Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 72» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Mylius - de MyliusSlægten Mylius – de Mylius

Slægten Mylius, der indkom til Danmark i Slutningen af det 17. Aarhundrede med den nedenfor nævnte Johann Jacob Mylius (1656-91) (Nr. 6), er en oprindelig i Schleiz i Thüringen hjemmehørende Møllerfamilie, hvis Navn er et græciseret Professionsnavn af Müller.

Traditionen har tidligt ville føre Slægten tilbage til ”der reiche Müller” eller ”Davidsmüller”

David Gering (Göring) († o. 1500), som byggede Davidsmøllen i Schleiz, og hvis Sønnesønner skulle være Stamfædre til Slægtens to Hovedlinjer.

Navnene paa disse to Præssumtive Brødre kendes imidlertid ikke, saalidt som nogen Dokumentation for Filiationen foreligger, og det lader sig derfor ikke gøre at føre Slægten længere tilbage end til nedennævnte Andreas Möller (Müller), der døde 24. Februar 1559 som Borger og Bødker i Greiz og som var Tip-Tip-Oldefader til Apotekeren J. J. Mylius.

Dennes Sønnesøn Kammerherre Johann Caspar Mylius (1776-1852) (nr. 23) til Stamhuset Rønninge Søgaard optoges ved kongelig Resolution af 15. Maj 1840 (Patent udstedt 14. Oktober samme Aar) i den danske Adelsstand. Slægtens Medlemmer skriver sig de Mylius.

Slægten fører et Firdelt Vaabenskjold med kronet Hjerteskjold, tværdelt af Sølv, hvori 3 fembladede røde Roser, hver paa Stilk og med to grønne Blade, og Guld, hvori et halvt brunt Hjul fast paa Delingen; 1. Felt en mod venstre gaaende Sølv Svane over 2 (femoddede) Guld Stjerner i blaat; 2. Felt delt ved en højre Guld Skraabjelke af blaat, hvori 3 fembladede Sølv Roser, og rødt, hvori en springende naturligt farvet Hind; 3. Felt 2 mellem 2 sorte Klipper fremragende naturligt farvede Arme, omfattende den grønne Stilk af en voksende Sølv Lillie i rødt; 4. Felt en gaaende sortklædt Munk med nedslagen Kutte og nøgne Fødder, bærende under højre Arm et sort Kors og holdende en Stok i venstre Haand i blaat. Hjelmen kronet – en halvt kronet Guld Grif med sorte Vinger og Kløer, holdende et Guld Mølledrev. Skjoldholdere: 2 kronede Guld Griffe med sorte Vinger og Kløer.

Ved kongelig Bevilling af 11. November 1893 tillodes det Kammerherreinde

Anna Marie Elisabeth Mylius født Benzon til stamhuset Benzon, Enke efter Kammerherre

Sigismund Wolff Veith Mylius til Stamhuset Rønninge Søgaard, at føre Navnet Benzon-Mylius og et dertil svarende Vaaben. En lignende Tilladelse udfærdiges 6. September 1905 for Sigismund Ernst Mylius–Benzon.

Danmarks Adels Aarbog 1956:3-4

Tilføjelse:

Den 18. April 1876 udstedtes Patent for Greve Ulrich Johan August Bernstorff for sig selv og dem af hans Descendenter, der ere Besiddere af det Mylius-Raschenbergske Fideikommis, at føre Navnet Greve Bernstorff–Mylius og et forenet grevelig Bernstorff-Mylius’sk Vaaben, der beskrives saaledes:

Det grevelige Bernstorffske Vaaben af 14. December 1767, dog med 2. og 3. Felt delte og i hver indvendig Del Hjerteskjoldets Mærke fra det Mylius’ske Vaaben af 15. maj 1840: tværdelt, øverst 3 fembladede Roser paa Grønne Stilke, hver med 2 Blade, i Sølv; nederst et Halvt, brunt Møllehjul fast paa Delingen i Guld; paa Skjoldet en Grevekrone, derover Hjelmene III I II IV, alle kronede og med 11 Traller, I: 7 Paafjer; II Mylius’ Hjelmtegn: en halv kronet Guld Grif med sorte Vinger og Kløer, holdende et Guld Mølledrev; III: en paa 3 Sølv Klipper mod venstre gaaende, kronet, rødklædt Mand – saaledes ogsaa i Skjoldet – holdende en grøn Lavrbærkrans; IV: en med 2 takkede Guld Hjulskinner belagt sort Vinge. – Skjoldholdere: en guldbevæbnet sort Ørn og en Guld Løve; under Vaabenet Valgsproget: Rectum et integritas custodiant me.

Danmarks Adels Aarbog 1934:18-19


Knyttet tilSophie Charlotte Mylius; Sophie Hedwig Mylius; Theodosius Ernst Friderich Mylius; Wolff Veith Christoph Mylius; Anna Marie Elisabeth Mylius-Benzon; Andreas Möller

» Vis alle     «Forrige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 72» Næste»     » Lysbilledshow