finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Forklaring over forkortede ordensbetegnelserDanske Ridderordener og Hæderstegn

R.E.* Ridder af Elefantordenen
S.K.* Storkors af Dannebrog Ordenen
K.¹ K.² Kommandør af Dannebrog Ordenens 1., 2. Grad.
R.* Ridder af Dannebrog Ordenen
D.M. Dannebrogsmændenes Hæderstegn
E.M.1. Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50.
E.M.2. Erindringsmedaljen for Krigen 1864.
F.M.1.2. Fortjenstmedaljen i Guld, Sølv.
M.f.æ.D. Medaljen for ædel Dåd.
M.f.D.R. Medaljen for Druknedes Redning.
H.H.T. Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten.
Gb.E.T Erindringstegnet om Kong Christian IX's og Dronning Louises Guldbryllup.
C.IX.M.T. Kong Christian IX's Mindetegn.
C.IX.M.M Kong Christian IX's Mindemedalje.
C.IX.E.M. Kong Christian IX's Erindringsmedalje.
Fr.VIII.M.T. Kong Frederik VIII's Mindetegn.
Fr.VIII.M.M. Kong Frederik VIII's Mindemedalje.
Chr.X.E.M. Kong Christian X's Erindringsmedalje.
Chr.X.Off.E.T. Kong Christian X's Erindringstegn fra Officerskolen (af 20 Marts 1916).
D.r.K. Det danske Røde Kors Hæderstegn.
M.T.Kfh. Det danske Røde Kors Mindetegn for Krigsfangehjælp 1914-19.

Fremmede Ridderordener og Hæderstegn

De ved de fleste Ridderordener anførte Tal betegner Ordensklasserne, * og mindre Tal særlige Afdelinger og Grader inden for disse. Hvor kun 3 Klasser er anførte, betegner 1. 2. 3. i Reglen Storkors, Kommandør, Ridder; hvor 5 Klasser er anførte, 1. 2. 3. 4. 5., Storkors, Storofficer (eller Storkomtur), Kommandør, Officer og Ridder.
De særlige Kendemærker (Sværd, Egeløv, Krigsdekorationer o. l.), hvormed enkelte Ordener kan uddeles, angives ikke i Aarbogen.

Anhalt:
- A.A.B. Albrecht der Bärs Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.²
- A.F. Friederichs Orden.
Baden:
- B.T. Troskabsordenen.
- B.B.I.Z. Berthold I. af Zähringens Orden. 1.2.3.4.
- B.Z.L. Zähringer Løve Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.²4.
Bayern:
- B.H. Hubertus Orden.
- B.H.M. Hellige Michaels Orden. 1.*1.2.*2.3.¹3.¹3.²4.¹4.²
- B.M.F. Milit. Fortjenstorden. 1.2.3.¹4.²5.
- B.Th. Theresia Orden.
- B.St.A. St. Anna Orden.
- B.K.L.O. Kong Ludwigs Orden.
- B.J.M. Jubilæumsmedalje
- B.L.M. Prinsregent Luitpolds Medalje.
Belgien:
- B.L. Leopolds Orden. 1.2.3.4.5.
- B.L.II. Leopold II's Orden. 1.2.3.4.5.
- B.Kr. Kroneorden. 1.2.3.4.5.6.(Palmer).
- B.C.F. Civil Fortjenstorden. 1.2.3.4.5.
- B.M.K. Militær Kors. 1.2.2.¹2.².
- B.A.M. Kong Alberts Medalje.
- B.E.M. Dronning Elisabeths Medalje.
Burbon-Sicilien:
- B-S.C.St.G.
Den hellige Constantins militære St. Georgs Orden.
Brasilien:
- Br.R.
Rosaorden. 1.2.3.4.5.6.
Bremen:
- B.H.K.
Hanseater Kors.
Brunsvig:
- Br.H.L. Henrik Løves Orden. 1.2.*2.3.¹3.².
- Br.R.M. Redningsmedalje.
- Br.K. Krigsfortjenestekors.
Buchara:
- B.O.S.
Orden af den opgående Sols Stjerne. 1.2.3.
Bulgarien:
- Bulg.F. Civil Fortjenstorden. 1.2.¹2.²3.4.5.
- B.M.F. Militær Fortjenstorden. 1.2.3.4.5.
- B.A. Alexander Orden. 1.2.3.4.5.
- B.E. Eleonore Orden.
- Bulg.r.K. Røde Kors Orden. 1.2.
Czekoslovakiet:
- C.H.L.
Hvide Løve Orden. 1.2.3.4.5.6.(Guldmedalje) 7.(Sølvmedalje).
China - (Kina):
- Chin.D.D. Dobbelte Drageorden. 1.2.¹2.²3.4.5.
- Chin.G.H. Gyldne Høst. 1.2.¹2.²3.4.5.
- Chin.F. Fortjenstorden (Tzu-Hui). 1.Afd. (Pao Kuang) A. 1. ¹1. ²1.³1.41.52.¹2.3.4.5.
- 2. Afd. (i Guld) B. 1.2.3.4.5. 3. Afd. (I Sølv) C. 1.2.3.4.5.
Estland:
- E.r.K.
Røde Kors Medalje.
Finland:
- Fi.F.K. Frihedskors. 1.*1.2.3.4.
- Fi.H.R. Hvide Rose. 1.2.¹2.²3.¹3.².
- Fi.M.M. Mindemedalje om Frihedskrigen.
- FI.S.F. Skyddskårs Förtjänstkors.
- Fi.T.M. Tapperhedsmedalje.
Frankrig:
- F.Æ.L. Æreslegionens Orden. 1.2.3.4.5.
- F.A.D. Annam Drageorden. 1.2.3.4.5.
- F.B. Benin-Orden l'étoile nore. 1.2.3.4.5.
- F.Cb. Cambodge Orden. 1.2.3.4.5.
- F.off.de. l'instr.publ. Officier de l'instruction publique.
- F.off.d'acad. Officier d'acadédemie.
- F.M.C.A. Medaille coloniale d'Afrique
- F.M.A. Mérite agricole. 1.2.3.
- F.E.M. Erindringsmedalje.
- F.K.K. Krigskors.
- F.M.R. Medaille de la Reconnaissance Franqaise. 1.2.3.
- F.K.M. Kina Medalje.
- F.T.M. Tonkin Medalje.
- F.Æ.M. Æresmedalje (Guld, Sølv, Bronze). 1.2.3.
- F.M.E. Medalje d'honneur des épidémies (Guld, Sølv, Bronze). 1.2.3.
- F.r.K. Røde Kors Medalje.
Grækenland:
- Gr.Fr. Frelserens Orden. 1.2.3.4.5.
- Gr.E.M. Erindringsmedalje om græsk-bulgarsk Krig 1912-13
Hamborg:
- H.H.K.
Hanseater-Kors.
Hannover:
- H.G. Guelphe Orden. 1.2.*2.3.4.
- H.E.A. Ernst Augusts Orden. 1.2.3.
Hawai:
- H.K. Kamehamea Orden. 1.2.3.
- H.Kal. Kalakaua Orden. 1.2.3.4.
Hessen:
- H.L. Ludvigs Orden. 1.2.*2.3.¹3.²
- H.Ph.d.H. Philip den Højmodiges Orden . 1.2.¹2.²3.¹3.²
- H.W. Wilhelms Orden. 1.2.3.
- H.M.F. Militær Fortjenstorden.
Hohenzollern:
- Hoh.H.
Husorden. 1.2.¹2.²3.¹3.²
Italien:
- I.M&L. St. Mauritius og St. Lazarus Orden. 1.2.3.4.5.
- I.Kr. Kroneorden. 1.2.3.4.5.
- I.M.C. Felttogsmedalje 1915-18.
- I.K.K. Krigskors.
- I.M.F. Militær fortjenstmedalje.
- I.J.E.M. Erindringsmedalje i Anledning af Jordskælvet i Syditalien 1908.
- I.J.M.1915. Erindringsmedalje om Jordskælvet 1915.
Island:
- I.F.
Den islandske Falk. 1. 2. 3. (Islandsk Ridderorden)
Japan:
- J.kr. Kroneorden. 1.2.3.4.5.
- J.O.S. Opgående Sols Orden. 1.2.3.4.5.
- J.H.S. Hellige Skats Orden 1.2.3.4.5.6.7.8.
- J.r.K.Røde Kors.
Kongo:
- K.E.S. Etoile de Service.
- K.L. Løveorden. 1.2.3.4.5.
Lippe:
- L.Æ.K. Æreskors. 1.2.3.4.
- L.H. Husorden. 1.2.3.4.
- L.K.F.K. Krigsfortjenestekors.
Luxemburg:
- L.E.Kr.
Egekroneorden. 1.2.3.4.5.
Lybæk:
- L.H.K.
Hanseater-Kors.
Malteserorden:
- Malt.

Mecklenborg-Schwerin:
- M.V.Kr. Husorden af den Vendiske Krone. 1a.1b.2b.3.4a.
- M.Gr. Griforden. 1.2a.2b.2c.3.*3.
- M.F.K. Fortjenestekors. 1.2.
- M.E.M. Storhertug Friederich Franz III's Erindringsmedalje.
Mecklenborg-Strelitz:
- M.St.F.K. Fortjenestekors. 1.2.
Mexico: M.G. Guadelupe Orden. 1.2.3.4.5.
Monaco:
- M.C. St.
Carls Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.²
Montenegro:
- M.Dan.I. Danilo I.'s Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.
- M.U. Uafhængighedsorden. 1.2.3.
Nassau:
- N.A. Adolph af Nassaus Militær- og Civilfortjenesteorden. 1.2.¹2.¹*2.²3.¹3.4.
- N.G.L Husorden af den gyldne Løve.
Nederlandene:
- N.L. Løveorden. 1.2.3.
- N.O.N. Orden af Oranie-Nassau. 1.2.3.4.5.
- N.O.H. Oranie Husorden. 1.2.3.4.5.
- N.E. Erindringsmedalje.
Norge:
- N.St.O. St. Olafs Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.² - (nu om stunder No.St.O.)
- O.II.J.M. Kong Oscar II.'s Jubilæumsmedalje
- N.Kr.M. Kroningsmedalje af 1906
- N.7.J.M. 7. Juni Medalje
- N.K.F.M. Kongens Fortjenstmedalje (i Guld, Sølv). 1.2.
- N.M.f.B. Medalje for Borgerdåd.
- N.r.K. Røde Kors Hæderstegn.
Oldenborg:
- O.H&F. Hus- og Fortjenesteorden. 1.2.3.4.5.
- O.F.A.K. Friedrich August Kors. 1.2.
- O.F.K. Fortjenestekors. 1.2.
Pavestolen:
- P.P Pius Orden. 1.2.¹2.²3.
- P.Gr. Gregorius Orden. 1.2.¹2.²3.
- P.H.G. Hellige Gravs Orden. 1.2.3.4.5.
- P.E.&P. Pro Ecclesia et Pontefice.
Persien:
- P.S.&L.
Sol- og Løveorden. 1.2.3.4.5.
Peru:
- P.S.
Den Peruanske Sol. 1.2.3.4.5.
Polen:
- Po.P.R. Polonia restituta. 1.2.3.4.5.
- Po.r.K. Røde Kors Dekoration (I Guld, Sølv, Bronze), 1.2.3.
Portugal:
- P.T.&S. Tårn- og Sværdorden. 1.*1.2.3.
- P.J.S. St. Jacobs Sværdorden. 1.2.3.4.5.
- P.V.V. Undfangelsesorden af Villa Viqosa. 1.2.3.
- P.S.B.A. Sao Bento d'Aviz Orden. 1.2.*2.3.
Preussen:
- Pr.R.Ø. Røde Ørns Orden. 1.*1.2.*2.3.4.
- Pr.Kr. Kroneorden. 1.2.*2.3.*3.4.*4.
- Pr.P.l.M. Pour le merite.
- Pr.J.K. Jernkors. 1.*1.2.
- Pr.J. Johanitterorden. 1.2.
- Pr.Hoh.H. Hohenzollersk Husorden. 1.2.3.4.
