booksVelkommen til finnholbek.dk

Familien Schaffalitzky de Muckadell

billeder og dokumenter knyttet til familien Schaffalitzky de Muckadell

» Familien Schaffalitzky de Muckadell     «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 52» Næste»     » Lysbilledshow

Note: Kør musen henover billedet for at vise navnene. Klik på et navn for at se siden.

Axel Gjørup Julius greve Ahlefeldt-Laurvig Ove Holger Christian Vind Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell Oluf baron Bille-Brahe Hans Steenstrup Holbeck Ellen Johanne Friis (gift Holbeck) Elisabeth komtesse Schaffalitzky de Muckadell (gift Gjørup) Edele Sophie Charlotte Elisabeth Cederfeld de Simonsen (gift grevinde Ahlefeldt-Laurvig) Agnes (Aggie) Marie Mathilde Almira Hansen (gift baronesse Bille-Brahe)Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell Benny Caroline Andrea Sophie Treschow (gift Cederfeld de Simonsen) Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten Minna Sophie Louise komtesse Knuth-Christiansdal (gift baronesse Berner-Schilden-Holsten) Anna Elisabeth Lange (gift grevinde Schaffalitzky de Muckadel) Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen Anna Sophie Frederikke Augusta Vibeke Juel (gift Rosenkrantz) Karen Marie Louise Cederfeld de Simonsen Elisabeth Ida Margrethe Cederfeld de Simonsen Christian Emil August Schøller
Indlæser...

Gruppebillede. Herrer i kjole og hvidt, kvinder i selskabskjoler. Deltagerne i en fest på Grand Hotel i Odense den 27. Nov. 1924 i anledning af landsarkivar Wads afsked.

Bemærk at kvinder på denne liste figurerer med giftenavn:
1: Købmand Andrew Jensen. 2: Landsarkivar H.A. Knudsen. 3: Ingeniør C.A. Andreasen. 4: Læge Axel Gjørup (Korint). 5: Greve Julius Ahlefeldt-Laurvig (Kjærsgaard). 6: Telegrafassistent Kroman Hansen. 7: Boghandler N. Dreyer. 8: Fhv. folketingsmand Sørensen Allesø. 9: Arkitekt K. Lehn Petersen. 10: Hofjægermester O. Vind (Sanderumgård). 11: Baron Oluf Bille Brahe (Fraugdegård). 12: Fru Ellen Seesten. 13: Greve Erik Schaffalitzky de Muckadell (Brobygård).
14: Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen. 15: Brygger Fr. Rasmussen (Indslev). 16: Underarkivar Seesten. 17: Hofjægermester, baron Berner Schilden Holsten (Langesø). 18: Rektor H. St. Holbeck. 19: Branddirektør Behrendt (Middelfart). 20: Museumsinspektør, cand theol., C.M.K. Petersen. 21: Sparekasseassistent Juel Hansen. 22: Professor, læge P.K. Møller. 23: Sagfører Poul Strøm.
24: Arkitekt N. Jacobsen. 25: Dommer K. Stephensen, Middelfart. 26: Boghandler J. Weishaupt. 27: Stiftamtmand Neumann. 28: Stiftsprovst Lützhøft. 29: Politimester Woll, Kerteminde. 30: Fru Woll. 31: Grevinde Ahelfeldt-Laurvig, Kjærsgaard. 32: Fru Elisabeth Gjørup. 33: Kammerherre, lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, Arreskov. 34: Proprietær H.J. Dinesen, Skyttegård. 35: Apoteker P.J. Neergaard. 36: Proprietær F. Hjort, Baagegaard. 37: Hofjægermester E. Schøller, Margaard. 38: Redaktør M.C.H. Dreyer.
39: Fru Andreasen. 40: Frøken Karen Cederfeld de Simonsen, Erholm. 41: Baronesse Bille Brahe, Fraugdegaard. 42: Frk. Elisabeth Cederfeld de Simonsen, Erholm.
43: Grevinde Elisabeth Schaffalitzky de Muckadell. 44: Fru rektorinde Holbeck. 45: Fru Dina Dreyer. 46: Baronesse Berner Schilden Holsten. 47. Kammerherreinde Cederfeld de Simonsen. 48: Landsarkivar Wad. 49: Priorinde, baronesse Anna Rosenkrantz. 50: Frøken Signe Læssøe. 51: Fru Oluffa Brandt. 52: Konsul Fr. L. Hey. 53: Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm.


Ejer/KildeH. Lønborg - Odense Bys Museer
Dato27 nov. 1924
FilnavnDeltagerne_i_en_fest_paa_Grand_Hotel_i_ anledning_af_ landsarkivar_Wads _afsked.jpg
Filstørrelse1.32m
Størrelse2378 x 1261
Knyttet tilSlægten Holbek, Holbech,Holbeck fra Kerteminde - Slægtsbog for Viggo Holbek; Julius greve Ahlefeldt-Laurvig; Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten, til Baroniet Holstenshuus, Clausholm, Holstenshuus og Langesø; Oluf baron Bille-Brahe, til Fraugdegård og Risinge; Edele Sophie Charlotte Elisabeth Cederfeld de Simonsen; Elisabeth Ida Margrethe Cederfeld de Simonsen; Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen; Hans Christian Frederik Wilhelm Cederfeld de Simonsen, til Erholm og Søndergaarde; Karen Marie Louise Cederfeld de Simonsen; Ellen Johanne Friis; Axel Gjørup; Agnes (Aggie) Marie Mathilde Almira Hansen; Hans Steenstrup Holbeck; Anna Sophie Frederikke Augusta Vibeke Juel; Minna Sophie Louise komtesse Knuth-Christiansdal; Anna Elisabeth Lange; Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, til Arreskov, Brobygaard og Gelskov; Elisabeth komtesse Schaffalitzky de Muckadell; Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, til Grevskabet Muckadell; Christian Emil August Schøller; Benny Caroline Andrea Sophie Treschow; Ove Holger Christian Vind, til Sanderumgaard; Gustav Ludvig Wad
AlbummerFamilien Schaffalitzky de Muckadell

» Familien Schaffalitzky de Muckadell     «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 52» Næste»     » Lysbilledshow