Velkommen til finnholbek.dk

 

Esaias Fleischer

Esaias Fleischer

Mand 1633 - 1697  (63 år)

 

Indlæser...

Fleischer - våbenskjold (coat of arms)

Efter general Munthes "Hannibalfeiden 1644—1645" samt i Militært Tidsskrift 1915 nevnes: Hannibal Sehested var 13/1 1644 nådd til Fr.hald og allerede næste morgen sendte han en del bohuslenske kompanier, bl. a. major Esaias Fleischer sorn chef for 250 mann småleninger og 30 hester av hans livkompani mot Westra Ed til beskyttelse mot svenskene. Det blev en del trefninger. Hannibalfeiden var første ilddåp for den nyoprettede norske hær. I desember 1644 nevnes Esaias Fleischer som chef for smålenske kompani på Fr.hald. Videre efterretning has ikke. Major Esaias Fleischer hører sannsynligvis til den danske slekt Fleischer, hvortil hoffapoteker hos Christian IV, Esaias Fleischer hørte, f. i Schlesien 1586, d. i Kjøbenhavn 1663, av en schlesisk adelsslekt, der i sitt våben fører: en rev, med en hestesko i munnen, opspringende mellem to flyvende faner og likeledes en rev i skjoldet, stående på tre bjelker. Denne gren utdode på mannssiden i 1816.


Ejer/KildeRathsherr Philipp Fleischer : Den agnatiske descendents gjennem 336 år 1600-1936, C. D. Fleischer 1937, s. 14
Filnavncoatofarms-fleischer.jpg
Filstørrelse198.92k
Størrelse680 x 742
Knyttet tilAbel Marie Fleischer; Anna Sophia Fleischer; Anna Sophie Elisabeth Fleischer; Anne Christine Fleischer; Catharina Maria Fleischer; Dorothea Fleischer; Ellen Esaiasdatter Fleischer; Erasmine Henriette Helene Fleischer; Esaias Fleischer; Esaias Fleischer; Esaias Fleischer; Esaias Fleischer; Esaias Fleischer; Georg Poul Høeling Fleischer; Gregorius Fleischer; Hans Fleischer; Hans Fleischer; Hans Fleischer; Helene Cathrine Fleischer; Ingeborg Augusta Fleischer; Johanne Marie Fleischer; Karen Fleischer; Lars Morten Fleischer; Lucia Fleischer; Magdalene Fleischer; Maren Fleischer; Maren Esaiasdatter Fleischer; Margrete Fleischer; Maria Christina Fleischer; Michel Fjeldsted Fleischer; Rasmus Fleischer; Tabitha Fleischer