finnholbek.dk

Familien Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten, til Baroniet Holstenshuus og Minna Sophie Louise komtesse Knuth-Christiansdal 

Familien Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten, til Baroniet Holstenshuus og Minna Sophie Louise komtesse Knuth-Christiansdal