finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Gyrstinge

slægtshistorie.

  • Denne er en af de forholdsvis få gamle danske slægter, der har taget navn efter en by eller en Gård. I Sjælland i Alsted herred findes byen Gyrstinge, der utvivlsomt er slægten Gyrstinges hjemstavn. Her lå i alt fald en hovedgård i fordums tid, thi 1260 indgav Peder Tygesen af Gyrstinge sig i Antvorskov Kloster med alt sit gods, Gyrstinge - våbenskjold - coat of arms deriblandt Gyrstinge Hovedgård med fire mark jord; men rigtignok kendes nu ingen forbindelse mellem denne Peder Tygesen eller hans hovedgård og slægten Gyrstinge.

    Højst mærkeligt er det, at medens den første kendte mand af denne altid bruger Navnet Gyrstinge, og det endog han i sin egenskab af landsdommer nævnes i et utal af breve, så gennemgående, at hans patronym slet ikke kendes, så brugte hans efterkommere dog aldrig navnet. Derimod tillægges det dem ofte i slægtebøgerne, som dog også kalder slægten for Kigebusk, Krigebusk, Binschebusch og andre lignende forvanskninger af den tyske Adelslægt Kikebuschs navn, ofte i forbindelse med denne slægts våben: en rød hare. Da medlemmer af denne sidste slægt, såvidt vides, ikke fandtes her i landet dengang, er en forveksling temmelig påfaldende, især da Kikebusch - våbenet aldeles ingen lighed har med Gyrstingernes, som var i sølv-felt tre regnbuer, hver delt af rødt, gult og blåt, ledsagede foroven af to blå pileodder; på hjelmen to røde vesselhorn, hvert besat med en blå pileod. Således ses våbnet i slægtens sigiller, men våbenbøgerne indeholder ellers mange forvanskninger deraf. Johannes Gyrstinge fører det alt 1400, men dog er det næppe dets oprindelige form, thi hans sigil af 1382 viser kun to hele, krydslagte pile, et våben, som 1400 føres af væbneren Peder Jensen af Windorp (Merløse H.), der således godt kan være af dennes lægt. Denne Peder Jensen forekommer alt 1392 og nævnes atter 1406. - Våbenet med Haren går imidlertid igen i alle Gyrstinge'ske anetavler, så at man fristes til at tro på en gammel slægtebogs efterretning, hvorefter dette våben var bisp navnes mødrene, eller, som fru Jytte Gyldenstierne skriver, fru Anne Gyrstinges mødrene.

    Slægten uddøde i begyndelsen af det 16. århundrede.
  • NB.
      Gyrstinge-våbenet førtes 1455 af væbneren Jes Bosen af Søholm (Elbo H.), der 1417 kaldes frænde af hr. Morten Jensen Gyrstinge, 1425 fik gods i Hvidding herred i pant, endnu levede 12. april 1446 og vel er den 1461 blandt gamle hr. Peder Skrams frænder nævnte J. B.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1896:134 ff.
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Jens I. Gyrstinge, til Aas

» Vis alle     «Forrige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow