finnholbek.dk

Familien Niels Lauridsen Fikkesen, til Sandbygaard og Halskov og Bodil Olufsdatter Sparre (i Sjælland), til Sandbygaard 

Familien Niels Lauridsen Fikkesen, til Sandbygaard og Halskov og Bodil Olufsdatter Sparre (i Sjælland), til Sandbygaard