- Pr.L. Louise-Orden. 1.¹1.2.¹2.²2.³
- Pr.r.K. Røde Kors. 1.2.3.
- Pr.F.M. Felttogsmedalje for 1870-71.
- Pr.F.K. Fortjenestekors for Krigshjælp.
- Pr.R.M. Redningsmedalje.
- Pr.W.E.M. Kejser Wilhelm I.'s Erindringsmedalje.
- Pr.Lv.U. Landeværns-Tjenesteudmærkelsestegn. 1.2.
Reuss:
- R.Æ.K.
Ærestegn. 1.2.*2.3.
Rumænien:
- Rum.Kr. Kroneorden. 1.2.3.4.5.
- Rum.St. Stjerneorden. 1.2.3.4.5.
- Rum.Dr.M.K. Dronning Maria Kors. 1.2.3.
- Rum.J. Jernkors.
Rusland:
- R.St.Andr. St. Andreas Orden.
- R.Cath. Catharina Orden.
- R.St.A.N. St. Alexander Newsky Orden
- R.H.Ø. Hvide Ørns Orden.
- R.St.A. St. Anna Orden. 1.2.*2.3.*3.4.5.
- R.St.Stan. St. Stanislaus Orden. 1.2.*2.3.
- R.W. St. Wladimir Orden. 1.2.3.4.
- R.St.G. St. Georgs Orden. 1.2.3.4.
- R.r.K. Røde Kors Udmærkelsestegn, Hæderstegn. 1.2.
- R.K. Krigsmedalje. 1.2.
- R.A.E.M. Alexander Erindringsmedalje.
- R.K.Jt. Kronstadter Jubilæumstegn.
- R.Rom.M. Romanoff Medalje.
Kongeriget Sachsen:
- S.R. Rautenkroneorden.
- S.A. Albrechts Orden. 1.2.¹2.3.¹3.4.
- S.F. Fortjenesteorden. 1.2.¹2.3.¹3.
- S.K.F. Krigsfortjenestekors.
- S.M.f.Vp. Medalje for Velfærdspleje.
Storhertugdømmet Sachsen-Weimar:
- S.H.F.
Hvide Falks Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.²4.
Hertugdømmerne Sachsen:
- S.E.H.
Ernetinsk Husorden. 1.2.¹2.²
Sachsen-Meiningen:
- S.M.K. Krigsfortjenestekors.
Schamburg-Lippe:
- S.-L.Æ.K.
Æreskors. 1.2.3.4.
Schwarzburg:
- S.Æ. Æreskors. 1.2.3.4.
Serbien:
- S.T. Takowo Orden. 1.2.3.4.5.
- S.H.Ø. Hvide Ørns Orden. 1.2.3.4.5.
- S.St.S. St. Sava Orden. 1.2.3.4.5.
- S.R.K. Røde Kors.
Siam:
- S.H.E. Hvide Elefantorden. 1.2.3.4.5.
- S.Kr. Kroneorden. 1.2.3.4.5.
- S.C.C. Chulah Chaum Kl'ow Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.
- S.R.P. Ratana Pon Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.²4.
- S.Jub.M. Jubilæumsmedalje.
- S.Kr.M. Kroningsmedalje.
Spanien:
- Sp.C.III. Carl III.'s Orden. 1.2.*2.3.
- Sp.I.K. Isabella den Katholske Orden. 1.2.*2.3.
- Sp.J.J. Johannes af Jerusalems Orden. 1.2.3.¹3.²
- Sp.M.F. Militære Fortjenesteorden. 1.2.3.4.
- Sp.S.M.F. Sømilitære Fortjenesteorden. 1.2.3.4.
- Sp.M.L. Marie Louiseorden.
- Sp.E.M. Erindringsmedalje.
- Sp.A.XIII.M. Alphons XIII Medalje. 1.2.
- Sp.G.M. Gerona Medalje.
- Sp.A.M. Astorga Medalje.
- Sp.P.S.M. Puente Sampays Medalje.
- Sp.r.K. Røde Kors.
- Sp.Æ. Æresstjerne for civil Tjeneste.
Storbritannien:
- Stb.B. Bathorden. 1.2.3.
- Stb.M.&G. St. Michael og Georgs Orden. 1.2.*2.3.
- Stb.V. Victoria Orden. 1.2.3.4.5.
- Stb.B.E. The British Empire. 1.2.3.4.5.
- Stb.Dr.V.Jub.M. Dronning Victorias Jubilæumsmedalje.
- Stb.Kr.M. Kroningsmedalje.
Sverige:
- S.Sph. Seraphimerorden.
- S.Sv. Sværdorden. 1.2.¹2.¹3.²3.²
- S.N. Nordstjerneorden. 1.2.¹2.²3.
- S.V. Vasaorden. 1.2.¹2.¹3.²3.²
- S.Carl XIII. Carl XIII.'s Orden.
- O.II.Jmt. Kong Oscar II.'s Jubilæumsmindetegn.
- Gb.M.T. Kong Oscar II.'s og Dronning Sophies Guldbryllupsmindetegn.
- G.V.Sbm. Kronprins Gustaf og Kronprinsesse Viktorias Sølvbryllupsmindetegn.
- G.V.Jmt. Kong Gustaf V.'s Jubilæumsmindetegn.
- S.F.M. Fortjenstmedalje (i Guld, Sølv). 1.2.
- S.V.M. Vasa Medalje (i Guld, Sølv). 1.2.
- S.M.5.O. Medalje til Erindring om den V Olympiade.
- S.M.l.e.a. Medalje literis et artibus.
Tunis:
- Tun.N.I.
Nichan-el-Iftichar Orden. 1.2.3.4.5.
Tyrkiet:
- T.O. Osmanieh Orden. 1.2.3.4.5.
- T.M. Medjidieh Orden. 1.2.3.4.5.
- T.I. Imtiaz Orden.
- T.Ch. Chefakat Orden. 1.2.3.
- T.L.M. Liakat Medalje.
- T.K.M. Krigsmedalje.
- T.J.H. Jern-Halvmåne.
- T.r.H. Røde Halvmåne. 1.2.
Tyske:
- T.O.M.
Ordens Marianerkorps.
Ungarn:
- U.St.Steph. St. Stephans Orden. 1.2.3.
- U.F.K. Fortjenstkors. 1.*1.2.*2.3.4.5.
- U.r.K. Røde Kors. 1.2.3.
Venezuela:
- V.E.B.d.L.
El Busto del Libertador Orden. 1.2.3.4.5.
Waldeck:
- Wald.F. Fortjenesteorden. 1.2.¹2.¹3.²3.²
- W.M.F. Militær Fortjenesteorden. 1.2.3.
Württemberg:
- W.Kr. Kroneorden. 1.2.¹2.²3.¹3.²
- W.F. Frederiks Orden. 1.2.¹2.²3.¹3.²
- W.O. Olga Orden.
- W.Ch.O. Charlotte Orden.
Zanzibar:
- Z.S.
Stjerneorden. 1.2.
Østrig:
- Ø.M.Th. Maria Theresia Orden.
- Ø.L. Leopolds Orden. 1.2.3.
- Ø.J.Kr. Jernkroneorden. 1.2.3.
- Ø.St. Stefansorden. 1.2.3.
- Ø.F.J. Franz Josefs Orden. 1.2.*2.3.
- Ø.M.F.K. Militær Fortjenstkors.
- Ø.St. Stjernekorsdame.
- Ø.P. Palædame.
- Ø.E. Elisabethorden.
- Ø.J.M. Jubilæums-Medalje.
- Ø.M. Marianerorden.
- Ø.r.K. Røde Kors. 1.*1.2.3.
- Ø.r.K.M. Røde Kors Medalje (i Guld, Sølv, Bronze). 1.2.3.
- Ø.T.M. Tapperhedsmedalje.
- Ø.K.K.K. Kejser Karls Krigskors.
- Ø.F.Æ.T. Ærestegn for Fortjenester af Republikken. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

fra Danmarks Adels Aarbog 1929 XXIII, red. V. Teisen og Louis Bobé


Ejer/KildeDAA 1929 XXIII
Knyttet tilKraks Blå Bog; Danmarks Adels Aarbog

» Vis alle     «Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow