booksVelkommen til finnholbek.dk

Nyheder (sidste 30 dage)


Fortællinger

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Oprydning i slægten Hak og de relaterede slægter Steeg, Neb, Taa, Ulfeldt og Bryske.
Oprydning i slægten Hak og de relaterede slægter Steeg, Neb, Taa, Ulfeldt og Bryske.
af Anders Bøgh lektor, dr.phil. ved Aarhus Universitet (manus privat tilsendt @-mail 19. maj 2009)
 
  25 sep. 2019

Coat of arms - Våbenskjold

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Seglstampe, Abel Clausdatter Kaas
Seglstampe, Abel Clausdatter Kaas
Seglstampe som sandsynligvis har tilhørt Abel Clausdatter Kaas, der levede sine sidste år ikke ret langt fra fundstedet.
Læs mere om fundet på denne hjemmeside: https://www.metaldetektorfund.dk 
  19 okt. 2019
Grubbe - våbenskjold (coat of arms)
Grubbe - våbenskjold (coat of arms)
Grubbe'rnes ældgamle slægtsvåben kendes fra det 13. århhundrede; det viser i sølv-felt to og en halv, senere tre fra skjoldets siderand udgående og dette gennemskærende røde spidser, på hjelmen to vesselhorn med samme mærke. Den hosstående afbildning er nærmest udført efter hr. Peder Jensens sigil ca. 1360, der dog har hjelmens vesselhorn besat med 3 påfuglefjer og en fjer imellem hornene.
På nær farverne stemmer det nøje overens med slægten Ulfstands, men heraf tør der næppe sluttes til en fælles oprindelse, da sidstnævnte slægt med nogen sandsynlighed hidleder sin herkomst fra en tysk slægt Minckwitz. 
  19 okt. 2019
Urne - våbenskjold (coat of arms)
Urne - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Urne førte et våben med en gylden ørneklo i blåt felt, på hjelmen to i hinanden gribende ørnekløer. 
  14 okt. 2019
Hartvigsen - våbenskjold (coat of arms)
Hartvigsen - våbenskjold (coat of arms)
Denne slægt førte til våben et tværdelt skjold, 1. felt en rød jødehue med gult opslag i blåt; 2. felt skaktavlet af rødt og blåt; på hjelmen syv påfuglefjer. Farverne angives dog forskelligt og hjelmtegnet også som otte vekselvis røde og hvide strudsfjer eller to af blåt og rødt delte vesselhorn. Den vedføjede afbildning er udført efter Jørgen Hartvigsens våben i Lothar Walters stambog, der er kopieret af Klevenfeldt. 
  14 okt. 2019
Rosensparre - våbenskjold (coat of arms)
Rosensparre - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Rosensparres våben var en med tre røde roser belagt sølv-sparre i blåt felt. Pa hjelmen grønne kviste med tre rosenknopper. 
  13 okt. 2019
Saxstrup - våbenskjold (coat of arms)
Saxstrup - våbenskjold (coat of arms)
Våbenet var et af sølv og blåt delt skjold med en sølv-bjælke i 2. felt, på hjelmen et sølv og et blåt vesselhorn, det sidste belagt med en sølv-bjælke. 
  11 okt. 2019
Mund - våbenskjold (coat of arms)
Mund - våbenskjold (coat of arms)
to fra skjoldets sider kommende blåklædte hænder holdende en blå lilje,
på hjelmen en halv, stundom en hel blå lilje. 
  11 okt. 2019
Baron Buchwald-Brockdorff - våbenskjold (coat of arms)
Baron Buchwald-Brockdorff - våbenskjold (coat of arms)
Ludolph Frederik Buchwald-Brockdorf fik den 26. maj 1784 bevilling til at føre titel af Baron og navnet "Buchwald-Brockdorf". 
  1 okt. 2019
Greve af Haxthausen - våbenskjold (coat of arms)
Greve af Haxthausen - våbenskjold (coat of arms)
Hovedskjoldet er firdelt af guld og blåt, i 1. og 4. felt en sort flakt ørn, i 2. og 3. felt en springende sølv-hest; hjerteskjoldet viser slægtens eget skjoldmærke; på skjoldet er tre kronede hjelme, 1. bærer slægtens hjemtegn, 2. en sort flakt ørn, 3. en blå strudsfjer mellem to sølv-strudsfjer. Bag skjoldet fremspringer halvt to tilbageseende sølv-heste. 
  30 sep. 2019
Leve og Wunkesen - våbenskjold (coat of arms)
Leve og Wunkesen - våbenskjold (coat of arms)
Denne adelige familie synes i virkeligheden at have bestået af to helt forskellige, om end indbyrdes besvogrede slægter: de Levesen'er og de Wunkesen'er, begge førende nøjagtig samme våben: en halv blå løve i guld-felt og samme mrke på hjelmen, de første i henhold til et dem 1461 af kong Christiern I givet våbenbrev, de sidste i henhold til et lignende dem 3. april 1504 af hertug Frederik givet våbenbrev, skønt begge slægter vistnok alt længe før havde været i besiddelse af adelig frihed. De Levesen'er uddøde ved år 1600, de Wunkesen'er ca. 1650. 
  27 sep. 2019

Adel

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Fru Anna Wittorp
Fru Anna Wittorp
Gift med landsdommer Jesper Grubbe til Olstrup. 
  19 okt. 2019
Jesper Grubbe til Olstrup
Jesper Grubbe til Olstrup
Landsdommer på Lolland. 
  19 okt. 2019
Karen Jørgensdatter Rud (1560-1612)
Karen Jørgensdatter Rud (1560-1612)
Var gift med Peder Grubbe til Olstrup. 
  19 okt. 2019
Peder Grubbe til Olstrup
Peder Grubbe til Olstrup
 
  19 okt. 2019
Anne Sparre (1579-1653)
Anne Sparre (1579-1653)
Laurids Grubbes 2. hustru. 
  19 okt. 2019
Laurids Grubbe, til Gammelgaard
Laurids Grubbe, til Gammelgaard
Lensmand på Aalholm og Halsted Kloster, Landsdommer på Lolland-Falster. 
  19 okt. 2019

Familien Holbek

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Finn Holbek
Finn Holbek
Slægtsforsker, webmaster på finnholbek.dk  
  4 okt. 2019

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I40454 
Kaas (Sparre), Abel Clausdatter 
   19 okt. 2019
I50789 
Grubbe, Erik til Snellerød 
   19 okt. 2019
I3025 
Giedde, Sidsel Knudsdatter til Røgle 
   19 okt. 2019
I3023 
Grubbe, Jakob til Røgle 
   19 okt. 2019
I50785 
Grubbe, Evert 
   19 okt. 2019
I50784 
Grubbe, Jørgen - Den Tyske Linje 
   19 okt. 2019
I12692 
Grubbe, Erik til Gammelgaard, Tjele og Vingegaard 
f. eft. 1604   19 okt. 2019
I23290 
Grubbe, Anne Eriksdatter 
   19 okt. 2019
I22803 
Møller, Søren Sørensen 
   19 okt. 2019
I12690 
Grubbe, Marie Eriksdatter 
f. 1643  Tjele Herregård, Sønderlyng, Viborg, Danmark  19 okt. 2019

Familier
          
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F21542 
 I50768  Jørgen Grubbe, til Pederstrup  I50773  Kirsten Knudsdatter Venstermand  26 apr. 1618  19 okt. 2019
 F21541 
 I50767  Erik Grubbe  I50771  Ingeborg Hansdatter Most Gere (af Jordbjerg)  nov. 1618  19 okt. 2019
 F3866 
 I7420  Laurids Lauridsen Grubbe, til Alslev  I7418  Hilleborg Knudsdatter Bille    18 okt. 2019
 F8971 
 I1681  Peder Grubbe, til Alslev  I20742  Karen Jepsdatter Lunge    18 okt. 2019
 F8801 
 I20369  Hr. Peder Grubbe        18 okt. 2019
 F42156 
 I93297  Carl Joannes Thorup  I93298  Bertha Johanne  1907  17 okt. 2019
 F42155 
 I93295  Theodor Thorup  I93296  Marie Kirstine Faarup  16 maj 1868  17 okt. 2019
 F42154 
 I93294  Michel Christensen Thorup  I93293  Henriette Kirstine Husted  30 nov. 1827  17 okt. 2019
 F34822 
 I77236  Henrik Husted  I77228  Elise von Brockdorff  20 aug. 1802  17 okt. 2019
 F20440 
 I48083  Erik Axelsen Urne, til Søbysøgaard  I48089  Agnete Pedersdatter Thott  12 okt. 1600  15 okt. 2019