booksVelkommen til finnholbek.dk

Fortællinger

» Vis alle     «Forrige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 74» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Fasti, med linjerne splid og Skram.Fasti (Splid, Skram).

Det er hævet over al tvivl, at Slægterne Fasti, Splid og de såkaldte Stihage-Skram'er er komne af en fælles stamme. Forbindelsen lader sig vel ikke med bestemthed påvise, men det fælles våben bærer vidnesbyrd om den. Navnet Skram er ved giftermål kommet ind i en linje af slægten, der ikke førte fast slægtsnavn, men om navnet Splid eller Fasti er ældst i de andre linjer er ikke afgjort. Fru Tale Ulfstand, beretter i sin slægtebog, at Navnet Splid kom ind i slægten derved, at en Fasti, som tjente en biskop i Ribe (vel Jakob Split), var den, som først lod en søn kalde Splid; dette navn forekommer alt 1389 i slægten. Fasti-navnet og våbnet bringes i forbindelse med hinanden i en tradition, der beretter, at den ene af to brødre, som deltog i stormen på en fæstning, bad den anden sætte stormstigen "fast i" Muren, så ville han selv først bestige den; kongen, der havde hørt råbet "fast i", gav ham siden dette som tilnavn og en stormstige til våben. Dette navn kendes først fra det 15. århundrede og skreves i ældre tid som oftest "Fasse" eller "Faszi".
Om våbenet beretter Tale Ulfstand, at Fastierne førte en rød stige med hage i hvidt felt og på hjelmen en halv blåmands-jomfru med slør om hovedet, men Skrammerne en rød stige uden hage i blåt felt og på hjelmen en halv blåmand med grøn krans om hovedet. Hvorledes det forholder sig med rigtigheden af hendes angivelse om den forskellige skjoldfarve samt sløret og kransen får stå hen, da seglene intet oplyser herom, men de viser derimod, at Fastie'r såvel som Skram'er altid førte en forneden kløftet seks-trinnet stormstige uden hage, hvorimod Spliderne førte en hage øverst på stigen, alene undtagen i det ældste, Johannes Jensens Splids segl fra 1389, der viser stigen uden hage, sandsynligvis altså skjoldemærkets oprindelige form. Hjelmtegnet er overalt enten en halv mor eller morkvinde eller og kun hovedet af en sådan med et bånd eller en krans om. Derimod findes undertiden i anetavler som hjelmtegn to af skjoldets farver delte vesselhorn, hvorimellem en stige.
Den holstenske slægt Split hører ej herhen, men var troligvis en linje af de Rantzau'er, hvis våben den førte.
Den hosstående våbentegning er en fri gengivelse af Erik Skrams gegl fra 1542.
Petrus Laughisøn dictus Bryningh, der levede 1369, førte Fasti-våbnet.

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1892 side 130 ff.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1892
Knyttet tilAstradus Fasti; Splid Fasti

» Vis alle     «Forrige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 74» Næste»     » Lysbilledshow