finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Hak

slægtshistorie.

Slægtebøgerne fabler en hel del om denne gamle slægt, hvis herkomst de gennem de svenske konger Sverker, Karl og den yngre Sverker, død 1210, nedleder fra "Hakel, en fornem greve fra Rusland". Om der ligger et gran af sandhedHak våbenskjold - coat of arms heri er vel tvivlsomt, i alt fald er de opstillede slægtled fra den 1430 levende Anders Hak og tilbage til kong Sverker mere eller mindre uhistoriske. Derimod synes det rigtigt nok, at slægten oprindelig er svensk eller i det mindste har forgrenet sig til Sverige; thi våbnet, et fra alle hjørner skrådelt skjold af sort og sølv, på hjelmen 13 eller 11 vekselvis sorte og hvide faner, kendes også i Sverige, hvor det 1315 blandt andet førtes af Magnus Nielsen, hvis efterkommere stundom tillægges navnet Røde.
Af disse nævnes ved år 1400 ridderen hr. Ivar Nielsen, der var gift ind i den danske slægt Lange, og hvis døtre var indgiftede i slægterne Thott og Grubbe og i danske slægtebøger tillægges navnet Hak. Han har 1401 beseglet kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente.*

Selv om Hak-slægten må give afkald på traditionen om sin kongelige herkomst, bliver den dog en af de ældste og anseteste slægter, thi den kan føres helt tilbage til det 13. århundrede. Efter at den 1539 var uddød, optoges dens navn som fornavn i Ulfstand-slægten, hvorfra det overførtes til Vind'erne. Tidligere var det nogen tid blevet ført som slægtsnavn af brødrene Anders og Erik Gyldenstierne fra Estvadgaard. Hosstående tegning af Hak-våbnet er udført efter hr. David Haks sigil fra 1465. I Oluf Haks sigil fra 1511 og Niels Haks 1515 er hjelmtegnet henholdsvis 8 og 13 påfuglefjer.

Foruden denne slægt var her i det 16. århundrede et par kvindelige medlemmer af en holstensk slægt Hak eller Hake, nemlig jomfru Gese Hak, som 1569 var i Maribo Kloster, og fru Karen Hak, Arent Pegows.
Til den hører maske også den Thomes Hak, som 1313-14 levede i Sønderjylland.
En Arild Hak var 1564 skibshøvedsmand.

Danmarks Adels Aarbog 1896 fra side 163

*Hr. Ivar Nielsen (S. 163) angives i danske kilder under navnet Iver Hak at have været g. m. Ellen, datter af hr. Iver Thomesen Lange til Krogsgaard.
Hr. Dr. phil. K. H. Karlsson har imidlertid i Vatikanets arkiv fundet en pavelig dispensation af 13. december 1390 for ridderen Ywarus Niclisson Strengenensis dioc. til at ægte Margareta Tordonis (Bonde), domicella Upsalensis dioc., idet denne i forbudne led var beslægtet med hans før brylluppet afdøde tidligere fæstemø Brigitta Magni (Sparre), domicella.
rettelse i DAA 1897:507-508.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1896:163 ff.
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Anders Andersen Hak, til Mogenstrup, linje II. den nyere slægt; Truid I. Hak, I. den skånske linje; Gregers Vittskövle, Vittskövlelinien - [Hak]

» Vis alle     «Forrige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow