Velkommen til finnholbek.dk

Familien Steen Holck, til Gedsholm og Margrethe Holgersdatter Rosenkrantz, til Frøllinge og Rosenlund

g. 1655


Familie Tavle