Velkommen til finnholbek.dk

Del
Slægten Holbek, Holbech,Holbeck fra Kerteminde - Slægtsbog for Viggo Holbek

Slægten Holbek, Holbech,Holbeck fra Kerteminde - Slægtsbog for Viggo HolbekKildeoplysninger    |    Medie    |    Alle

 • Titel Slægten Holbek, Holbech,Holbeck fra Kerteminde - Slægtsbog for Viggo Holbek 
  Titel Slægten Holbek - Slægtsbog for Viggo Holbek 
  Forfatter Viggo Holbek 
  Udgiver J. H. Schultz Forlag, København 1940 (red. Birgitte Holbek)  
  Kilde-ID S1 
  Eksempel Viggo Holbek. Slægten Holbek, Holbech,Holbeck fra Kerteminde - Slægtsbog for Viggo Holbek. J. H. Schultz Forlag, København 1940 (red. Birgitte Holbek) . 
  Tekst Stamtavlen er oprindeligt udarbejdet af cand. jur. Viggo Holbek (1893-1970).

  Er senere suppleret med opdaterede familielister af John Valdemar Holbek, Hans Santasilia Holbek, Bengt Knud Holbek, Gert Holbek m.fl.

  Politimester Vilhelm Woll (1868-1958), kendt slægtsforsker, skriver følgende om slægten Holbech:
  Ældre gruppe: Holbech-slægterne i Kerteminde falder i 2 grupper, som antageligt begge stammer fra købstaden Holbæk, idet der i Kerteminde-Arkivalier fra 1600-1700 tallet findes flere vidnesbyrd om forbindelse med Kalundborg og Holbæk, både i slægtsskab og i økonomisk henseende.
  En yngre gruppe (ikke på denne hjemmeside) stammer fra Hans Jokumsen Holbæk, født i Holbæk 14/2 1775, døbt 17/2 1775, † 24/4 1833. Han løste borgerskab som skomager i Kerteminde 16/3 1801.
  Hans descendens (slægtsskab i ret faldende limie) ses i bogen "Slægten Bom med Sidelinier" af Ove Hansen og E. Juul Hansen, side 79 og 84.

  Stavemåde: Navnet Holbek er stavet på flere måder i det fundne materiale. I den ældste kirkebog er Jens Holbek stavet Holbek
  som byen HOLBEK stavede sit navn i 1600-tallet.
  Sønnen Niels Jensen Holbech har faderens mellemnavn med tilføjelsen -sen (søn), så man kan se at det er Jens' søn.
  Tidligere lå retsskrivningen ikke så fast som i dag og hvis den, som har skrevet kilden har talt dialekt, kan stavningen yderligere variere.
  I nogle folketællinger ses navnet skrevet på 2 måder af samme person på samme side.
  Stavemåden Holbek for vor grens vedkommende vender tilbage med Niels Rasmussen Holbek. Stamfader til Københavnsgrenen.
  Hans broder Rasmus Holbeck stavede navnet med ck. og er Stamfader til Odensegrenen.
  De øvrige søskende stavede efternavnet med ch, altså 3 stavemåder i samme søskendeflok. (se VI slægtled) 
  Knyttet til Annakarin
  Emanuelle
  Mary
  Mona
  Solveg Alstrup
  Cæcilie Høstrup Andersen
  Rita Asante
  Erling Bache
  Holger Bache
  Jacob Bang
  Nicolai Jonatan Sander Bang
  Torben Bang
  Ludvig August Behrens
  Marie Sophie Bentzien
  Wilhelm Bartholomæus Bentzien
  Christine Berg
  Petra Berg
  Kim Bertelsen
  Michael Bertelsen
  Ann Gillian Bircham
  Thyra Elisabeth Maria Birck
  Christian Peter Bistrup
  Karen Suenson Bistrup
  Palle Suenson Bistrup
  Poul Bistrup
  Jens Beck Bjarnesen
  Elsebeth Bohn
  Leif Henning Bohn
  Birgit Bohn-Rasmussen
  Carl Victor Bohn-Rasmussen
  Emily Heloise Boissevain
  Antonia Holbek Boldsen
  Madeleine Holbek Boldsen
  Søren Bork
  Alice Boserup
  Andreas Branner
  Joakim Branner
  Kim Branner
  Ellen-Margrethe Bruun
  Elsebet Bruun
  Henrik Bryder
  Axel Brüel
  Charlotte Brüel
  Eva Madeleine Brüel
  Max Brüel
  Sofie Brüel
  Sofus Emil Brüel
  Svend Holbeck Brüel
  Tage Brüel
  Maj-Britt Brænder
  Vincent Holbek Brænder
  [Flere personer]
  Familie: Jens Nielsen Holbek / Karen Jensdatter 

 • Dokumenter
  Stamtavle/invitation
  Stamtavle/invitation
  i anledningen af Hans og Elsebets Guldbryllup 20. november 1977.

  Adel
  Gruppebillede. Herrer i kjole og hvidt, kvinder i selskabskjoler. Deltagerne i en fest på Grand Hotel i Odense den 27. Nov. 1924 i anledning af landsarkivar Wads afsked.
  Gruppebillede. Herrer i kjole og hvidt, kvinder i selskabskjoler. Deltagerne i en fest på Grand Hotel i Odense den 27. Nov. 1924 i anledning af landsarkivar Wads afsked.
  Bemærk at kvinder på denne liste figurerer med giftenavn:
  1: Købmand Andrew Jensen. 2: Landsarkivar H.A. Knudsen. 3: Ingeniør C.A. Andreasen. 4: Læge Axel Gjørup (Korint). 5: Greve Julius Ahlefeldt-Laurvig (Kjærsgaard). 6: Telegrafassistent Kroman Hansen. 7: Boghandler N. Dreyer. 8: Fhv. folketingsmand Sørensen Allesø. 9: Arkitekt K. Lehn Petersen. 10: Hofjægermester O. Vind (Sanderumgård). 11: Baron Oluf Bille Brahe (Fraugdegård). 12: Fru Ellen Seesten. 13: Greve Erik Schaffalitzky de Muckadell (Brobygård).
  14: Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen. 15: Brygger Fr. Rasmussen (Indslev). 16: Underarkivar Seesten. 17: Hofjægermester, baron Berner Schilden Holsten (Langesø). 18: Rektor H. St. Holbeck. 19: Branddirektør Behrendt (Middelfart). 20: Museumsinspektør, cand theol., C.M.K. Petersen. 21: Sparekasseassistent Juel Hansen. 22: Professor, læge P.K. Møller. 23: Sagfører Poul Strøm.
  24: Arkitekt N. Jacobsen. 25: Dommer K. Stephensen, Middelfart. 26: Boghandler J. Weishaupt. 27: Stiftamtmand Neumann. 28: Stiftsprovst Lützhøft. 29: Politimester Woll, Kerteminde. 30: Fru Woll. 31: Grevinde Ahelfeldt-Laurvig, Kjærsgaard. 32: Fru Elisabeth Gjørup. 33: Kammerherre, lensgreve Schaffalitzky de Muckadell, Arreskov. 34: Proprietær H.J. Dinesen, Skyttegård. 35: Apoteker P.J. Neergaard. 36: Proprietær F. Hjort, Baagegaard. 37: Hofjægermester E. Schøller, Margaard. 38: Redaktør M.C.H. Dreyer.
  39: Fru Andreasen. 40: Frøken Karen Cederfeld de Simonsen, Erholm. 41: Baronesse Bille Brahe, Fraugdegaard. 42: Frk. Elisabeth Cederfeld de Simonsen, Erholm.
  43: Grevinde Elisabeth Schaffalitzky de Muckadell. 44: Fru rektorinde Holbeck. 45: Fru Dina Dreyer. 46: Baronesse Berner Schilden Holsten. 47. Kammerherreinde Cederfeld de Simonsen. 48: Landsarkivar Wad. 49: Priorinde, baronesse Anna Rosenkrantz. 50: Frøken Signe Læssøe. 51: Fru Oluffa Brandt. 52: Konsul Fr. L. Hey. 53: Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm.

  Familien Holbek
  Familien Holbek ved Villa Gibraltar 1894.
  Familien Holbek ved Villa Gibraltar 1894.
  Fra venstre: Teresa Maria Feodora 'Nonina' Santasilia, Gert Holbek, Marie Sophie Plum, Marie Dorph, Viggo Holbek, Gerda Holbek, Carl Andreas Jesper Holbek, Marie Sophie Bentzien, Vilhelmine Marie 'Mimi' Holbek, Geert Marinus Holbek, Agnes Baadsgaard, Axel Jørgen Holbek, Olaf Holbek og Niels Wilhelm Sophus Holbek.
  "Villa Gibraltar" ligger på adressen Strandvejen 717, Klampenborg. Huset er opført i 1859.
  Internationalt Holbek-træf 1994
  Internationalt Holbek-træf 1994
  Sammenkomsten blev afholdt ved Peter Lieps Hus i Klampenborg.
  Der findes så vidt vides ingen komplet navneliste. De nærmeste er indtastet i navnekortet, men alle tilføjelser og rettelser modtages med tak.