finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Due (Glob).

slægtshistorie.

Både i Jylland, i Sjælland og i Skåne blomstrede i middelalderen en eller flere slægter med en Ørn til skjolDue Glob våbenskjolddemærke.
Fra først af er der ikke til dette våben knyttet noget fast slægtnavn, og alle de, som senere bleve arvelige i denne æt eller disse ætter, synes at være lånte fra andre, formodentlig besvogrede slægter. Det er nu vanskeligt eller umuligt at afgøre, om alle de danske adelsmænd, som førte det ovennævnte våbenmærke, tilhørte forskellige linjer af een og samme vidtforgrenede slægt eller snarere burde betragtes som medlemmer af tre eller flere helt forskellige slægter, der kun tilfældig brugte eet og samme skjoldemærke.
En fælles stamfader for dem alle lader sig altså ikke påvise, og når det desuagtet her er valgt at behandle dem alle under eet, ligger det nærmest i, at selv slægtebøgerne have ondt ved at holde dem ud fra hinanden. De benævne således ligesåvel de skånske besiddere af Svenstrup som de jyske ejere af Vellumgaard med navnet Glob, skønt kun de sidste virkelig brugte dette navn, som de imidlertid først havde optaget sidst i det 15. århundrede på grund af svogerskab med de jyske slægter af dette navn, den ældre, som i våbnet førte tre søblade om en kugle, og den yngre, hvis våben var en skaktavl. Langt ældre hævd har navnet Due, som vist alt i det 13. århundrede er knyttet til ørne-våbnet, og det ligger derfor nær at antage, at dette er et oprindeligt tilnavn, dannet efter våbnet, som altså fra først af skulle have været en Due, men dels tyder de opbevarede sigiller, der alle tydelig viser en ørn, ikke herpå, og dels var selv Due-Navnet så løst knyttet til denne slægt, at det idelig bortkastedes eller ombyttedes med helt andre slægtenavne som Vispe, Dyre og Lunge.

For Glob'ernes vedkommende beskrives våbnet som en sort ørn i rødt felt, på hjelmen to væbnede arme holdende en kårde og en rosenkrans. Dette hjelmtegn findes først i Mester Anders Globs segl 1508, men forekommer allerede 1482 i Mogens Mogensens segl, dog uden kransen. For de andre linjers vedkommende savnes pålidelige opgivelser om farverne, og om hjelmtegnet vides kun, at Mikkel Dues segl 1455 viste fem fjer, men et ganske lignende hjelmtegn førte Erik Pedersen 1461, der utvivlsomt hørte til den jyske Glob-linje.
I året 1297 nævnes en bymand i Holbæk Bo Due, der åbenbart var en så fremragende mand, at han meget godt kunne høre til slægten. Han var nemlig ikke blot gift med en adelsmand Benedict Jensens enke Cecilie, men af hans tre børn med hende Johannes, Knud og Christine beæres den sidste med et "domicella" foran navnet. Det vides imidlertid ikke, om han har ført ørne-våbnet, hvilket også gælder om den hr. Niels Due "af Jylland", som i 1285 har beseglet det bekendte vidnesbyrd om Als. Pa Lolland nævnes 1450 en Bo Bue af Kjærstrup, som med hr. Peder Gøye, Præst i Torby, Oluf Gøye i Kjeldstrup, Anders Gøye og Peder Jensen af Stensø skiftede med hr. Mogens Gøye i Krenkerup efter afdøde hr. Axel Andersen i Kjærstrup, men da han nævnes imellem de to brødre Oluf og Anders Gøye, af hvilke den sidste senere ejede Kjærstrup, turde denne Bo Bue selv være en Gøye og broder til de nævnte.
Ifølge Adelslexikonnet fik mester Anders Glob 1512 af kejseren en "forbedring" af våbnet, nemlig et guld-kryds lagt over ørnen, men hans opbevarede sigiller vidne Intet herom.

Såfremt den her opstillede stamtavle er rigtig, var slægten delt i to hovedlinjer, af hvilke den første her er betegnet med navnet Due, som blev arveligt i denne linje, hvorimod den anden er kaldet Glob, fordi dens sidste slægtled kaldte sig således.
Slægten uddøde på mandslinjen 1558.

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1891 fra side 124 ff.

Rettelse DAA 1893:541: Due (Glob). Af Anders Globs våben (S. 125) haves dog samtidige afbildninger med krydset.
(Tegn. af ældre nord. Arkitektur VI. Række 13; S. Birket Smith: De ældste danske Skuespil 83).

Rettelse DAA 1901:548: Anders Globs kejserlige våbenbrev ejedes i sin tid af fru Mette Hardenberg (Lisb. Bryske).

Ejer/KildeAnders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1891 fra side 224 ff.
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Niels Andersen Due; Mogens I. Glob (Due), Linjen Glob

» Vis alle     «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow