finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Jernskæg (Jernskjæg)

slægtens historie og de 3 linjer

Denne gamle sjællandske slægts våben, der i våbenbøgerne også genfindes under de med den besvogrede slægter GrimsJernskæg - våbenskjold - coat of arms og Gribs navne, var en sølv-ibskal i blåt felt, på hjelmen en lignende Ibskal eller to vesselhorn, der i nogle sigiller hver er besat med fire Ibskaller, i andre ikke.
Andetsteds beskrives hjelmtegnet at være en hvid "rydser" hat, eller en stor blå rytterhat med en bred rand om hatten, hvorover står femten flyvende faner, blå og hvide.

Da enkelte af slægtens medlemmer har ført navnet Grib, er det rigtigt nok, at dette navn er knyttet til Jernskæg-våbnet, mere uforklarligt er det, at Jernskæg-navnet alt i det 16. århundrede er blevet knyttet til den norske linje af slægten Baden, skønt disse slægter, såvidt vides, ikke havde anden indbyrdes forbindelse end en vis lighed i våbenmærkerne. I Niels Vind til Grundets aner kaldes slægten for Jernskjold, hvilket åbenbart skyldes en uforsætlig forvanskning.

Den indbyrdes forbindelse mellem slægtens forskellige linjer kendes ikke.

Ove I. Jernskæg, 1. - Herlev-linjen

Niels I. Pedersen Jernskæg, 2. - Ellinge-linjen

Poul I. Ebbesen Jernskæg, 3. - Frøslev-linjen

Til denne slægt må efter våbnet at dømme henregnes Herluf Pedersen på Mærden og Fiit, der 1410 var foged i Skien, senere norsk rigsråd, levede 19. januar 1458, var død 8. juni 1460; gift med Christine Thoraldsdatter Kane, enke efter Svend Arnesen; en datter Christine nævnes 1474. Hans broder Jens eller Jon Pedersen på Mærden, nævnes 1446, blev foged efter ham, var 1458 norsk rigsråd, oplod 1459 kongen alt det gods i Ski Syssel, som hans broder havde i pant af Thorald Kane, er mulig den J. P., som 1461 af kongen fik skøde på en gård i København; var 1474 foged på Tønsberg; gift med Herborg, Niels Thormodsens datter, og havde to børn Ragnhild og Arne Jensen, der levede 1490.
*Jens Pedersen og Fru Herborg Nielsdatter levede begge 1465 og havde da to sønner Andres og Arne Jensen (D. N. II. 640). (DAA 1911:572)
*Våbnet med Ibskallen og to vesselhorn på hjelmen førtes også af Per Avesen i Bregninge, som levede 1530-34 (Kiev.)
(DAA 1911:572)

Danmarks Adels Aarbog 1899 side 184 ff.


Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1899:183 ff.
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Niels I. Pedersen Jernskæg, 2. - Ellinge-linjen; Ove I. Jernskæg, 1. - Herlev-linjen; Poul I. Ebbesen Jernskæg, 3. - Frøslev-linjen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow