Skeel-Schaffalitzky. Find navne i Danmarks Adels Aarbog - Velkommen til finnholbek.dk

Mads Nielsen Skade II., til Restrup

Mads Nielsen Skade II., til Restrup

Mand - før 1624

 

Indlæser...

Skade II. - våbenskjold (coat of arms)

Denne Slægts Stamfader var en ufri Mand Mads Jensen, der ved sit Ægteskab med Kirsten Nielsdatter Høg (Banner) kom ind i Adelen, Deres Børnebørn optog deres Moders Slægtnavn Skade, men førte deres Faders Vaaben, to fra hinanden vendende Sølv-Maaner mellem to stilkede Kløverblade i blaat Felt, paa Hjelmen to hvide Svanehalse holdende et Kløverblad eller senere en Guldring med blaa Sten. Ogsaa Kløverbladene i Skjoldet skiftede senere Skikkelse og blev til to Stjerner. Slægten, der paa Mandssiden uddøde 1676, skal i det 17. Aarh. være bleven kaldt „de spradende Skader".


Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1915 (Anders Thiset d. 1917)
Filnavnskade_2.jpg
Filstørrelse286.67k
Størrelse864 x 1202
Knyttet tilN.N. Madsdatter (Skade II.); Mads Jensen, (Skade II.); Niels Madsen, (Skade II.); Ingeborg Nielsdatter Skade (II.); Niels Skade II, til Østergaard; Anne Christoffersdatter Skade II., til Kattrup; Anne Madsdatter Skade II.; Christoffer Skade II., til Kattrup; Elsebe Hansdatter Skade II., til Kolsøgaard og Nerild; Elsebe Nielsdatter Skade II.; Frederik Skade II., til Arløse; Hans Skade II., til Rolsøgaard; Helvig Madsdatter Skade II.; Judithe Cathrine Skade II., til Kjærbygaard; Just Nielsen Skade II.; Mads Nielsen Skade II., til Restrup; Mette Sophie Ottesdatter Skade II., til Kjølberggaard; Otte Skade II., til Kjærbygaard; Ove Skade II., til Kjærbygaard; Ove Nielsen Skade II., til Søbygaard; Rasmus Nielsen Skade II., til Kattrup