Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Dorothea von Brockdorff

Dorothea von Brockdorff

Kvinde ca. 1596 - 1630  (~ 34 år)