923
 
 
47
Marie Rosa Hanne komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1836-1907
Marie Rosa Hanne komtesse Schaffalitzky de Muckadell, 1836-1907
 
 
48
Slægten Schaffalitzky de Muckadell
Slægten Schaffalitzky de Muckadell
slægtshistorie. 
 
49
Sophus Erik Skeel baron Schaffalitzky de Muckadell, forpagter af Møgelkjær ved Horsens
Sophus Erik Skeel baron Schaffalitzky de Muckadell, forpagter af Møgelkjær ved Horsens
Sophus Erik Skeel baron Schaffalitzky de Muckadell, forpagter af Møgelkjær ved Horsens 
 
50
Valdemar Bruun og Betzy Schaffalitzky de Muckadell's vielse
Valdemar Bruun og Betzy Schaffalitzky de Muckadell's vielse
Kirkebøger, A.O., København, Sokkelund, Gentofte, 1892 - 1918, opslag 276. 
 

1 2 Næste»