finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Trolle

slægtshistorie.

Gammel svensk æt, som slægtebøgerne nedleder fra Bengt Ulve, lagmand i Upland, der skal have ført et våben med to sølv saksejern i rødt og på hjelmen en oprejst tilbageseende grå ulv, hvilket våben hans sønnesøns sønnesøns sønnesøn Herve Eriksen Ulv eller Trolle forandrede til en rød trold i guldfelt *).Trolle - Våbenskjold-Coat of arms

Denne Herve skulle være farfaders fader til den bekendte rigsforstander hr. Torkild Knudsen, som blev halshugget 1306, og denne atter farfader til nedennævnte hr. Birger Trolle den gamle. Men denne stamtavle synes ikke at være stort pålidelig; hr. Thorkild Knudsen førte i alt fald i sit våben en løve og hørte altså næppe til Trolle-slægten; derimod synes det at være rigtigt nok, at denne gentagende har forandret våben, idet dens ældste led førte et tredelt skjold, hvorimod hr. Birger Trolle den gamle førte en hel trold i skjoldet og på hjelmen et troldhoved med lange krogede horn, men hans søn Birger Trolle den unge og sønnesøn hr. Arvid Trolle førte et troldhoved såvel i skjoldet som på hjelmen.

Den sidstes børn forandrede påny våbnet til en rød troldekrop med det afhuggede hoved på bugen, holdende højre hånd i vejret og halen med venstre hånd, alt i guldfelt. På hjelmen beholdtes et rødt troldhoved imellem en rød og en guldslyngning, der i Adels-leksikonet kaldes en hul firbladet rose, i de gamle segl ligner troldens slyngede hale, men i den hosstående afbildning, der nærmest støtter sig til afbildningen i hr. Herluf Trolles ligprædiken, synes at være troldens kløer (eller horn?).

Slægten kom ved år 1500 til Danmark, hvor den blomstrede til slutningen af forrige århundrede og gentagende erholdt friherrelig værdighed, idet fru Birgitte Trolle, der 2. februar 1672 ophøjedes til friherreinde af Brahetrolleborg, testamenterede sit friherskab til sin brodersøn Frederik Trolle, der 15. juni 1689 blev friherre af Brahetrolleborg med følgende våben: hovedskjold med hjerteskjold, hvori slægtvåbnet, hovedskjoldet firdelt af rødt og blåt, i 1. og 4. felt en oprejst guldløve, i 2. og 3. felt en skråt liggende sølvlilje; på skjoldet, der står i to forneden med en blå sløjfe sammenbundne palmegrene, en friherrelig krone. Ganske samme våben, kun at hovedskjoldets 2. felt er delt af sølv og rødt, 3. felt af rødt og sølv, tildeltes hans broder og arving Niels Trolle, der 12. august 1701 optoges i friherrelig stand.
Ved Skånes afståelse udsondredes af slægten en skånsk linje, den eneste, som endnu er til. Dens hoved er siden 1816 svensk friherre.

Slægtsnavnet er sikkert optaget efter våbnet, men det skyldes vel kun en skriver-fejltagelse, at Børge Trolle i en kancelli-registrant fra 1539 kaldes "Børge Dieffuell".
I Sverige lever såvel en nyere adlet slægt "af Trolle" og en uadelig familie af navnet Trolle, der begge påstår sig at nedstamme fra den gamle Trolle-slægt, om med rette er dog tvivlsomt.

*) Årsagen til våbenforandringen var ifølge sagnet, at Herve på sin kirkevej traf en bjergtrold, der yppede strid med ham, hvilken strid endte med, at han afhug troldens
hoved, et sagn, der først omtales af biskop Petrus Jonæ Angermannus i hans ligprædiken over fru Anne Turesdatter Trolle 1620 og findes afbildet på en fra det 17. århundrede stammende tavle i Voxtorp Kirke.

Danmarks Adels Aarbog 1891 side 411 ff.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1891
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Arvid Trolle, til Næs, - den svenske, tildels friherrelige linje; Arvid Birgarsson Trolle, til Bergqvara; Birger (den Unge) Trolle, til Bergqvara; Birger I. Knudsen Trolle; Birgitte Nielsdatter Trolle, friherreinde af Brahetrolleborg; Frederik baron Trolle, til Friherskabet Brahetrolleborg; Hr. Herluf Trolle, til Herlufsholm; Niels Trolle, til Braade - Den nyere danske Slægt Trolle; Niels friherre Trolle, til Klogerup

» Vis alle     «Forrige «1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow