finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Krognos

slægtshistorie.Slægten Krognos †

Denne ældgamle skånske slægt førte i guldfelt en sort fjerham, der i de ældste segl mest ligner en ørnevinge, og på hjelmen 5, i det 16. århundrede 13 påfuglefjer; hr. Mourids Olsen benyttede 1532 et signet, hvori hjelmtegnet er to vesselhorn.
Den hosstående våbentegning er udført efter Axel Kjeldsens segl fra 1397. Forøvrigt er det ældste kendte segl provsten i Lund Holger Pedersens fra 1330; men dette og de fleste andre segl fra det 14. århundrede viser kun skjoldmærket uden hjelm.
Det berettes at der bag en lade ved Krapperup findes en sten med runebogstaver og Krognos-våbnet, og at den første kristne mand af slægten hed Kjeld Krognos. Muligt er det at han kan have heddet Kjeld, men Krognos har han næppe kaldt sig, thi dette navn synes aldrig at have været brugt af slægten selv, hvorimod slægten i alle våbenbøger og slægtebøger betegnes dels med dette navn, dels med navnet Stigsen; således kaldes endnu den sidste mand stundom "Oluf Mouridsen, som kaldes Stigsen".

Samme våben førtes af en svensk-skaansk Slægt af navnet Ged (DAA 1993 side 181).
Væbneren Jep Tullesen i Brunestad (V. Gynge H.), der 1447 udstedte et gældsbrev til Tulle Tygesen (Sparre), førte også Krognos-våbnet.

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1893 side 270 ff.

 

 


Ejer/KildeDAA 1893:270
Knyttet tilSlægten Krognos; Danmarks Adels Aarbog; Holger I. Krognos

» Vis alle     «Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow