finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Skifte efter Gregers DaaSkifte efter Gregers Daa, Kbh. 19. april 1689.

Afskrift og noter ved Camilla Luise Dahl

Original i landsarkivet for Sjælland, Lolland -Falster og Bornholm, Hofretten, skiftebreve 1679- 1771, Bs. nr. 1: 1679 3 12 – 1705 8 21, skiftebrev uden nummerering. 

Gregers Daa var kongelig vice amtmand for Rygaards amt. Gregers Daa tilhørte hoffet og var forlovet med Sophie Amalie Parsberg, han døde uden at efterlade sig børn. Eneste nære slægtning var søsteren Jomfru Sophie Amalie Daa, der senere ægtede Axel Bille.

Gregers Daa døde i København i 1689 og hans efterladte midler blev straks registreret. Han døde ved den store teaterbrand d. 19. april 1689, hvor der døde ca. 180 mennesker. At han var begejstret for teatret og udklædninger, ses tydeligt af hans skifte. Kun meget lidt almindeligt tøj, ikke nok til at han havde kunnet gå påklædt, optræder i Gregers Daas skifte, og man kan forestille sig at han havde andet tøj og ejendele stående hos et familiemedlem eller andetsteds end på bopælen i København. Blandt andet omtales i skiftet maskerade-hue, -sko og -trøje, masker, schweitzer-bukser og bådsmandstøj til udklædning.

Gregers var født c. 1656 og hans forældre var Christian Daa (d. 1673) og Vibeke Gregersdatter Krabbe (ca. 1631-1688). Forældrene var fallit ved Christians død i 1673, Christian Daas forarmelse skyldtes måske hovedsageligt som følge af svenskekrigene. Raunstrups sognekirke i Herlufmagle og præsten Jens Nielsen Spend havde pant i godset. Gregers blev bisat 22. april i Nicolai kirke.  

Boet er opgjort i rigsdaler, mark og skilling. Uden paginering, her indsat. 

[pag. 2v]

--- D. 24. Maj effter att af os d. 19de April nest tilforn foresatte

Seigl befantis uskade, aabnes det forseiglede Cam-

mer a hwis wyder, som af os war forseigled oc dette

Sterfboe tilhørig oc forefandt effterskrefne Gods oc

Løßøre, som effter Registering oc Wurdering af d:

27. Juny 1689 effter foregaaende Advanse oc opslagen

placater paa behørige steder ved affentlig Auction

udj sal: Daais Logemente til dend mest biudende

blef bort solt oc forhandled, hvilched eftterskrefne

Auctions Forretning udførligen forklaren, 

No: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 


                         Adskilligt Gods 

Een gammel Muffe ......................................................................

Een gammel Kniplings Klud ........................................................

En gammel hals-krawe .................................................................

Een Skiorte ...................................................................................

En gammel Nathufve -}

En gammel Nattrøye  -}.................................................................

Een gammel Sloprock ...................................................................

Toe gamle sørge-Klude ................................................................. 


Rdr 

-,

-,

-,

-, 

-,

1,

-,

Mk 

-,

-,

1,

-, 

2,

-,

-, 

Sk 

5,

15,

-,

11, 

2,

6,

15, [pag. 2r]
No: 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. 

25.

26.

27.

                        

Fire gamle Paruqver ......................................................................

Eet par gamle sorte Buxer -}

En Masqverade Trøye -       } .........................................................

Eet par støfle-strømper ...................................................................

Et par knyttede Hosebaand .............................................................

Twende grønne Taftis Kludebaand .................................................

Eet Incarnat dito ..............................................................................

Een Masqverade Hue .. ...................................................................

Et stycke gammel blaat Skillert .......................................................

Een gammel sort Hat .......................................................................

Eet gammel guldtraad Hattebaand ..................................................

Een stribet Baadmands Kledning ....................................................

Eet par blaae Cartuns Svidtzerbuxer ...............................................

Eet par grønne Raskis Buxer ..........................................................

Een gammel foered Hue .................................................................

Fire Hermeliin indswøbte udj et syed

Tørklæde .........................................................................................

Et par Masqverade Skoe ..}

En maled Maske ..............} ............................................................

Half siette oc trediwe brede silcke-liberie

Snoere ... à 12 sk ............................................................................ 

  ----

Rdr 

-, 

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-, 

-, 

-, 

4,

Mk 

4, 

-,

1,

-,

5,

1,

-,

3,

2,

-,

2,

-,

1

-, 

4, 

-, 

2,

Sk 

6, 

9,

4,

8,

-,

14,

6,

6,

2,

14,

-,

12,

8,

15, 

2, 

9, 

10, 
 Knyttet tilGregers Daa

» Vis alle     «Forrige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow