Home Velkommen til finnholbek.dk

Skeel, Schaffalitzky. Søg nemt i Danmarks Adels Aarbog.

Vallø Slot, postkort fra Køge
På dette website forskes der i dansk adel med udgangspunkt i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt-Laurvig; fra uradel til grever, baroner, våbenbrevsslægter og naturaliserede slægter.
Endvidere følges op på nordisk og europæisk adel, samt kongehuse gennem 1500 år.

Som udgangspunkt anvendes stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog:
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z Index Årg. Komplet

Stamtræet - de to hovedgrene

Databasen blev oprettet i november 2005 som et traditionelt stamtræ, med Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun som probander.
Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot. De blev gift 1927 og fik 10 børn, som alle har bidraget til en talrig efterslægt.

Elsebet BruunElsebet Bruun Hun blev født på Birkelse i 1905 som datter af forvalter Valdemar Bruun på Lindenborg og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell (kaldet Babm). Ægteparret var næstsøskendebørn igennem de fælles oldeforældre, stamhusbesidder Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig født komtesse Trampe. Nævnte adelsfamiliers stamtavler kan spores meget langt tilbage, hvilket indtil videre har udmøntet sig i over 20.000 registrerede personer på Elsebet Bruuns anetavle. Eksempler på linjer:
Bruun - Skeel - Schaffalitzky - Ahlefeldt-Laurvig - Levetzau - Urne - Poulson - Reedtz - Reventlow - Stockfleth.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Han var søn af grosser og dansk konsul i Cadiz, Gert Holbek, - af slægten Holbek fra Kerteminde, og Teresa Maria Feodora Santasilia dei Marchesi (kaldet Nonina). Hun nedstammede fra en oprindelig spansk adelsslægt, hvis første mand i Italien, Andrea de Santacilia, var født 1674 i Madrid. Han kom til Napoli 1710, hvor han fik titel af Marchese ved dekret af Østrigs kejser i 1731. Eksempler på linjer:
Holbek - Santasilia - Andreu-Ballester - Resen-Steenstrup - Munk - Plum - Surbech-Fleischer - Motzfeldt

Berømte aner - relationer, kendte navne, slægtsforskning og noter

Admiral Niels Juel Niels Juel, til Valdemars Slot Admiral, søhelt, kendt fra slaget i Køge Bugt. Var af slægten Juel med Stjerne i våbnet. Admiralens anetavle er et studie i uradelige familier: Sehested - Ulfstand - Skram - Bille - Rosenkrantz - Podebusk - Gyldenstierne.

Frederik greve von Ahlefeldt Frederik greve von Ahlefeldt Storkansler til Langeland og Rixingen, blå ridder. 1663 statholder i Slesvig og Holsten. Hans aner stammede fra samme egn, og han var bl.a. efterkommer af feltherre og marskal Johan von Rantzau af Breitenburg.

Ulrich Frederik Gyldenløve Ulrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge, søn af Frederik III. konge af Danmark og Norge. Med Gyldenløve kommer hele Europas historie med på stamtavlen.

Tree Eksempler på efterkommere: Skjalm Hvide - Gorm den Gamle - Sankt Knud Lavard - Charlemagne og huset Plantagenet.
Der forskes også i patricier- og borgerslægter, samt relationer:
Tordenskiold - Johannes Brahms - Max Brüel - Edvard Grieg - Jens Stoltenberg - D. Juan y Santacilia - Claus v. Amsberg.

Webmasters Noter NB. * Databasen indeholder pr. december 2018 over 89,300 personer: Læs mere her
* Brug venligst ikke billeder af nulevende.
* Viggo Poul Dorph Holbeks 5 generationer aner.
* Finn Holbeks aneliste 12 generationer.

Søg

Fornavn
EfternavnSkeel våbenskjold (coat of arms)
Skeel-slægtens våbenskjold.

Svanerne - Slægten Skeel
Mere om slægten Skeel
.

Familien Holbek anno 1894.
Familien Holbek 1894.