finnholbek.dk

Dokumenter

» Vis alle     «Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 271» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...

Hans von der Hudes Underskrift. (Graabrødre Kirkes Regnskabsbog 1638.)

I Viborg Graabrødre Kirkes Regnskabsbog 1626-99 er der efter Regnskabet for 1634 gjort følgende Tilføjelse:
”Hanss von der Hude var borren fød i Bremen og kom till att boe i Viborig, en Vinhandeller, bygede en gaard op neden i Ny torffue gyde, huilcken saa streckede sig op med ald den Sønder side aff samme gaade Rundt om fra sl. borgm. Clauss Schriffuerss eyendum i Sangte Mogens gaade og til samme Mands eyendum paa Ny torffuen. Samme Eyendum blefif siden schieldt fra huer andett, og den Partt vid Ny torffuen soldt bortt til Johan Dyttmer lygtemager 1). Saa døde "Hans von der Hude Anno 1639, og hanss Søn Hermand von der Hude, som var hanss eneste Barn, fich gaar¬den og Hanss von der Hudes sidste Kone og Hermand von der Hudess stiff Moeder Helvig Hanssdatr fich den Partt, som Christen Ugelriiss siden anno 1667 kiøbtte, der dett var brendt her i Viborig. Den rete gaard tillhør Christen Kiergaard siden anno 1683. Og nu er Hanss von der Hudes Arffuinger Slett fra Viborig og Midelierne i fremed folches Verde. Hermand von der Hude afflede en eneste søn, heder Hanss von der Hude; hand døede i Haland uden Arffuing;
dermed er Naffned paa Mandelinien ude. Saa ville dett gaae med flere.
Jeg som er Den første der blev opkaldt effter sl. Hanss von der Hude effter hans hustru Helvig Hanssdaters Begiering, huilchen Konne min Moeder paa 10 aarss Tid tiendte, før hun giffte hinder fra sig, schriffuer dette den sl. Mand til effterminde. Udi Wiborig udi min Alders 54vende aar Anno 1694”.
Hans Pedersen Bødker


Ejer/KildeEN VIBORG-FAMILIE I DET 17. AARHUNDREDE Af Oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser.
Filnavnhvdhude.jpg
Filstørrelse20.2k
Størrelse513 x 192
Knyttet tilHans von der Hude

» Vis alle     «Forrige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 271» Næste»     » Lysbilledshow