finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Familien Santacilia eller De SantasiliaDe spanske forfatter af den spanske adler, og cronisterne, deriblandt en at første, D. Francisco Piferrer, skrev om Santasiliaerne eller Santacilia, og fortæller os tydeligt om den berømte spanske eller nærmere familie af kongeriget Majorca, hvor Don Arnaldo de Santasilia, caveler og berømt captain, grundlagde den. D. Berenigario de Santasilla var Kammerherre og ven at kongen O. Giacomo den tredie af Majorca år 1332, og var med til at udarbejde alle dekreter og privilegier i dette kongerige. D. Arnaldo de Santasilia år 1330, 1335 og 1343 som edstagende Cavaler forestiler Majorca og sværger "Vassal" og lydighed til Kongen Pietro IV af Aragona.
I gamle dage brugtes det et tilføje moderens navn i Spanien og ligeledes På Sicilien, således en anden Arnaldo de Santasilia Benaner blev berømt i den flamske krig, og fik af Paven Paolo IV Carafa tilladelse den 15 november 1556 til privilegiet af et "Perpetuo Altare portattle". Han blev den øverste juridiske myndighed for kongeriget Majorca 1568-1576 og døde 30 august 1598.

D.Giovanni Michele de Santasilia Y Z) Togeres, Cavaler af byen Alcantera år l635, erobrede med sit eget soldat compagni, øerne Santa Margherita og Banto Onoreto i Provancen, og år 1644 var han den som hjalp ved Piazza de Tarragona, han døde 24 september 1644. Han giftede sig med D. Margherita de Pax, datter at D. Pietro og D. Caterina de Burgues, begge fra Majorca, og var far til D. Pietro de Santasilla Y Pax, som blev cavaler af militærorden di Celatrava, år 1636. Han skaffede med egne midler et compagni soldater og tog del i krigen af Milano, derefter i Alsajia, med hertug at Perias hær. Han dannede med egne midler 1634 et dragoner compagni som han satte til rådighed til Infante Cardinal af Diaconia di S Maria in Portico mod fjenden. Han blev af kongelig dekret, den 5 september 1635, udnævnt til admiral og guvernør til Catalognen. Desforuden blev han udnævnt til general over Dragonerne af den Spanske hær, og fordi han havde givet prøve på hans værdi ved den portugisiske grænse og i Catalogna blev han udnævnt til guvernør general af den gamle Castillianske Cavaleri. År 1642 blev han udnævt til øverste krigsråd minister,og året efter som guvernør at Majorca blev han berømt ved at tilintetgøre den franske hær, som var i havnen Mahon. På grund af alle hane meriter blev han udnævnt til Procuratere generale af kongeriget af Majorca og døde 19 december 1669. Den 27 marts 1699 attesterer D. Francesco de Molina, Oalatrava Ordens chef de cavalerer som har klædt orden af Calatrav. også den kongelige academi at national historien nævner Santasilia Y paz de Togores Y Burgues (admirale' Pedro de Majorca 1636-2-393. Celatrave Orcan) D. Giovan Michele blev cavaler de Santiago,og Kong Pilippos lV page, og døde i Madrid 20 november 1668.
D. Nicola blev også page hos kong Filippo IV og ven til Kong Carlo II desuden Coazze capitain, og Mastro di Campo hvor han den 18 september blev af marquien di Villefranca udnænt til forsvaret at Esqueleta placen i Messina. Derefter blev artiglierl general af Majorca og døde 1694.

I den "Sacro Ordine Militare di Malta" , finder vi D. Onorato in Elce 10/10 1610 søn at Giovan Guglielmo og Violente Caro, som i første ægteskab blev gift med Ange]a Ortyz y Lopez dernæst med Maria Ortyz y Lopez 26/3 1650. Hans af første ægteskab børn har vi 1. Giovanni, kaldt in Elce, af det andet ægteskab 2. Francesco og 3. D. Luigi.
D. Francesco Santasilia Y Ortiz giftede sig i Madrid med Cecilia Franco di Giovan Rodriguez og di Isabella Garcia. Han blev udnævnt til Cavaler af Sentiago 1691.

I Madrid den 29/11 1674 fødtes Andrea Santasilia som år 1710 kom til Napoli. Før vi går videre i familiens nedarvinger må vi fortælle at 39 år gammel døde kong Carlo af Spanien, og V at Napoli uden arvinger af sine to ni koner (utydeligt) og da dynastiet var ophørt med ham, lod han arven gå ved arv af monarkien af Spagnen til D. Filippo Borbone, Hertug af Angio, søn af Delfin af Frankrig. Han kom til Madrid 19 februar 1701 og tog navnet af Filippo V. Men Kejseren Leopold af Østrig som ønskede det spanske kongerige til hans søn, Ærkehertug Carlo. Hjulpet af England, Holland og andre maritime magter kom til Barcelona og tog navn af Kong Carlo II af Spanien, og i 1707 navn af Konge af Napooli, desforuden da han døde gav kejseren Giuseppebroderen navn af Carlo III, og så begyndte den lange arvekrig i Europa for mange år. I disse triste år, var det ikke alle Grande di Spagna som fulgte Filippo V, blandt dem var Andrea Santasilia. Han rejste fra Madrid, og kom til Barcelona juni 1710 og tog samme år i oktober ophold i Napoli Largo del Castello Nuovo, hos Hertug af Grottolello Scipione Macedonio. Han giftede sig 12/1 1712 med Francesca de Ligorio af adelig slægt.

Napolis vicekonge Don Marantonio Borghese Borgheses prins og Rossanos prins, udnævnte ham i Oktober 1721 til kaptajn for byen Brindisi, "officiorum Viceregum ab anno 1721 usque ad anno 1722 Volume 61, folio 3b" (latin...!!) og derefter Napolis vicekonge, Kardinal af Michele Federico greve af Altar i Marts 1723, overførte ham til kaptajn for byen Modigno, "officiorum Viceregum av anno 1722 ad anno 1727, vol. 62folio 15 ad tergo "(latin!.').

Under alle disse udnævnelser blev han benævnt den magnifikke Don Andrea de Santasilia, en titel man ved den tid kun blev givet til de personer der stammede fra antikke og adelige familier, derefter fra året 1750 også blev givet til dem, der levede på adelig vis, og det havde ingen betydning om de senere blev familiemedlemmer. Napolis by ved tribunalen San Lorenzo, hans residens allerede fra 13 Marts 1717, allerede fem år efter hans giftermål havde udnævnt ham til borger for den neapolitanske storby, en æresbevisning han ikke havde kunnet opnå hvis han ikke havde været en adelig person som i mindst syv år havde været bosat i Napoli, og hvis han ikke havde været i besiddelse af alle de egenskaber som var nødvendige for at opnå det.

Han blev udnævnt pr. dekret givet i Gratz d. 2 Oktober 1728 af H. M. kejser konge Carlo VI, udøvende i Napoli d. 12 November af samme år af vicekonge Don Gioacchino Fernandez Portocarrero, Bali de H. M. O. Gerosolitano af Malta, Markis af Altamanara, rektor af Montefusco, "Capitale alta di Principato Ulteriore, Officiorum Suae Majestatis 1721-1 728, volume 68folio 94 a tergo" (latin!!)
Og ved et andet dekret for den samme kajserkonge, givet i Wien d. 22 Juli 1731, udøvet i Napoli d. 15 November 1731 af vicekonge Don Luigi Tommaso Raimondo greve af Harrach, blev han udnævnt rektor af Trani, der dengang var hovedstad for provinsen Ban, "Officiorum sue Maj estatis 1722-1731 Volume 7ofolio 1" (latin!!).

For de mange tjenester han ydede, og for allerede fra slutningen af 1713 desuden at have været guvernør for provinsen Citra fra Sidiiens kongedømme, sådan som det nævnes i udnævnelsen til rektor for Montefusce, blev han d. 29 December 1731 fra Wien udnævnt til markis for sig selv, sine arvinger og efterkommere. Wiens sekretariat. Dekret af 1731 til 1733 folie 98. Han døde d. 23 Januar 1747 i Napoli, sognekirke af S. Divina di Palazzo, og blev begravet i forsamlingen af den hellige Jomfru af de adelige af S. Francesco di Paola.

Med sin kone D. Francesca de Ligorio fik han følgende børn:

1: Markis Don Francesco født i Napoli sognekirke S. Marco di Palazzo d. 12 Oktober 1712, gift i Napoli sognekirke S. Maria della Neve i S. Giuseppe a Chiaja d. 7 November 1770 med Marianna Melbar som var af adelig familie, og døde i Napoli sognekirke S. Maria della Neva i S. Giuseppe a Chiaja d. 22 Januar 1798, uden at have fået efterkommere, som det vil blive nævnt i det følgende.

2: D. Marianna

3: D. Cecilia

4: D. Teresa

5: D. Lucrezia født d. 9 April 1718 og død d. 15 Februar 1795.

6: D. Antonia

7: D. Maria Angela født i Modugno d. 11 Oktober 1723, novice og senere nonne i klostret af S. S. Convenzione for de adelige spanske damer fra Napoli under navnet Emanuela Feodora, hun døde med den ærefulde benævnelse salig, og om hvem der blev skrevet en biografi.

8: D. Giovane Battista som døde i en alder af to og en halv år i Napoli sognekirke S. Maria degli Angeli d. 26 Marts 1727, og som blev begravet i kirken S. Francesco da Paola.

9: D. Giuseppe. Denne fødtes i Napoli sognekirke S. Marco di Palazzo d. 31 Januar 1722, og som blev gift i Portici sognekirke S. Maria della Nativitti d. 31 Oktober 1776 med D. Concezia Andreu af antik og adelig familie, enke efter D. Marco O Farres. Han ville bevise det antikke adelige forhold for sin egen og moderens vedkommende. For en faderlig og for en moderlig i den nye adelige militære orden for Carlo d. III under den Purissima Conceziones auspicier, som blev oprettet d. 19 September 1771, og som under artikel erklærede, at ingen kunne tilhøre den uden bevis for adelskab på fire fjerdedele familietilhør med dem fra H.M.O. Gerasolimitano af Malta og den militære orden Constantiniano, skulle fremvise de nødvendige dokumenter til ordensforsamlingen for at de skulle genkende dem og undersøge dem, og han blev indskrevet i ordnen på følgende måde. Santasilia y Ligorio Franco y Olabarria D. Jose de Marques de Santasilia ridder året 1784, ligesom fra processen eksisterende i Madrid, som nu ikke er blevet meget omtalt af direktøren for Madrids Nationale Historiske Arkiv D. Vincente Vinguam i sin bog "Indice de Omebas de los Caballeros de la Real y distinguido Orden Espanol de Carlos III" (spansk!!!) Madrid 1904, hvoraf kopi blev fundet hos familien, og som døde i Caserta, Sognekirke S. Sebastian omkring den 18 Maj 1797, og var fader til D. Andrea.

Denne fødtes i Caserta sognekirke S. Sebastian d. 26 Dec. 1779. Han blev gift i Napoli sognekirke S. Marco di Palazzo d. 1 December 1798 med D. Vittoria Carascosa y Azebron, af antik og adelig familie i Spanien. Han var mark kunstrytter for H. M. kongen for de to Sicilier Ferdinando IV. Han bad i 1798 om en bekræftelse af den Markis titel, som med Real Carta givet i Wien d. 29 December 1731 Kejseren Carlo VI Napolis konge havde givet hans bedstefader D. Andrea. Og det kongelige Kammer af Santa Chiara modtaget ved domstols sekretariat spurgte derom under datoen 3 Marts 1798, idet den erfarede af den oprindelige depeche udsendt fra Wien d. 29 December 1731, at den pågældendes forfædre havde opnået titlen som Markier for dem selv og deres legitime efterkommere, og idet det endog fremkom af de forelagte dokumenter, at han var den eneste efterkommer af hankøn og arving efter den omtalte D. Andrea senior, en værdsættelse som Deres Majestæt vil nedlade sig til at tilstå den søgende D. Andrea di Santasilia den nåde som han beder om, eller en bekræftelse af den nåde, hvilket kan læses i udkast fra rådsforsamlingen for Regia Canaria året 1788, Marts måned, volumen 871, eller som man kan læse i dekret og erklæring bestilt af Real Camera af Santa Chiara året 1798 Marts depeche og ansøgning af mark kunstrytter D. Andrea Santasilia med titel.

Markis = Bekræftelse. Og kongedømmets heraldiske råd i det forløbne år 1804, anerkendte adelstitlen for den oprindelige familie fra Spanien, og titlen som Markis som forespurgt af Markis D. Giuseppe Santasilia, som bad om at blive modtaget som Ridder af ære og fromhed for den hellige militære Gerasolimitano orden på Malta. Han blev direktør for de kongelige….(ulæseligt) pr. dekret af 9 juli 1848, og døde i en alder af 85 år d. 24 april 1862 i Napoli, Sektor S. Ferdinando.

Af giftemålet med D. Vittoria Carrascosa y Zerezeda y Azebon fødtes flere børn, hvoraf den førstefødte var Markis D. Giuseppe født i Napoli sognekirke S. Marco di Palazzo d. 22 Ibre(?) 1799, som giftede sig i Rom d. 6. Ibre(?) 1825 med Luisa Lante della Rovere, datter af Vincento, hertug af det hellige kors af Magliano, og hertuginde Margherita Merescotti (se 3 fjerdedele ved faderarv, og som blev fader for Markis D. Andrea som født…. giftede sig d. 20 August 1875 D. Filomenea Sanfelice af Bagnolis hertuger, og som døde d. 11 december 1893, og blev fader for den nulevende Markis D. Giuseppe, som beder om at blive modtaget som Ridder af nåde og ære for den hellige M.O. Gerasolimitano på Malta.

Det gamle håndskrevne dokument er blevet oversat til dansk i flere omgange af Hans Santasilia Holbek og Fracsesco Procida.

Knyttet tilSantasilia Sources

» Vis alle     «Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow