finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Bydelsbak af Bregentved

slægtshistorie.

coatofarms-Bydelsbak af BregentvedAllerede Klevenfeldt var af den mening, at slægterne Bydelsbak og Urup eller Ugerup havde fælles herkomst, dels fordi de begge førte et rødt vædderhorn i sølv-felt, dels fordi de gamle slægtebøger ofte tillægger Urup'erne tilnavne som Billebech, Baltebuch og lignende. Begge slægter skulle da have hentet sit navn fra deres i Skåne beliggende stamsæder. For Urup-slægtens vedkommende er dette rigtigt nok, den har i umindelige tider været bosat på hovedgården Ugerup i Skåne, efter hvilken den ved år 1500 optog sit slægtsnavn.
Dette gælder Ikke Bydelsbak-slægten; den fører dette slægtsnavn fra midten af det 14. århundrede, det vil sige, så langt slægten i det hele taget kendes; den er nærmest knyttet til Sjælland, hvor der imidlertid lige så lidt som i Skåne findes noget Stednavn, der erindrer om ordet Bydelsbak. Klangen i dette har naturligvis også ledet til al søge slægtens herkomst i Tyskland, men de tidligst forekommende fornavne, Erik, Otte, Valdemar etc, tyder ikke særlig på, at slægten er tysk. Forøvrigt, afviger de to slægters våben alt fra gammel tid med hensyn til hjelmtegn, idet Bydelsbak'erne førte et vædderhorn på hjelmen, hvorimod Urup'erne førte to vædderhorn, hvorimellem senere tilføjedes en påfuglehale.
Slægten Bydelsbaks herkomst er altså tvivlsom, men sikkert er det, at den besvogredes med en anden indvandret, på Torbernfeld bosat, tysk slægt Wedenhus en, der efter alt i andet slægtled her i Danmark at have bortkastet sit eget stammenavn senere fik tillagt navnet Bydelsbak.

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1890 fra side 137 ff.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1890 fra side 137 ff.
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Hr. Erik I. Bydelsbak (af Bregentved)

» Vis alle     «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow