finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Mule af Falkendal (Portmand)I Roskilde levede i det 14. århundrede en anset slægt, der, skønt bosat i en købstad, hvor medlemmer af den endog var coatofarms-Mule_Portmand_Degn.jpgrådmænd og fogeder, dog må regnes til adelen, da den ikke blot selv førte adeligt våben, to krydslagte ørnekløer, men også til tider udtrykkelig betegnes som adelig, stamfaderen tillægges endog ridderværdigheden, dog vist med urette, hvorimod den var besvogret med så ansete slægter som Bille'r og Lunge'r. Den skrev sig til en længst forsvunden gård Falkendal i Sømme herred, øst for Roskilde, som 1397 og 1419 af biskop Peder (Lodehat) blev tilskødet Dronning Margrethe.

Mærkelig nok førte slægten oprindelig ikke de to ørnekløer, men derimod i skjoldet en skråbjælke belagt med en stjerne mellem to roser.

Efter de af slægten brugte personnavne at dømme må den være af vendisk herkomst. Noget fast slægtsnavn synes den ikke at have ført, og først i dens sidste slægtled forekommer tre tilnavne Degn, Mule og Bille, begge de sidste synes at være indgiftede. Derimod dukker, samtidig med at slægten uddør i Roskilde, en slægt op i Slagelse og omegn, der fører ganske det samme våben: to krydslagte, sorte, guldbevæbnede ørnekløer i guld-felt og samme mærke på hjelmen, men brugende slægtsnavnet Portmand. Skønt forbindelsen ikke med bestemthed, kan påvises, må disse Portmand'er dog formodes at være en linje af slægten på Falkendal. Også denne nye slægt uddøde dog før år 1500.

Våbentegningen er udført efter Niels Portmands sigil 1476

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1904 side 315 ff.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1904
Knyttet tilGyncelin I. Mule af Falkendal

» Vis alle     «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow