Velkommen til finnholbek.dk

Esaias Fleischer

Esaias Fleischer[1, 2, 3, 4]

Mand 1633 - 1697  (63 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenheds Kort    |    Alle

 • Navn Esaias Fleischer 
  Slægtskabmed Finn Josef Skeel Holbek
  Født 25 okt. 1633  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Døbt 25 okt. 1633  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Køn Mand 
  Død 5 feb. 1697  København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Søskende 3 søskende 
  Tilknytning Helene Kirstine Jonæsen (Tilknytning: dåb) 
  Notater 
  • Esaias Fleischer, 1633-97, Præst, var født i Kjøbenhavn 25. Okt. 1633. Efter, siden 1648, at have besøgt Sorø Skole og Akademi blev E. F. tillige med sin Broder Johan i Nov. 1652 immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet. Begge Brødrene tillige med en Ven fra Sorø, Troels Knoff, kom under deres theologiske Studier i Forbindelse med Sværmeren Niels Svendsen Chronich (s. III, 585), hvis store Alvor og mystisk-idealistiske Retning gjorde et dybt Indtryk særlig paa E. F., der besad et fyrigt og energisk Sind, og som nu i sin Læremesters Aand og betegnende sig selv som Guds Sendebud tog sig for at gjennemhegle Kjøbenhavns Præster, fordi de formentlig ikke gjorde deres Skyldighed. Dette var imidlertid nær kommet ham dyrt til at staa, thi paa Regeringens Foranstaltning blev der anlagt Sag imod ham for Konsistorium, hvor han (1655) blev dømt til at have sine akademiske Rettigheder fortabte. Den eneste Maade, hvorpaa han kunde tænke at vinde dem tilbage, var ved længere Tids flittige Studier i Udlandet. 1656 begav han sig derfor til Rostock, senere til Strasburg, Leiden og Oxford. Alle Vegne var det de mest ansete Theologer og dygtigste Sprogmænd, han søgte at komme i Forbindelse med. I Oxford blev han i 3 1/2 Aar, særlig sysselsat med kirkehistoriske Studier under Barlows Vejledning. Siden færdedes han i Frankrig og Italien (et Stykke af hans «Iter Romanum» er endnu bevaret i Haandskrift), hvor han stiftede Bekjendtskab med flere af Tidens berømteste Lærere og Videnskabsmænd.

   Endelig kom han over Tyskland hjem 1664. Nu havde Dommen om ham ganske forandret sig. Hans Ungdomssværmeri blev ikke mere fremdraget. Beslægtet med en saa indflydelsesrig Mand som Hans Nansen, «der var ham som en kjødelig Fader», var der intet til Hinder for hans Forfremmelse. Efter 1665 at have taget Magistergraden blev han s. A. Sognepræst ved Helligaandskirken i Kjøbenhavn. Dette Embede forestod han med megen Troskab og Dygtighed. Det blev hans Lod at ledsage Griffenfeld til Retterstedet, vistnok fordi denne selv havde begjæret ham. En vis djærv Sandhedskærlighed synes at have været F. egen, og den stak mærkelig af mod den i Tiden raadende servile Tone. J. Bircherod fortæller i sin Dagbog i Anledning af Takkefesten for Fredslutningen med Sverige 1679: «Ved denne Lejlighed kom Sognepræsten ved Helliggejstes Kirke, Mag. E. F., i temmelig Ulejlighed, fordi han som en passioneret Patriot gav i ovenmeldte Taksigelse hel lydelig sin og fleres Ufornøjelse til Kjende over Krigens slette Udgang paa vor Side paa Grund af de okkuperede Stæders Restitution etc., i det han kaldte den nys afsluttede Fred en skiden og skammelig Fred, med mere deslige. Hvorudover han af Bispen, Dr. Bagger, i Følge kgl. Befaling blev suspenderet fra sit Embede. Og sprang der siden gode Penge for ham til dem, der talte hans Sag i Lave.»

   1667 havde F. ægtet Ellen, Datter af Raadmand Jacob Andersen Riber i Kjøbenhavn. Hun døde 1684. Efter flere Aars Svagelighed bortkaldtes han selv 5. Febr. 1697. Han havde ønsket den siden bekjendte Morten Reenberg til sin Medhjælper og Efterfølger; men det blev ham afslaaet. Af Skrifter har han kun udgivet en Ligtale over Hans Nansen. Han skal have udarbejdet adskilligt i Kirkehistorien; men det kom ikke for Lyset og er nu tabt.

   Programma funebre. Pontoppidan, Annales eccles. Dan. IV, 718. Kirkehist. Saml. 3. R. III.

   H. F. Rørdam.
  Person-ID I36683  Skeel-Schaffalitzky | ane til Hans Santasilia Holbek, ane til Viggo Poul Dorph Holbek
  Sidst ændret 13 maj 2016 

  Far Esaias Fleischer,   f. ca. 1586, Schlesien, Poland ,   d. 13 jan. 1663, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder ~ 77 år) 
  Mor Maren Hansdatter,   f. 1605, Slangerup Købstad, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Danmark ,   d. 25 jan. 1675, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  (Alder 70 år) 
  Familie-ID F16301  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Ellen Jacobsdatter Riber,   d. 28 dec. 1684, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark  
  Gift 1667 
  Børn 
  +1. Ellen Esaiasdatter Fleischer,   f. eft. 1667, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 1717, Roskilde Købstad, Sømme, Roskilde, Danmark  (Alder ~ 49 år)
  +2. Esaias Fleischer,   f. 27 feb. 1669,   d. 26 sep. 1711  (Alder 42 år)
   3. Tabitha Fleischer,   f. eft. 1667,   d. eft. 1731  (Alder ~ 64 år)
  +4. Maren Esaiasdatter Fleischer,   f. 1670, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. okt. 1732, Helligaandskirken (Helliggeist), København, Sokkelund, København, Danmark  (Alder 62 år)
   5. Lucia Fleischer,   f. eft. 1667,   d.
   6. Margrete Fleischer,   f. eft. 1667,   d.
   7. Anne Christine Fleischer,   f. eft. 1667,   d.
   8. Anna Sophia Fleischer,   f. 1682, København (Copenhagen), Sokkelund, København, Danmark ,   d. 30 dec. 1727, Helligaandskirken (Helliggeist), København, Sokkelund, København, Danmark  (Alder 45 år)
  Sidst ændret 15 jul. 2019 18:17:48 
  Familie-ID F16291  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort Klik for at vise
   = Link 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet

 • Coat of arms - Våbenskjold
  Fleischer - våbenskjold (coat of arms)
  Fleischer - våbenskjold (coat of arms)
  Efter general Munthes "Hannibalfeiden 1644—1645" samt i Militært Tidsskrift 1915 nevnes: Hannibal Sehested var 13/1 1644 nådd til Fr.hald og allerede næste morgen sendte han en del bohuslenske kompanier, bl. a. major Esaias Fleischer sorn chef for 250 mann småleninger og 30 hester av hans livkompani mot Westra Ed til beskyttelse mot svenskene. Det blev en del trefninger. Hannibalfeiden var første ilddåp for den nyoprettede norske hær. I desember 1644 nevnes Esaias Fleischer som chef for smålenske kompani på Fr.hald. Videre efterretning has ikke. Major Esaias Fleischer hører sannsynligvis til den danske slekt Fleischer, hvortil hoffapoteker hos Christian IV, Esaias Fleischer hørte, f. i Schlesien 1586, d. i Kjøbenhavn 1663, av en schlesisk adelsslekt, der i sitt våben fører: en rev, med en hestesko i munnen, opspringende mellem to flyvende faner og likeledes en rev i skjoldet, stående på tre bjelker. Denne gren utdode på mannssiden i 1816.

 • Kilder 
  1. [S79] Dansk Biografisk Lexicon.

  2. [S154] C. D. Fleischer 1937. Rathsherr Philipp Fleischer : Den agnatiske descendents gjennem 336 år 1600-1936. Tavle 11.

  3. [S157] Hundrup F. E.. Præster ved Roeskilde Domkirke efter Reformationen. H. A. Müller's Bogtrykkeri (1867), s. 24.

  4. [S364] Af Flemming Aagaard Winther. Aalborg-præster og deres efterkommmere. B 7.