finnholbek.dk

Nyheder (sidste 90 dage)


Dokumenter

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Valdemar Bruuns dåb - faddere:
Valdemar Bruuns dåb - faddere:
Fru Erikke Elonore Josefine Skeel paa Skeelslund - (morbrors hustru Erikka Josephine Eleonora baronesse Schaffalitzky de Muckadell
Frøken Claudine Caroline Elisabeth Skeel på Birkelse - (moster Claudine Caroline Elisabeth Skeel)
Kmherr (kammerherre) Erik Skeel til Dronninglund - (Erik Wilhelm Robert Skeel til Dronninglund)
Stamhuus besidder Sophus F.E.O. Skeel til Birkelse- (morbror Sofus Frederik Erik Otto Skeel, til Stamhuset Birkelse)
Jørgen Erik Frederik Skeel på Birkelse - (morbror Jørgen Erik Frederik Skeel til det Skeel'ske Majorat 
  11 jan. 2020
Betzy Schaffalitzky de Muckadells dåb - faddere:
Betzy Schaffalitzky de Muckadells dåb - faddere:
Kammerherreinde E. Scheel - (fasteren Erikka Josephine Eleonora baronesse Schaffalitzky de Muckadell)
Baronesse I. Gyldenkrone - (antagelig Juliane Marie Christine (Mimi) baronesse Gyldenkrone)
Kammerherre S. Scheel - (fasters mand Sofus Frederik Erik Otto Skeel, til Stamhuset Birkelse)
E. Scheel - (fasters svoger Jørgen Erik Frederik Skeel, til det Skeel'ske Majorat)
Forpagter Lund
Proprietær B. Mackeprang - (morbroderen Eggert Bernhard Mackeprang)
Kapitajn Villenhardt

(Tak Thomas Kryhlmand for hjælp til tydningen) 
  11 jan. 2020
Elsebet Bruuns dåb - faddere:
Elsebet Bruuns dåb - faddere:
Enkefru Bruun København - (farmoderen Hedevig Claudine Kristine Skeel)
Baronesse A. Schaffalitzky de Muckadell, Voldgaard - (ældste moster Anna baronesse Schaffalitzky de Muckadell)
Partikulier C. Makkeprang Juelsberg - (Carl Mauritz Mackeprang)
Hofjægermeister Skeel Skeelslund - (faderens fætter, Jørgen Erik Frederik Skeel til Stamhuset Birkelse)
Premiereleutenant Schaffalitzky de Muckadell Aarhus - (morbroderen Erik Oscar baron Schaffalitzky de Muckadell)
Maskinmester i Marinen E. Bruun København - (farbroderen Vilhelm Erik Eusebius Bruun)
Hofjægermester Bruun Kokkedal - (Jørgen Christian Julius Vilhelm Bruun). 
  11 jan. 2020
Henrik greve Holstein: 'Adel i vor tid, En praktisk guide'
Henrik greve Holstein: "Adel i vor tid, En praktisk guide"
et ukonventionelt opslagsværk, som ikke alene beskriver de regler og traditioner, der sætter rammerne for dansk og norsk adel i moderne tid, men som også behandler en del ting, som truer med at gå i glemmebogen. Det hele suppleres med historisk baggrund, anekdoter, eksempler og kommentarer. Adskillige paralleller trækkes til udenlandske forhold. Dertil kommer et varieret billedmateriale. Det er en veloplagt, informativ og ofte underholdende håndbog om adel og mange tilknyttede emner.
Bogen er skrevet af Henrik greve Holstein på opdrag fra Dansk Adelsforening.

Link til netbutik: https://www.lindhardtogringhof.dk/adel-i-vor-tid
 
  16 dec. 2019
Vincents Budde, dåb den 11.oktober i Dommerby kirke
Vincents Budde, dåb den 11.oktober i Dommerby kirke
11te October : Alexander Budde dimitteret Lieut : af Dommerby
hans søn født 20 September og hjemmedøbt og kaldet Vincentz ... 
  14 dec. 2019
Eusebius Bruun, d. i Holmens kb.
Eusebius Bruun, d. i Holmens kb.
 
  29 okt. 2019
Brev fra Emil Wigelsen Bruun 1974
Brev fra Emil Wigelsen Bruun 1974
 
  29 okt. 2019

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Ægtefællerne Alhed Marie, f. Tillisch, og Ville Villesen, Sudanmissionærer.
Ægtefællerne Alhed Marie, f. Tillisch, og Ville Villesen, Sudanmissionærer.
Gravsted på Vorning Kirkegård. 
     22 jan. 2020
Gravsten over provst Wilhelm Bartholomæus Bentzien og hans 2. hustru Marie Sophie født Plum.
Gravsten over provst Wilhelm Bartholomæus Bentzien og hans 2. hustru Marie Sophie født Plum.
Det nu nedlagte gravsted på Asminderød kirkegård er fotograferet af Ib Bentzien. 
Asminderød kirkegård     9 dec. 2019

Artikler og Historier

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Slægten Løvenbalk †
Slægten Løvenbalk †
slægtshistorie. 
  23 jan. 2020
HALVBJØRN AF BOGENSE
HALVBJØRN AF BOGENSE
af Fritz Schonwandt 
  22 jan. 2020
Ulrik Frederik Gyldenløves Efterslægt †
Ulrik Frederik Gyldenløves Efterslægt †
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten Wibe - Vibe
Slægten Wibe - Vibe
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten von Ahlefeldt - linjer og forgreninger
Slægten von Ahlefeldt - linjer og forgreninger
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten Urne †
Slægten Urne †
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten Trolle
Slægten Trolle
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten Stenbrikke †
Slægten Stenbrikke †
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten Sehested - med linjer og forgreninger
Slægten Sehested - med linjer og forgreninger
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020
Slægten Schaffalitzky de Muckadell
Slægten Schaffalitzky de Muckadell
slægtshistorie. 
  21 jan. 2020

Coat of arms - Våbenskjold

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Sudreims-Ätten - våbenskjold (coat of arms)
Sudreims-Ätten - våbenskjold (coat of arms)
Slægtsvåbenet var en rød syvoddet stjerne, antagelig i guld; på hjelmen en lignende stjerne med en påfuglefjer på Spidsen af hver odde, hvilket minder om den gamle norske kongehjelm.
Våbenafbildningen er udført efter hr. Sigurd Jonssons sigil 1450. 
  22 jan. 2020
Halvbjørn - våbenskjold (coat of arms)
Halvbjørn - våbenskjold (coat of arms)
Våben: en halv bjørn i et blåt felt. 
  21 jan. 2020
Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Adeler - våbenskjold (coat of arms)
Den nulevende Slægt Adeler fører et firdelt skjold med hvidt hjerteskjold, hvori et orlogsskib for fulde sejl med åbne porte, udlagte stykker og flyvende røde "flagte" flag med hvidt kors, i 1. felt en halv guldbevæbnet sort ørn i sølv, i 2. en af en sky kommende blottet arm, holdende et afhugget tyrkerhoved på spidsen af en blottet kårde, i 3. et sølv-kastel med 9 kobberstykker i tre rader i sort, i 4, tre under hinanden liggende sølv-måner i blåt; på hjelmen syv galleigallioner, hver med en rød standart, hvori tre liggende sølv-måner, to foroven, een forneden, i den fjerde gallion en på en blå kugle stående fortuna "med sine farver". 
  15 jan. 2020
Abildgaard - våbenskjold (coat of arms)
Abildgaard - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Abildgaard førte i sit våben: et flettet grønt gærde mellem 3 røde æbler i sølv, medens hjelmen prydes af 2 jernklædte arme, holdende et æble. 
  15 jan. 2020
Skinkel (Søblade) - våbenskjold (coat of arms)
Skinkel (Søblade) - våbenskjold (coat of arms)
Denne gamle slesvigske Slægt har taget sit Navn efter Godset Schinkel i Gettorf Sogn, men er aabenbart en Linie af Slægten Sested, hvis Vaaben den førte: tre Sølv-Søblade samlede i Skjoldets Midtpunkt i blaat Felt, paa Hjelmen en Busk sorte Hejrefjer. 
  15 jan. 2020
Greve Brockdorff - Våbenskjold (Coat of arms)
Greve Brockdorff - Våbenskjold (Coat of arms)
Våben: Skjoldet tværdelt, i første felt to mod hinanden gående guldløver i rødt; andet delt, i hvert felt en mod henholdsvis venstre og højre skråtstillet vinget fisk i blåt.
Skjoldet, der står i to med en blå sløjfe sammenbundne grønne palmegrene, er prydet med en grevekrone.
Skjoldholdere: to Vildmænd. 
  15 jan. 2020
Jermiin - våbenskjold (coat of arms)
Jermiin - våbenskjold (coat of arms)
 
  15 jan. 2020
Baron Bertouch-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
Baron Bertouch-Lehn - våbenskjold (coat of arms)
 
  15 jan. 2020
von Bertouch - våbenskjold (coat of arms)
von Bertouch - våbenskjold (coat of arms)
 
  15 jan. 2020
Kiærskiold - våbenskjold (coat of arms)
Kiærskiold - våbenskjold (coat of arms)
Våben: I skjoldet en med 3 røde hjerter belagt guld sparre mellem 3 sølv ankre (2, 1) i blåt; på hjelmen en halv sølv enhjørning; dette patent kasseredes 1727, og et nyt udstedtes for ovennævnte Frederik Kiær med Navnet Kiærskiold. Våben: I skjoldet en af blåt og sølv 4 gange tværdelt sparre mellem 3 sorte ankre (med brun stok), 2,1 i sølv; på hjelmen en halv sølv enhjørning. 
  14 jan. 2020

Adel

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Biskop Absalon Hvide: Samtidigt kalkmaleri i Stehag Kirke i Skåne.
Biskop Absalon Hvide: Samtidigt kalkmaleri i Stehag Kirke i Skåne.
Absalon, biskop; f. oktober 1128 i Fjenneslev, d. 21. 3. 1201. Hærfører i venderkrigen, anlagde faste borge bl.a. Københavns. Kirkebygger: Sorø, Roskilde. 
  21 dec. 2019
Christopher Gabel
Christopher Gabel
Christopher von Gabel (1617-1673) fik 1655 Færøerne i len, og fra 1662 besad han også alle handelsrettigheder. Da han ansatte embedsmænd som var interesseret i at få mest mulig vinding ud af Færøerne, står Gabel-perioden, der fortsates under hans søn. som en hård tid for færingerne trods blandt andet Lucas Debes' kamp for at bedre forholdene. Som Frederik 3.'s minister spillede Christopher von Gabel en betydelig rolle ved enevældens indførelse og udformning.
(Foto: Kgl. Bibliotek). 
  8 dec. 2019
Christopher Gabel
Christopher Gabel
Rentemester og statholder i København 
  8 dec. 2019
Christian Carl Gabel til Giesegaard
Christian Carl Gabel til Giesegaard
Gehejmeråd 
  6 dec. 2019
Christian Carl Gabel til Ringstedkloster
Christian Carl Gabel til Ringstedkloster
Gehejmeråd 
  6 dec. 2019
Marie Frederikke Sophie Rosenkrantz
Marie Frederikke Sophie Rosenkrantz
 
  6 dec. 2019
Frederik Vilhelm Gabel
Frederik Vilhelm Gabel
Etatsråd. 
  6 dec. 2019
Emilie Lazar
Emilie Lazar
 
  25 nov. 2019
Hartvig Frederik Emil Benzon til Christiansdal
Hartvig Frederik Emil Benzon til Christiansdal
Hofjægermester 
  25 nov. 2019
Johann Sigismund lensgreve Schulin
Johann Sigismund lensgreve Schulin
Statsminister 
  25 nov. 2019Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I9634 
Løvenbalk, Jens Nielsen til Aunsbjerg og Odsgaard 
f. ca. 1344  Aunsbjerg, Sjørslev, Lysgård, Viborg, Danmark  23 jan. 2020
I11770 
Jensen, Thøger Johannitermunk 
f. ca. 1490   23 jan. 2020
I22778 
Pedersdatter, Helene 
   23 jan. 2020
I36062 
Sudreims-Ätten, Hr. Jon Marteinsson til Sudreim 
f. Skønnet 1325  Sørum, Akershus, Norge  22 jan. 2020
I77957 
Ulfsdatter, Merete 
   22 jan. 2020
I22288 
Ribbing, Sigvid Knudsen 
   22 jan. 2020
I22287 
Ribbing, Arvid 
   22 jan. 2020
I36063 
Sudreims-Ätten, Ingebjorg Jonsdatter 
   22 jan. 2020
I95151 
Sudreims-Ätten, Magnus Jonsson 
   22 jan. 2020
I73340 
Sudreims-Ätten, Katrine Jonsdatter 
f. 1378   22 jan. 2020

Familier
          
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Kvindes navn   Gift   Sidst ændret 
 F38487 
 I56305  Benjamin Møller Bak  I84687  Privat    23 jan. 2020
 F16039 
 I36062  Hr. Jon Marteinsson Sudreims-Ätten, til Sudreim  I36061  Agnes Sigurdsdatter    22 jan. 2020
 F35210 
 I77940  Magnus Martinsson Sudreims-Ätten        22 jan. 2020
 F42801 
 I95147  Alfred Midé Erichsen  I2762  Madeleine Holbek Boldsen    22 jan. 2020
 F18955 
 I42800  Lage Tagesen Balk av Skepparslöv  I42799  Ingefrid Palnesdatter Urup, til Skepparslöv  før 1382  21 jan. 2020
 F42800 
 I95146  Peder Pape  I89613  Ingefred Tagesdotter Balk av Skepparslöv    21 jan. 2020
 F42799 
 I95145  Mogens Vernikesøn  I89613  Ingefred Tagesdotter Balk av Skepparslöv    21 jan. 2020
 F38147 
 I84072  Tage Ovesen Balk av Skepparslöv  I89610  Malena Petersdotter    21 jan. 2020
 F42797 
 I95138  Jørgen Clausen Halvbjørn  I95139  Mette Juels    21 jan. 2020
 F23530 
 I72258  Claus Eriksen Halvbjørn  I72259  Maren Bang af Assens    21 jan. 2020