finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Schaffalitzky de Muckadell

slægtshistorie.  Slægten Schaffalitzky de Muckadell.

  1) De ældste dele af opstillingen bygger på en tidligere stamtavle af 1933, som er udfærdiget af Baron Carl Adolph Schaffalitzky de Muckadell med baggrund i østrigeren Josef Pilnocheks undersøgelser i Mähren i vinteren 1932-33.

  2) Kildematerialet fra 1933 og til august 2004 er samlet og redigeret af Mogens baron Schaffalitzky de Muckadell, som venligst har udlånt dette til John V. Holbek, hvis arbejde dannede grundlag for opstillingen på nærværende website.

  3) Resten af kildematerialet stammer fra Danmarks Adels Aarbog 1928, hvor man bla. kan læse følgende:

  Slægten Schaffalitzky, eller, som dens oprindelige navn lød, Pschovvolizky, er hjemmehørende i Mähren, hvor dens stamsæde Mukodiel el. Muckodiel (Muckathell), fordum fandtes, beliggende mellem Auspitz (Hustopec), i nærheden af Brünn, og den polske grænse, men allerede ødelagt ved Hussiternes indfald i Mähren 1418-36. Skønt den var indgiftet i og regnedes blandt de fornemmeste mähriske slægter, såsom Terzky, Collowrat, Kinsky, von Jannowitz osv., kan dens historie ikke følges længere tilbage end til midten af det 16. århundrede (se punkt 1.), da familien udvandrede til Württemberg.

  Slægtens skjoldmærke er en fra venstre side kommende harniskklædt arm, svingende en sølv-hammer i blåt, på hjelmen et sølv- og et blåt vesselhorn.

  Som dens ældste kendte stamfader nævnes Sebastian Pschovvolizky, der vel er identisk med den Schaffalitzky, der 1558 sattes i spidsen for 1000 mand musketerer i hertugelig württembergsk tjeneste. – Hans søn i ægteskab med Anna von Rabenhaupt var:

  Sebastian Schaffalitzky von Muckodell, født 1551 i Mähren, kom i sit 12. år til grev Albrecht Löwensteins hof, dernæst i huset hos Kunz von Feldberg, blev senere page hos hertug Ludvig af Württemberg, tjente først på spansk side i Nederlandene og deltog i krigen mellem Spanien og Portugal, vendte derpå tilbage til Würtemberg og blev 1581 (1587) beskikket til Obervogt (Amtmand) over Zabergau med sæde i Branckenheim, senere også til inspektør over alle fæstninger og munitionen i Württemberg. Købte ca. 1590 en del af godset Freudenthal, der umiddelbart hjemlede ham friherretitlen og som slægten derefter ejede indtil 1685, sendtes 1608 af hertug Johan Frederik til kejseren for at tage Württemberg til len, var 1618 blandt dem der opvartede prinsesse Elisabeth Margrethe af Hessen, hertug Ludvig Frederiks trolovede brud, da hun overnattede med sine forældre i Unterönisheim. † 24 nov. 1624 på Freudenthal, begravet den 29. samme måned i kirken Sct. Johann i Branckenheim, hvor hans ligsten med våben og følgende indskrift endnu ses: ”Anno 1624 den 23 November ist m. Gott entschlaffen der wohledle gestrenge Sebastian Schaffalitzky von Mucködell, Fürstlicher Obervogt im Zarbergaw, auch Inspector der Festungen und Munition, seines Altes im .. Jahr. - Han ægtede 1581 hofdame ved det hennebergske hof i Schlesien Beninga von Griesheim (forældre Hans Georg von Griesheim og Catherine von Wangenheim) 19 febr. 1633, begravet i Sct. Johann i Branckenheim, hvor hendes ligsten endnu findes med indskrift: Benigna Schaffalitzkin von Muckadell geborne von Griesheim. Sammesteds findes også ligsten over deres tidligt afdøde børn: Ernst Schaffelitzky von Muckendel, f. 22 Sept. 1589  † 21 dec.1590 og Ulricus Schaffalitzky von Muckotel, f. 16 nov. 1597 † 22 april 1598.

  Af deres øvrige børn, der nåede den voksne alder, var tre sønner:

  1. Ludvig -
  2. Bernhard -
  3. Conrad, – en af Conrad Schaffalitzky von Muckadells sønner med Anna Barbara Jäger von Gärtringen var:

  Georg Conrad Schaffalitzky von Muckadell, f. 1635 i Strassburg, gift med Veronica Magdalene von Rathsamhausen, der forblev I Strassburg, hvor deres søn Heinrich Bernhard  fødtes samme år, som da byen blev besat af franskmændene (30 sept. 1681). Som 5-års stor dreng indkom han herfra til Danmark som page hos en af de württembergske hertuger, der var knyttet til Danmark og tjente sig fra 1700 som fændrik op til general.

  Hans søn Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell fik 1784 bevilling på at oprette grevskabet Muckadell af sine ved giftermål og køb erhvervede gårde I Salling herred på Fyn, nemlig Brobygaard (Sønder Broby Sogn), som han fik 1769 med sin anden frue, Ølstedgaard (samme sogn), købt 1770, Arreskov (Øster Hæsinge Sogn) og Gelskov (Hillerslev sogn), som hans tredje frue medbragte i ægteskabet.

  Året før grevskabets oprettelse blev fornævnte gehejmeråd og kammerherre Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell med frue Birthe Kirstine Juel Reedtz optaget i den grevelige stand under navnet Greve af Muckadell, med våben som beskrives således:

  Skjoldet firdelt med blåt hjerteskjold, hvori fra venstre side kommende en harniskklædt arm, svingende en sølvhammer. (Schaffalitzky). 1. felt et rødt oksehoved i guld (Reedtz), 2. en seksoddet guld-stjerne i blåt (Juel), 3. en blå lilje i sølv, 4. en blå mur med port i sølv. På hjelmene: I. en krone mellem et sølv- og et blåt vesselhorn; II. en nedvendt blå pil mellem en guld- og en rød strudsefjer; III. en seksoddet guld-stjerne mellem en guld og en blå vinge. Skjoldholdere: en vildmand med hævet kølle i højre hånd og en tilbageseende guldbevæbnet naturlig farvet ørn.

   

  Danmarks Adels Aarbog 1928, redigeret af J. V. Teisen og Louis Bobé Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1928, redigeret af J. V. Teisen og Louis Bobé
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Tverdise I Borggreve af Hadonin og Borggreve af Podivin; Anna Barbara Jäger von Gärtringen; Burian Psovlcký von Muckodél; Berthe Kirstine Juel Reedtz; Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, til grevskabet Muckadell; Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell; Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, til grevskabet Muckadell; Heinrich Bernhard Schaffalitzky de Muckadell; Ludvig Detlev baron Schaffalitzky de Muckadell, til Nybøllegaard; Sophus Erik Skeel baron Schaffalitzky de Muckadell, til Møgelkjær; Georg Conrad Schaffalitzky von Muckadell; Sebastian Schaffalitzky von Muckodél, til Malkovice og Orlovice; Conrad Schaffalitzky von Muckodell; Sebastian friherre Schaffalitzky von Muckodell; Benigna von Griesheim; Ulrikka Elisabeth von Heinen; Veronica Magdalene von Rathsamhausen
AlbummerFamilien Schaffalitzky de Muckadell

» Vis alle     «Forrige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow