finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

skifte efter Hans Arenfeldt 1633 - 1702Skiftet efter Kammerjunker Hans Ahrenfeld, Kbh. 22. maj 1702.

Afskrift og noter ved Camilla Luise Dahl

Original i landsarkivet for Sjælland, Lolland -Falster og Bornholm, Hofretten, skiftebreve 1679- 1771, Bs. nr. 1: 1679 3 12 – 1705 8 21, skiftebrev indbundet i læderomslag, med nummerering, nr. 279.

Adelsmanden Hans Ahrenfeld Nielsen (f. 1633) var søn af Niels Ahrenfeld (1593-1669) til Ullerup og Knivsholt (Hjørring amt, Nørrejylland) og Karen Dyre. Faderen Niels Ahrenfeld havde fra 1624 været Fænrik ved den 2.den Ålborgske Fane, i 1642 var han blevet dømt til at rømme landet pga. mened og forsøg på ombringe sin hustru med gift, men blev 1648 benådet og vendte tilbage til Danmark.

Hans Ahrenfeld gjorde hovedsageligt karriere på Sjælland, i 1664 var han blevet hofjunker, fra 1670-74 havde han kortvarigt overtaget embedet som Kunstkammerinspektør efter Karel Van Mander for Frederik III's anlagte Kunstkammer, i 1674 overtoges embedet efter Hans Ahrenfeld af Willum Worm. I 1671 var Ahrenfeld samtidigt blevet kammerjunker for kongen, hvilket han – i det mindste af navn – fungerede som til sin død, og 1672 udnævntes han til Ritmester ved Sjællandske Rytterregiment. I skiftet anføres han ved titlen velædle og velbyrdige “Cammer Juncker”.

Hans Ahrenfeld døde d. 22. maj 1702 “hastigt” midt på Ulkegade i København “ungefehr klocken i mellem 4re og 5 slet”. Han logerede i renteskriver Johan Nielsens gård “ved Stranden” i København, hvor han holdt til hos Johan Nielsens enke Karen, og hans efterladte kammer og midler på stedet blev straks forseglet med henblik på registrering samme dag. Skifteforretningen var behandlet og afsluttet af Hofretten året efter.

Hans Ahrenfeld var en særdeles velhavende mand, han efterlod foruden 100 rigsdaler i rede penge, et stort løsøre med mange dyre og helt moderne klæder.

Hans Arenfeld havde ingen børn, og arvingen var i stedet hans brodersøn “Monsieur Laue Ahrenfeld” i Jylland samt hans hovmester Hr. Niels Rabe. Brodersønnen, der kom til at arve det meste var søn af Hanses lillebror Otto. Lave Ahrenfeld (1686-1736) var kun 16 år ved onklens død, hverken Laves far Otto, der først døde i 1720 eller hans lillebror Hans, der var født i 1701, er omtalt som arvinger efter Hans Ahrenfeld. Lave blev senere kongens “secretair” på Ålborghus Slot i Nørrejylland.

Hans Ahrenfelds omfattende bo blev solgt på auktion, i skiftet er anført både vurderingsmændenes taksering samt hvad genstandene indbragte ved auktionen. Som det fremgår af skiftet blev løsøret solgt væsentligt dyrere end vurderingen var sat. Hans dyreste klæder var en kiol med tilhørende bukser og vest, af kaffa med fløjlsopslag og guldgaloner på. Sættet var vurderet til 12 rigsdaler, men blev solgt for mere end det dobbelte. Han efterlod sig desuden lærredsskjorter, halværmer og halskraver optegnet under “linklæder”, heriblandt 5 nye skjorter, hver til en værdi af 4 mark. I det her meddelte uddrag er kun medtaget gangklæder.

Original uden paginering, her indsat. Boet er opgjort i rigsdaler, mark og skilling.

[Pag. 11r]

Gang Klæder1: En lysgraa Camelots Reyße

kappe1 med rødt rattnis2 un-

derfoder, guldgalun3 om kra-

wen og spend udj ...............

2: j brun Klædekiortel med

sarßes underfoder ...............

3: j Caffes Kiol med sort fløy-

els underfoder og opslag, med

et par buxer til, item west

med guld galuner ................

4: j sort Kledning Kiol west og

buxer ...................................

5: j hiortskinds west med

guld lidßer i sømmen

og j par skind buxer ..............

6: j stacked4 lys klædes West

med silcke Knapper udj ........

7: j brun blommet atla-

skes West ...............................

Wurderin-

gen

Rdr: mk: sk:

6, -, -,

2, 4, -,


12, -, -,

8, -, -,

3, -, -,

-, 4, -,

-, 1, 8,

Auctio-

nen

Rdr: mk: sk:

11, 3, -,

3, 4, -,


25 3, -,

16, 1, -,

7, 4, -,

2, -, -,

-, 2, -,

[pag. 12v]8: j par guule og blaa blom-

mede buxer ......................

9: j par dito ..........................

10: j par sorte klæde buxer .....

11: j par lamskinds underbuxer ...

12: j slobrock af Dantziger tøy .....

13: j skindlagen ......................

14: j grønt og hwit stribet Ostin-

disk teppe ...............................

15: j flonels trøye .......................

16: j hvid guld blommed nathue ....

17: to uldne dito à 18 sk ....

18: j par sorte uldne mands

strømper ....

19: j par dito ringer ....

20: j par hwide Engelske Strømper ...

21: j par lyßegraa strick Strøm-

per ....

22: j par graa Støfle Strømper ...

23: j par traa strømper ....

24: j hirskfenger geheng5 ...

25: j sort læder geheng ...

26: j skind geheng med guld

lidtzer .........

27: j rød Nattrøye uden Ermer ...

28: j Cardevands læder hue ...

Wurderin-

gen

Rdr: mk: sk:

1, -, -,

-, 3, -,}

-, 1, 8,}

-, 1, 8,

1, 2, -,

-, 4, -,

2, -, -,

-, 1, -,

-, 1, 8,

-, 1, -,

-, 2, -,

-, -, 12,

-, 1, -,

-, 1, 8,

-, -, 10,

-, -, 8,

-, -, 8,

-, -, 8,

-, 2, -,

-, 2, -,

-, -, 4,

Auctio-

nen

Rdr: mk: sk:

1, 5, 5,

---

1, 2, -,6

-, 4, -,

2, 4, 10,

1, 1, 4,

4, 3, -,

-, 2, -,

-, 3, 8,

-, 2, 3,

-, 5, 6,

-, 1, 13,

-, 4, 15,

-, 4, -,

-, 1, 4,

-, 1, 1,

-, -, 9,

-, 1, 4,

-, 3, 1,

1, -, 11,

-, -, 6,

[pag. 12r]29: j Silcke matraß af Ostindisk

tøy med Edderdun udj ...............

30: j dito ............

31: j Atlaskes howedpude med

Ederdun ........

32: j flonels Hette ..........

33: j barkans Reiße Kiol med

Refskindsfoder under ..........

34: underfoder til en Kiol

af Moors halser .....................

35: En Canifas7 Brøstdug8

underfored med Elsskind ........

36: j odderskind....

37: j tilbered Refskind ........

38: to Jßlandske dito .......

39: j graa Muffe ................

40: j graawerks Hue med

Rumper .....................

41: j par renskledersstøfle ....

42: j rød Klædes Casket med

foder og guld galuner ......

43: j par Castor9 wandter ....

44: j stor Barcans Reiße Kiol

underfored med Biør-

neskind ............................

45: to hwide ulmerdugs howed

puder med it waar ............

[pag. 13v]

46: j stk Silcketøy til et Skerf til

en Slobrock .......................

47: j grøn Fløyels blommet

Bordklæde .........................

48: 2 stk: guld galuner ungefehr

paa 2 Al: 2 stk: blaat Adtlask

med guldblommer i ...............


Summa Gangklæder ....

Wurderin-

gen

Rdr: mk: sk:

1, 2, -,

2, 3, -,

-, 4, -,

-, -, 4,

1, 2, -,

-, 4, -,

-, 2, -,

-, -, 12,}

-, 1, 8,}

-, 2, -,}

-, -, 8,}

-, -, 8,

-, 1, 8,

-, 1, 8,

-, 1, -,

2, 2, -,

1, -, -,

Wurderin-

gen

Rdr: mk: sk:-, 1, 8,

3, -, -,

-, 2, -,

56, 2, -,

Auctio-

nen


Rdr: mk: sk:4, 1, 2,

6, 1, 12,


-, 5, -,

-, -, 8,


4, 1, -,


3, 3, 3,

-, 3, 8,

-, 5, 2,


-, 4, 11,

1, -, -,

-, 2, 8,


-, 3, 2,

-, 5, 8,


1, -, 2,

-, 3, -,8, 2, -,


2, 1, 5,Auctio-

nen


Rdr: mk: sk:

1, -, 10,


6, 5, -,1, -, -,

130, 3, 15,

 


Ejer/Kilde@mail fra Camilla Luise Dahl - (webmaster bukker og takker for det historiske dokument)
Dato17 nov. 2008
Knyttet tilHans Arenfeldt, til Knivholt

» Vis alle     «Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow