Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Margrethe Eriksdatter Krummedige (Krummendiek)

Margrethe Eriksdatter Krummedige (Krummendiek)

Kvinde - 1451