finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Arenfeldt

slægtshistorie.Slægten Arenfeldt

Det berettes, at den danske adelsslægt Arenfeldt stammer fra Brunsvig, hvor der også virkeligt  har levet en gammel slægt af dette navn, men da denne slægt førte et fra de danske Arenfeldters forskelligt våbArenfeldten og uddøde 1260, har den åbenbart intet af gøre med den danske æt, hvis første historisk påviselige stamfader, rigskansleren Niels Henriksen Arenfeldt nævnes 1496-1533.

Det er andetsteds påvist, at denne mand først fremtræder som en ufri mand i borgerlig stilling, der lidt efter lidt, hovedsagelig hjulpen ved et anseeligt giftermål ind i en gammel adelsæt, tilkæmper sig en plads ikke  blot i adelen, men endog i selve Rigsrådet. Noget adelsbrev for ham kendes ikke.

Sit slægtsnavn har han åbenbart dannet efter det af ham antagne våbenmærke, og traditionen om slægtens fremmede oprindelse er sikkert først opstået langt senere, da dens virkelige herkomst var gået i glemme.

Niels Henriksens segl fra 1496 viser i skjoldet en pil mellem to vinger og en stjerne over hver vinge, men i et andet segl fra 1498 et delt skjold med en vinge i hvert felt, på hjelmen to vinger; 1515 viser hans segl hjelmtegnet uforandret, men i skjoldet er over hver vinge fast på skjolddelingen et ørnehoved og hals. Først hans segl af 1533 viser det delte skjold med en halv ørn uden klo i hvert felt, således som det genfindes i hans sønner Axel og Henrik Nielsens segl, og som det er afbildet i hosstående våbentegning, til hvilken ellers Niels Henriksens segl fra 1515 har været forbillede.

Endnu i en for Jørgen Arenfeldt Axelsen til Rugaard udført annetavle have ørnene først været malede med kløer, men dette er forandret, idet klørerne er omdannede til en hale lignende en heraldisk lilje. I nyere segl findes ørnene altid forsynede med kløer. Farverne er modsat rødt og sølv. –

For øvrigt førtes et skjold med en flakt ørn af Tue Arenfastsen, der nævnes i årene 1271-90, 1282 var Forstander for St. Agnete Kloster i Roskilde og 1288 kaldes borger i Roskilde.

- Slægten skal have haft Tilnavnet ”de arrige Arenfeldt’er”.

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1893 side 15 ff.Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Axel Nielsen Arenfeldt, til Palsgaard; Henrik Nielsen Arenfeldt, til Gundetved; Niels Henriksen Arenfeldt

» Vis alle     «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow