finnholbek.dk

 Helsingør kirkegård, Helsingør, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark


Gravsten

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Gravsten over Henrik Gerner Sneedorff Olrik og Nonny Caroline Joachimine Bauditz
Gravsten over Henrik Gerner Sneedorff Olrik og Nonny Caroline Joachimine Bauditz
Olriks Familiegravsted på Helsingør Kirkegård. 
    Nonny Caroline Joachimine Bauditz (d. 24 feb. 1910)
Henrik Gerner Sneedorff Olrik (d. 4 mar. 1876)