Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt

Databasestatistik


 Beskrivelse   Antal 
Antal personer 98,153  
Heraf antal hankøn 51,502 (52.47%)  
Heraf antal hunkøn 46,579 (47.46%)  
Ukendt køn 72 (0.07%)  
Antal nulevende 6,984  
Antal familier 44,104  
Antal unikke efternavne 16,680  
Antal Billeder 195  
Antal Dokumenter 270  
Antal Gravsten 56  
Antal Artikler og Historier 77  
Antal Optagelser 5  
Antal Videoer 4  
Antal Coat of arms - Våbenskjold 765  
Antal Royale 328  
Antal Adel 1,013  
Antal Familien Holbek 159  
Antal Italia 31  
Antal Bruun-Bønnelycke 42  
Antal Dressel-Kannik 117  
Antal kunst-litteratur 35  
Antal Mackeprang-Hage 114  
Antal Plum-Steenstrup 58  
Antal Origin - Oprindelse 8  
Antal Skeel-forbindelser 18  
Antal Thomsen 17  
Antal Steder - Places 39  
Antal kilder 649  
Gennemsnitlig livslængde1 58 år, 339 dage  
Tidligste fødsel (Cerdic Skønnet 460  

 Længstlevende person1   Alder 
Jean Jörgen Gustaf Rosencrantz 111 år 122 dage  
Agnes Elisabeth From Steenstrup 110 år 97 dage  
Eva Catharina Schroder 107 år 55 dage  
Oda 107 år  
Elise Lamont 106 år 157 dage  
Johan Manglesen Brun 106 år  
Ralph David Trainer 106 år  
Alma Waldorff 105 år 223 dage  
Ausa Bentzien 105 år 78 dage  
Clara Susan Nelson 105 år 13 dage  


1 Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise.