Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Stamtavler over danske adelsslægter, fra uradel til grever og baroner

Vallø Slot, postkort fra Køge
På dette website forskes der i dansk adel med udgangspunkt i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt-Laurvig; fra uradel til grever, baroner, våbenbrevsslægter og naturaliserede slægter.
Endvidere følges op på nordisk og europæisk adel, samt kongehuse gennem 1500 år.

Som udgangspunkt anvendes stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog:
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z Index årgange komplet

Stamtræet - de to hovedgrene

Databasen blev oprettet i november 2005 som et traditionelt stamtræ med ægteparret Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun som probander.
Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot, blev gift 1927, fik 10 børn, og blev siden stamforældre til en talrig efterslægt.

Elsebet BruunElsebet Bruun Hun blev født på Birkelse som datter af forvalter Valdemar Bruun på Lindenborg og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, der begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe. Hun var bl.a. efterkommer af kong Frederik III. af Danmark og Norge.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky de Muckadell, Ahlefeldt-Laurvig, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Reedtz, Reventlow, Bruun, Stockfleth.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Han var søn af kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig Gert Holbek og Teresa Maria Feodora Santasilia dei Marchesi. Hun var af en spansk adelsslægt hvis første mand i Italien, Andrea de Santacilia, blev født 1674 i Madrid. Han kom til Napoli 1710, og blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser i 1731.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu-Ballester, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.

Berømte aner - relationer - slægtsforskning og noter

Johan Ludvig greve Reventlow Johan Ludvig greve Reventlow til Brahetrolleborg, arbejdede for landboreformerne.

Admiral Niels Juel Niels Juel, til Valdemars Slot Admiral, søhelt, kendt fra slaget i Køge Bugt.

Ulrich Frederik Gyldenløve Ulrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge, anerkendt søn af Frederik III.

Frederik greve von Ahlefeldt Frederik greve von Ahlefeldt Storkansler, til Langeland og Rixingen.

Tree
På tavlerne ses bl.a. efterkommere af Skjalm Hvide, Gorm den Gamle, Charlemagne og Sankt Knud Lavard, samt huset Plantagenet etc.
Der forskes også i patricier-, præste- og borgerslægter, samt relationer til slægtninge fra nær og fjern som bl.a.: Johannes Brahms, Jens Stoltenberg, Katharina v. Bora, P.W. Tordenskiold, Max Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Edvard Grieg, Claus v. Amsberg m.fl.

Webmasters Noter
* Første version af denne hjemmeside åbnede online i april 2006. Læs mere her.
* Databasen indeholder pr. december 2018 over 89,200 personer.
* Der er som udgangspunkt slægtskab til probanden. Visse ikke-relaterede led er tilføjet af hensyn til anesammenfald i efterslægterne.
* Finn Holbeks aneliste 12 generationer.
* Viggo Poul Dorph Holbeks 5 generationer aner.

Søg

Fornavn
Efternavn


Skeel våbenskjold (coat of arms)
Skeel-slægtens våbenskjold.

Familien Holbek anno 1894.
Familien Holbek 1894.


Bliv registreret bruger -
få adgang til alle funktioner.