finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

slægten Adeler

slægtshistorie.

Admiral Cort Sivertsen "Adeler" blev 7. februar 1666 ophøjet i adelig stand "som ret født fribåren urgammel turner- og riddermæssig" adel "på grund af sin mandhaftige! i adskillige victorieuse søslagtninger og hovedaktioner imod kristendommens fjende Tyrken bevist, da han udi den venetianske republiks tjeneste med synderlig reputation og god renomé adskillige krigs-charger til søs betjent haver, ja endog admirals bestilling over hele flåder i samme tjeneste betroet og med ære forvaltet og igen kvitteret, ja endog af samme republik for hans gode og tapre forhold med begge des ridderorden til et kendetegn regaleret".

Ved adelsbrevet tillagdes der ham følgende våben: Et firdelt skjold med hvidt Adeler våbenskjold - coat of armshjerteskjold, hvori et orlogsskib for fulde sejl med åbne porte, udlagte stykker og flyvende røde "flagte" flag med hvidt kors, i 1. felt en halv guldbevæbnet sort ørn i sølv, i 2. en af en sky kommende blottet arm, holdende et afhugget tyrkerhoved på spidsen af en blottet kårde, i 3. et sølv-kastel med 9 kobberstykker i tre rader i sort, i 4. tre under hinanden liggende sølv-måner i blåt; på hjelmen syv galleigallioner, hver med en rød standart, hvori tre liggende sølv-måner, to foroven, een forneden, i den fjerde gallion en på en blå Kugle stående Fortuna "med sine farver".

Kammerherre Conrad (Cort) Wilhelm Adeler til Dragsholm, ridder af dannebrog, blev 24. marts 1784 ophøjet i friherrelig stand med følgende våben: Skjoldet som ovenfor, kun at hjerteskjoldet bærer en friherrekrone, over skjoldet to friherrekronede hjelme, hver med syv traller, på den første en på en blå Kugle stående Fortuna med blåt Gevandt, på hendes højre side tre, på hendes venstre side fire røde faner, i hver tre indadvendte hvide måner, to yderst, een inderst; på den anden hjelm: fem vekselvis røde og hvide roser, derover en påfuglefjer mellem et af blåt og en toradet hvid og sort skaktavl delt og et af en lignende skaktavl og rødt delt vesselhorn hvert besat med fire påfuglefjer (o: Slægten Rosenkrantz' hjelmtegn). Skjoldholdere: to tilbageseende sorte ørne med guldnæb.
Denne friherrelige linje uddøde på mandslinjen 6. marts 1844 med hans søn, dr. jur. Christian Lente baron Adeler.

Kammerjunker, oberstløjtnant Johannes Emil Adeler
blev 1. november 1826 ophøjet i friherrelig stand med følgende våben: Skjoldet firdelt med et friherrekronet hvidt hjerteskjold, hvori et orlogsskib for fulde sejl med åbne kanonporte, dansk flag og vimpel, 1°: en halv sort ørn i sølv, 2°: en af en sky kommende arm, holdende et kløvet tyrkerhoved på spidsen af et sværd, 3°: en hvid borg med ni kanoner i åbne porte i sort) 4°: tre under hinanden liggende sølv-måner i blåt, på hovedskjoldet to friherrekronede hjelme, på den første: en på en blå kugle stående Fortuna med blåt gevandt, på hendes højre side tre, på hendes venstre side fire røde faner, hver med tre indadvendte sølv-måner, på den anden en på en blå kugle stående sort telegraf, på hvis spids sidder en stork med en fisk i næbet; skjoldholdere en sort ørn og en sort høg.

Kammerjunker Christian Adeler
fik 21. marts 1727 Patent på at føre navnet "Lenthe af Adelaer" og følgende våben: Delt med hvidt hjerteskjold, hvori et dansk orlogsskib for fulde sejl med åbne kanonporte, hver halvdel firdelt, nemlig 1°: en halv guldbevæbnet sort ørn i sølv, 2°: en af en sky kommende arm med tyrkerhovedet i guld, 3°: et hvidt kastel i Sort, 4°: tre sølv-måner i blåt, og i 2. halvdels 1" og 4°: en oprejst sort løve i guld, 2° og 3°: tre sølv-sparrer ledsagede foroven af to, forneden af een guldrose i blåt; på den kronede hjelm en oprejst sort løve og på hver side af samme fire røde standarter, hver med tre indadvendte sølv-måner; Skjoldet bæres af en naturligt farvet ørn og en sort løve, begge tilbageseende. Han døde uden afkom 8. oktober 1757.
Ligelydende patent 4. august 1758 for konferens- og etatsråd, amtmand over Nyborg og Tranekjær Amter, ridder af dannebrog Theodor Adeler til Lykkesholm at føre navnet Lente af Adeler og det nysbeskrevne våben. Denne linje uddøde 25. februar 1804.

Danmarks Adels Aarbog 1906 side 3 ff.

Knyttet tilConrad (Cort) Wilhelm baron Adeler; Cort Sivertsen I. Adeler, til Gimsø Kloster, Folloug og Bratsberg; Johannes Emil baron Adeler; Christian Lente af Adeler; Theodor Lente af Adeler, til Lykkesholm

» Vis alle     «Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow