finnholbek.dk

Gravsten


Match 1 til 50 fra 54     » Se Galleri    » Lysbilledshow

    1 2 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til 
1
Abel Sørensdatter Skeel, d. 1585
Abel Sørensdatter Skeel, d. 1585
til Fadderssbøl 
Hunderup Kirke    
2
Axel Brahes och Anne Lavesdatters gravsten i Ystad
Axel Brahes och Anne Lavesdatters gravsten i Ystad
 
    
3
Bendix Frederik von Hielmskiold
Bendix Frederik von Hielmskiold
Her under hvile de jordiske levninger af den højædle og velbårne nu salig i herren hensovede Bendix Friderich von Helmskiold, født den XVI august MDCCLII død den XXVIII april MDCCLXXIII.

Se her de ben af den
som mange savne må
vel den der salig kan
til gud fra verden gå. 
Øster Egede Kirke    
4
Bengt Holbeks mindesten, Vestergade kgd., Køge
Bengt Holbeks mindesten, Vestergade kgd., Køge
 
Vestergade kirkegård    
5
Biskop Absalon
Biskop Absalon
 
Sorø Klosterkirke    
6
Carl Ludvig Mohrs gravsted på Værslev kirkegård.
Carl Ludvig Mohrs gravsted på Værslev kirkegård.
 
    
7
Charlotte Amalie Krabbe og Greve Ulrich Christian Gyldenløve
Charlotte Amalie Krabbe og Greve Ulrich Christian Gyldenløve
Epitafium i Vor Frue Kirke, København 
Vor Frue Kirke    
8
Christian Friedrich von Holstein
Christian Friedrich von Holstein
kistelågsplade i Øster Egede Kirke
 
Øster Egede Kirke    
9
Christian IV's gravsted i Roskilde Domkirke
Christian IV's gravsted i Roskilde Domkirke
 
Roskilde Domkirke    
10
Christiane Elisabeth Fries
Christiane Elisabeth Fries
kistelågsplade i Øster Egede Kirke 
Øster Egede Kirke    
11
Christiane Frederikke Brügmann
Christiane Frederikke Brügmann
 
Karise Kirke [det Moltkeske kapel]    
12
Christine Ulricha Beenfeldt
Christine Ulricha Beenfeldt
Herunder hviler de jordiske levninger af den i livet højbårne frue Kirstine Uldriche von Holstein, født på Lystrup den 31 maj 1723, af faderen hr. von Beenfeldt moderen fru von Stadtlender, død på Jomfruens Egede den 2. december 1781, efter at hun 2 gange havde været gift;
først med høj- og velbårne herre kancelliråd de Helmskiold hvilket ægteskab gav hende en søn, som for hende er indgået i en salig evighed;
sidst med højvelbårne herre hr. Niels Rosenkrantz von Holstein, ridder, konferensråd, herre til Lystrup og Jomfruens Egede, som dybt sørgende efterlever og højst beklager tabet af en så dydig, elskværdig og from ægtemage
.
- 4. Mose Bogs 23 Capiovers; "Min siel döe denne retfærdiges død, og mit endeligt vorde som hendes.
 
Øster Egede Kirke    
13
Clara Charlotte Fanny komtesse Trampes gravsten som står i Korselitse skov.
Clara Charlotte Fanny komtesse Trampes gravsten som står i Korselitse skov.
 
    
14
Comtesse Christiane Catharine Wedell-Wedellsborg,
Comtesse Christiane Catharine Wedell-Wedellsborg,
kistelågsplade i Øster Egede Kirke 
Øster Egede Kirke    
15
Didericke de Grubbe
Didericke de Grubbe
Her hviler den i live højædle og velbårne og nu salige Didericke de Grubbe,
født den 28'de marts 1703,
som døde på Jomfruens Egede den 22'de juli 1784.
 
Øster Egede Kirke    
16
Erik Ottosen Rosenkrantz og Helvig Jakobsdatter Hardenberg - Ligsten på Bergenhus.
Erik Ottosen Rosenkrantz og Helvig Jakobsdatter Hardenberg - Ligsten på Bergenhus.
"Her under denne ligsten ligger begraven ærlige og velbyrdige mand, salige Erick Rosenkrantz til Kjærstrup på Taasinge,
salige Otte Rosenkrantz søn af Boller, med sin kære hustru ærlige og velbyrdige fru Helvig Hardenberg til Arreskov,
salige Jakob Hardenbergs datter af Sandholt, kaldede af gud ..." (dødsdatoer etc.)
Ligstenen er opsat i Rosenkrantztårnet på Bergenhus Fæstning.
Konklusionen må være, at ægteparret oprindeligt er gravsat på Bergenhus. 
    
17
Ermegaard og Birgitte Bille, ligsten i Øster Egede kirke.
Ermegaard og Birgitte Bille, ligsten i Øster Egede kirke.
 
Øster Egede Kirke    
18
Familiegravstedet på Sorgenfri kirkegård
Familiegravstedet på Sorgenfri kirkegård
Billedet er venligst tilsendt af Ruth og Henrik "Kendtes Gravsted". 
familiegravstedet på Sorgenfri kirkegård    
19
familien Bauditz gravsted på Garnisons kirkegård
familien Bauditz gravsted på Garnisons kirkegård
 
Garnisons kirkegård    
20
Frans Kanniks kiste
Frans Kanniks kiste
fra bisættelsen i Sct. Andreas Kirke Ordrup 
Gentofte kirkegård    
21
Friherre Holger Rosenkrantz
Friherre Holger Rosenkrantz
Kistelågsplade i Faxe Kirke
 
Fakse Kirke    
22
Frits Gustav Tillisch
Frits Gustav Tillisch
Gravsted på Gram kirkegård 
Gram kirkegård    
23
Gerhart Diderik Levetzaus gravsten i Borbjerg kirke.
Gerhart Diderik Levetzaus gravsten i Borbjerg kirke.
Her under giemmes den Forgiængelige Deel
af Kammer-Junker GÆRT DIDERICH LEVETZAU
fód aar 1754. den 16 Decb: og dód aar 1791 d. 20 February
efter ladende sig en Kiær Hustrue
ELISABETH NICOLINE SEHESTEDT
og 3 umyndige Bórn
som med hvem der Kiender Manden sorge over hans tiiige bortgang fra dem
thi hans Wandel var som hans Hierte afsondret fra en hver Last og et münster
paa en hver Dÿd blant hvisse Redelighed mod alle
og Gavmildhed mod Trængende især udmærkede ham.
Derfor antegner dette sande Widnes-Byrd for Efterslægten som bór agte
paa Dydige Mænds Minde og lade det Hvilende til Uforgiængelighed.

af Niels Sehestedt
Stiftamtmand over Wiborg Stift. 
 fundet   
24
Gravhøjen på Feddet med mindesten over Otto baron Reedtz-Thott og hustruerne Gudrund født baronesse Reedtz-Thoot og Ingeborg Danneskiold-Samsøe
Gravhøjen på Feddet med mindesten over Otto baron Reedtz-Thott og hustruerne Gudrund født baronesse Reedtz-Thoot og Ingeborg Danneskiold-Samsøe
Gravhøjen på Feddet 
Gravhøjen på Feddet, Roholte Sogn    
25
Gravsten over Henrik Gerner Sneedorff Olrik og Nonny Caroline Joachimine Bauditz
Gravsten over Henrik Gerner Sneedorff Olrik og Nonny Caroline Joachimine Bauditz
Olriks Familiegravsted på Helsingør Kirkegård. 
Helsingør kirkegård    
26
Gravsten over Kim og Line Plum
Gravsten over Kim og Line Plum
 
    
27
Gravsten over provst Wilhelm Bartholomæus Bentzien og hans 2. hustru Marie Sophie født Plum.
Gravsten over provst Wilhelm Bartholomæus Bentzien og hans 2. hustru Marie Sophie født Plum.
Det nu nedlagte gravsted på Asminderød kirkegård er fotograferet af Ib Bentzien. 
Asminderød kirkegård    
28
Gustav Blom Mackeprang, frihedskæmper og fru Anna Schack
Gustav Blom Mackeprang, frihedskæmper og fru Anna Schack
 
Ordrup kirkegård    
29
Hans Bille og Inger Corfitzdatter Rønnow
Hans Bille og Inger Corfitzdatter Rønnow
ligsten i Øster Egede kirke ved Faxe. 
Øster Egede Kirke    
30
Hans Holbek 1825-1849 mindesten
Hans Holbek 1825-1849 mindesten
Hans Holbeks mindesten i muren på Trinitatis kirkegård i Fredericia. 
Trinitatis kirkegård    
31
Johannes Holbeks mindesten på Snoldelev kirkegård
Johannes Holbeks mindesten på Snoldelev kirkegård
 
Snoldelev kirkegård    
32
Kirstens gravsted på Præstø Kirkegård
Kirstens gravsted på Præstø Kirkegård
 
Præstø Kirkegård    
33
Kong Hans' ligsten i Skt. Knuds Kirke i Odense
Kong Hans' ligsten i Skt. Knuds Kirke i Odense
Wikipedia 
Sct. Knuds Kirke, Odense    
34
Krypten under Rantzaus kapel i Rårup kirke
Krypten under Rantzaus kapel i Rårup kirke
begravelsen er tom nu om stunder, der står dog en sarkofag i selve kapellet. 
Det Rantzauske Kapel i Sct. Annas Kirke    
35
Lave Beck og Agathe Grubbe, ligsten i Førslev Kirke
Lave Beck og Agathe Grubbe, ligsten i Førslev Kirke
 
Førslev Kirke    
36
Ligsten i Johanniskirken i Brackenheim over Benigna von Griesheim
Ligsten i Johanniskirken i Brackenheim over Benigna von Griesheim
 
Johanniskirche Brackenheim    
37
Ligsten i Johanniskirken i Brackenheim over Friherre Sebastian Schaffalitzky von Muckodell
Ligsten i Johanniskirken i Brackenheim over Friherre Sebastian Schaffalitzky von Muckodell
 
Johanniskirche Brackenheim    
38
Ligsten i Kongsted kirke over Sivert Grubbe og Mette Ulfeldt
Ligsten i Kongsted kirke over Sivert Grubbe og Mette Ulfeldt
 
Kongsted Kirke    
39
Ligsten i Voldum kirke over Herr Mogens Gøye til Krenkerup, samt hustruerne  Mette Albrechtsdatter Bydelsbak (af Torbenfeld) og Margrethe Clausdatter Sture
Ligsten i Voldum kirke over Herr Mogens Gøye til Krenkerup, samt hustruerne Mette Albrechtsdatter Bydelsbak (af Torbenfeld) og Margrethe Clausdatter Sture
 
    
40
Marcus Gøyes gravsted i Herlufsholm kirke
Marcus Gøyes gravsted i Herlufsholm kirke
 
    
41
Mindeplade i Damsholte kirke over familien Calmette - Mackeprang
Mindeplade i Damsholte kirke over familien Calmette - Mackeprang
 
Damsholte Kirke    
42
Mindesmærket af 6 juli 1849
Mindesmærket af 6 juli 1849
Mindesmærket af 6 juli 1849 på Trinitatis kirkegård i Fredericia 
    
43
mindesten over Comtesse Christiane Danneskiold-Samsøe
mindesten over Comtesse Christiane Danneskiold-Samsøe
 
Fakse kirkegård    
44
mindesten på Faxe kirkegård over Greve Kield Gustav Knuth-Winterfeldt
mindesten på Faxe kirkegård over Greve Kield Gustav Knuth-Winterfeldt
 
Fakse kirkegård    
45
Mindesten ved Damsholte kirke på Møn over Dr.med. Marcus Mackeprang hustru Bolette Cathrine Hage
Mindesten ved Damsholte kirke på Møn over Dr.med. Marcus Mackeprang hustru Bolette Cathrine Hage
 
Damsholte kirkegård    
46
Niels Holbeks gravsten.
Niels Holbeks gravsten.
Niels Holbeks gravsten, Oak Grove Cemetery, La Crosse County, Wisconsin, USA 
    
47
oberst og kammerherre Ferdinand Carl Adolph Bauditz og hustru Siegfriede Antoinette Caroline komtesse Holstein-Ledreborg
oberst og kammerherre Ferdinand Carl Adolph Bauditz og hustru Siegfriede Antoinette Caroline komtesse Holstein-Ledreborg
Gravsten på Garnisons kirkegård i København. 
Garnisons kirkegård    
48
Oluf Bang, klerk i Rom
Oluf Bang, klerk i Rom
Oluf Bangs gravsten 
    
49
Peder Skram og Elsebeth Krabbe
Peder Skram og Elsebeth Krabbe
ligsten i Østbirk kirke 
Østbirk Kirke    
50
Rosalie Wilhelmine Waldorff
Rosalie Wilhelmine Waldorff
Gravsten på Saint Mary's Cemetery, East Orange, Essex County, New Jersey, USA 
    

    1 2 Næste»