finnholbek.dk

Religion

Religion

præster, biskopper og andre gejstelige

Match 1 til 31 fra 31    » Se Galleri     » Lysbilledshow

   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Sognepræsterne i Faxe Sognekald efter reformationen (Tavle 1.)
Sognepræsterne i Faxe Sognekald efter reformationen (Tavle 1.)
I. Jörgen Olsen, før ham var Jacob der blev kalden til Roholte.
II. Christen Nielsen, Provst 1584, død 1591
III. Peter (Peder) Juel, død 1594
IV. Niels Christensen, død 1616
V. Hans Strangesen, død 1619
VI. Rasmus Svendsen, Provst i Faxe Herred, død 1645
VII. Niels Lauridsen Aagaard*
VII. Hans Andresen Schröder, kom til Faxe Kald 29 Juni 1646, død 1650*
IX. Hans Thomsen Rostrup, død 1670*
X. Didrik Hansen Bartsker, død Kyndelmissenat 1676
XI. Christen Olsen Bager (Bagger), Provst 1687, død 26. Feb. 1740*
XII. Jacob Holgersen Jacobæus, Provs 1720, død i Juni 1738*
XIII. Christian Frederik Jochumsen Nyholm, død 20 Juni 1739
XIV. Laurentius Michael Andersen Frölund, død Aug. 1753. 
 
2
Andreas Thomsen Bruun
Andreas Thomsen Bruun
sognepræst 
 
3
Anton Christoffer Rohn
Anton Christoffer Rohn
Sognepræst 
 
4
Christian Ohnsorg Holbek
Christian Ohnsorg Holbek
Sognepræst 
 
5
Epitafium i Faxe Kirke
Epitafium i Faxe Kirke
Anna Jensdatter og 1. mand Sognepræst Hans Andresen Schrøder,
i Baggrunden 2. mand Hans Thomsen Rostrup, i forgrunden børnene,
hvoraf sønnen Johannes senere blev Sognepræst i Helsingør. 
 
6
Niels Munk Plum
Niels Munk Plum
Sognepræst til Taarnby 
 
7
Peter Andreas Plum
Peter Andreas Plum
Sognepræst til Valløby og Taarnby 
 
8
Erik Pontoppidan den Yngre
Erik Pontoppidan den Yngre
biskop i Bergen 
 
9
Frederik Clausen Plum
Frederik Clausen Plum
Biskop 
 
10
Hans Poulsen Resen
Hans Poulsen Resen
Biskop over Sjælland 
 
11
Torbern Bille
Torbern Bille
udvalgt Erkebiskop i Lund 
 
12
Roholte kirke
Roholte kirke
- hvor Merete Sophia Urne ligger begravet med ti små børn. 
 
13
Roskilde Adelige Jomfrukloster
Roskilde Adelige Jomfrukloster
Stiftet af Berthe Skeel 1699 med Fru. Margrethe Ulfeldt.
Siden har bla. en længere række Skeeler været Patroner for klosteret. 
 
14
Sankt Knud Lavard
Sankt Knud Lavard
 
 
15
Andreas Christian Hviid
Andreas Christian Hviid
regensprovst 
 
16
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
præst digter og forfatter 
 
17
Thomas Kingo
Thomas Kingo
biskop, salmedigter 
 
18
Prædikestolen i Faxe Kirke
Prædikestolen i Faxe Kirke
skænket af Jytte Gyldenstierne 
 
19
Christian Ohnsorg Holbek
Christian Ohnsorg Holbek
Sognepræst til Snoldelev 
 
20
Finn Lynge
Finn Lynge
 
 
21
Jens Christian Hostrup
Jens Christian Hostrup
digter, dramatiker og præst. 
 
22
Peder Rosenstand-Goiske
Peder Rosenstand-Goiske
præst, teolog. 
 
23
sognepræst Emil Victor Schou Bruun
sognepræst Emil Victor Schou Bruun
Gravsten på Vestre kirkegård i København 
 
24
Jens Poulsen Bang, sognepræst i Skydebjerg og Orte
Jens Poulsen Bang, sognepræst i Skydebjerg og Orte
 
 
25
Biskop Hans Hansen Resen
Biskop Hans Hansen Resen
Kobberstik efter maleri i Roskilde 
 
26
biskop Peder Jensen Winstrup
biskop Peder Jensen Winstrup
Kobberstik efter maleri på Frederiksborg Slot. 
 
27
Jacob Jensen Bircherod
Jacob Jensen Bircherod
professor, sognepræst til Aasum, dr. theol., assessor consistorii. 
 
28
Jens Jensen Bircherod
Jens Jensen Bircherod
professor og rektor ved Københavns Universitet. 
 
29
Provst Johannes Erik Sommer
Provst Johannes Erik Sommer
 
 
30
Henrik Thomsen Gerner, biskop i Viborg
Henrik Thomsen Gerner, biskop i Viborg
 
 
31
Peder Jensen Hegelund, biskop i Ribe 1595-1614
Peder Jensen Hegelund, biskop i Ribe 1595-1614