finnholbek.dk

Jean Carl Blom

Jean Carl Blom[1]

Mand 1827 - 1916  (89 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle

 • Navn Jean Carl Blom 
  • Jan Carl
  Født 11 aug. 1827  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Køn Mand 
  Død 20 nov. 1916 
  Søskende 8 søskende 
  Notater 
  • Blom, Jean Carl, f. 1827, Officer. B., som fødtes 11. Aug. 1827 i København, stammer fra en gammel norsk Slægt, som tæller militære i flere Generationer. Faderen var Kommandør i Søetaten Emanuel B. (f. 1788 d. 1853), en Søn af ovfr. nævnte Stiftamtmand Emanuel B. (d. 1826), Moderen Christophine Joachime f. Grüner (f. 1795 d. 1858). Han blev Landkadet i 1839 og ansattes efter Udnævnelsen til Sekondløjtnant med Anciennitet fra 1843 ved 4. Bataillon. I 1846 kom han paa den kgl. militære Højskole, men vendte ved Krigens Udbrud tilbage til 4. Bataillon, hvormed han deltog i Kampen ved Bov, Slaget ved Slesvig og Fægtningen ved Dybbøl. I 1849, da han var Premierløjtnant og tjenstgørende ved Artilleriet, deltog han i Fredericias Forsvar som Adjudant hos Oberst Lunding.

   Som Halvbatterikommandør rykkede han næste Aar i Felten og deltog i Kampene ved Helligbæk, Isted, Wolde og Stenten Mølle, men forsattes i Slutningen af Felttoget til 3. Reservebataillon som Kompagnichef. Efter Fredsslutningen gennemgik B. Generalstabsafdelingen paa Højskolen, gjorde Tjeneste ved Ingeniørkorpset og Rytteriet og blev i 1855 først Adjoint, derefter Kaptajn i Generalstaben. I 1859 ansattes han som Lærer i Generalstabsfagene ved den kgl. militære Højskole, efter at han forinden havde besøgt forskellige Undervisningsanstalter i Udlandet; han udarbejdede derpå flere Ledetråde, hvoraf navnlig «Notitser angaaende Generalstabsforretninger i Felten» (1861) blev meget benyttet under Krigen 1864. Senere udgav han foruden andre Skrifter og Meddelelser til Tidsskrifter og Blade «Bidrag til den danske Krigsmagts Historie» (1868-70). –

   I Dec. 1863 blev B. ansat som Stabschef hos General Steinmann, medens han senere afløste Major Stjernholm som Stabschef ved 1. Division, som deltog i Dybbøls og Als’ Forsvar. Han fulgte General Steinmann til Overkommandoen i Juli 1864 og senere som Stabschef til 2. Generalkommando, fra hvilken Stilling han afgik i 1865, da han kom til 3. Infanteribataillon. I Jan. 1867 kommanderedes han til Tjeneste ved Hæren i Algier og ansattes ved Marechal Mac Mahons Stab. Efter Hjemkomsten ansattes B. som Kompagnichef ved 13. Bataillon, holdt en kort Tid Forelæsninger over Hærordning ved den kgl. militære Højskole og blev i 1874 udnævnt til Oberst og Chef for 9. Bataillon, medens han i 1882 blev Chef for 4. Regiment og i 1886 Kommandør af Danebrog (2. Grad), 11. Nov. 1887 afskedigedes B. fra den aktive Krigstjeneste, men udnævntes samtidig til Oberst af Forstærkningen og Chef for Bornholms Væbning.

   Oberst B. blev i 1855 gift med Hulda Camilla Cruse, en Datter af Bankkasserer, senere Etatsraad, C.; hun døde Aaret efter, og han giftede sig da for anden Gang i Algier (1867) med Francoise Victoire Espérance Bélisaire de Carreras, Datter af en forhenværende spansk Officer og Ejendomsbesidder paa de baleariske
   Øer.

   P. N. Nieuwenhuis [2]
  Person-ID I11531  Skeel-Holbek
  Sidst ændret 12 mar. 2019 

  Far Emanuel Blom,   f. 10 feb. 1788, Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark ,   d. 1 feb. 1853, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 64 år) 
  Mor Christophine Joachimine Grüner,   f. 9 okt. 1795, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark ,   d. 30 jan. 1858, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 62 år) 
  Gift 5 dec. 1819  Sct. Mariæ Kirke Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark  
  Familie-ID F5437  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 1 Hulda Camilla Cruse,   f. 16 nov. 1833, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 26 nov. 1856, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 23 år) 
  Gift 3 nov. 1855  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Børn 
   1. Camilla Margrethe Blom,   f. 12 nov. 1856, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d.
  Sidst ændret 4 nov. 2012 
  Familie-ID F9909  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie 2 Espérance Françoise Victoire Bélisaire Segui de Carreras Y Roca,   f. 8 okt. 1845, Algier, Algeria (Algeriet) ,   d. 1912  (Alder 66 år) 
  Gift 14 nov. 1867  Algier, Algeria (Algeriet)  
  Børn 
   1. Carl Henrik Blom,   f. 1 jul. 1868, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 11 jul. 1868, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 0 år)
   2. Estella Blom,   f. 30 aug. 1870, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d.
   3. Gaston Emanuel Blom,   f. 16 aug. 1870, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. eft. 1902  (Alder 32 år)
   4. Fernanda Blom,   f. 19 feb. 1872, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark
   5. Carl Francis Blom,   f. 9 nov. 1873, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 8 jul. 1901, Kinshasa (Leopoldville), Congo  (Alder 27 år)
  +6. Louis Christoval Blom,   f. 15 aug. 1875, Aalborg Købstad, Fleskum, Aalborg, Danmark ,   d.
  Sidst ændret 11 jul. 2019 
  Familie-ID F9910  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Begivenhedskort Klik for at vise
   = Link 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Coat of arms - Våbenskjold
  Blom fra Hurum - våbenskjold (coat of arms)
  Blom fra Hurum - våbenskjold (coat of arms)
  Familien Blom fra Hurum

  Mackeprang, Hage, Stoltenberg, Blom
  Jean Carl Blom
  Jean Carl Blom

 • Kilder 
  1. [S87] Rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas. Familien Blom fra Hurum. H.H. Thieles Bogtrykkeri, Kbh. 1902, 28: 1-1-1-2-8-3-4 - :29:.

  2. [S79] Dansk Biografisk Lexicon.