Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Databasestatistik


 Beskrivelse   Antal 
Antal personer 83,197  
Heraf antal hankøn 43,877 (52.74%)  
Heraf antal hunkøn 39,264 (47.19%)  
Ukendt køn 56 (0.07%)  
Antal nulevende 7,093  
Antal familier 37,767  
Antal unikke efternavne 14,373  
Antal Billeder 152  
Antal Dokumenter 243  
Antal Gravsten 47  
Antal Historier 72  
Antal Optagelser 1  
Antal Videoer 4  
Antal Coat of arms - Våbenskjold 720  
Antal Royale 308  
Antal Adel 947  
Antal Familien Holbek 147  
Antal Italiano y español 30  
Antal Bruun-Bønnelyche, Bang-Gether 28  
Antal Dressel-Vermundsen 110  
Antal kunst - litteratur - art 30  
Antal Mackeprang-Hage, Stoltenberg-Blom... 90  
Antal Plum, Resen-Steenstrup-Munk... 54  
Antal Skeel-forbindelser 18  
Antal Thomsen 17  
Antal Steder - Places 39  
Antal kilder 435  
Gennemsnitlig livslængde1 55 år, 47 dage  
Tidligste fødsel (Cerdic Skønnet 460  

 Længstlevende person1   Age 
Henrik Johan Leth (af Vosborg) 144 år 99 dage  
Jean Jörgen Gustaf Rosencrantz 111 år 122 dage  
Agnes Elisabeth From Steenstrup 110 år 97 dage  
Oda 107 år  
Johan Manglesen Brun 106 år  
Ralph David Trainer 106 år  
Alma Waldorff 105 år 223 dage  
Anna Marie Hendrichsen 104 år 239 dage  
Elise Julie Helene Valentiner 104 år 83 dage  
Gabriele Buonaparte 104 år  


1 Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise.