Skeel S.d.M. Find navne. Danmarks Adels Aarbog

Velkommen til finnholbek.dk

Vallø Slot, postkort fra Køge
På dette website forskes der i dansk adel med udgangspunkt i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt-Laurvig. Fra uradel til grever, baroner, våbenbrevsslægter og naturaliserede slægter.
Hovedkilden i projekt er Danmarks Adels Aarbogs stamtavler. Indtil videre er 203 slægter indtastet komplet.
Gå til adelsårbogens register opdelt alfabetisk A - Z med direkte links:
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z Index Årgange

Kort om adelsårbogen - DAA

DAA udkom første gang i 1884 under arkivar Anders Thisets ledelse. Den seneste udgave 2015-17 udkom 2018. Den første serie 1884-1918 var i lommebogsstørrelse og indeholdt mange fejl. Anders Thiset var dog allerede i førsteudgaven (1884:363-364) klar med to siders rettelser og tilføjelser. Med tiden voksede formatet og fejlprocenten faldt. Den nuværende læsevenlige størrelse blev indført med DAA 2000-02. Rettelserne i de nyeste årgange er udarbejdet af faguddannede historikere.
DAA skal således ses i sammenhæng. Nye oplysninger kan når som helst underkende ældre stamtavler, og alle årgange er en del af den kontinuerlige opdatering af det samlede værk.

Stamtræet

Databasen blev oprettet i november 2005 som et traditionelt stamtræ, med Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun som udgangspunkt (probander).
Parret traf hinanden som helt unge på Vallø slot, hvor Elsebet tilbragte en stor del af sin ungdom hos sine mostre, stiftsfrøkenerne på Vallø, Anna og Louise baronesser Schaffalitzky de Muckadell.
Engang i begyndelsen af 20'erne lå Hans i spejderlejr ved slottet. Ved den lejlighed mødtes de unge mennesker, og de skulle efter sigende være blevet "stormende forelskede" ved første blik.
De blev gift 1927 og fik siden 10 børn, som alle har bidraget til en talrig efterslægt.

Elsebet BruunElsebet Bruun Hun blev født på Birkelse i 1905 som datter af forvalter Valdemar Bruun på Lindenborg og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell (kaldet Babm). Ægteparret var næstsøskendebørn igennem de fælles oldeforældre, stamhusbesidder Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig født komtesse Trampe. Der er over 20.000 registrerede personer på Elsebet Bruuns anetavle. Eksempler på linjer:
Bruun - Skeel - Schaffalitzky - Ahlefeldt-Laurvig - Levetzau - Urne - Poulson - Reedtz - Reventlow - Stockfleth.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Han var søn af grosser og dansk konsul i Cadiz, Gert Holbek, - af slægten Holbek fra Kerteminde, og Teresa Maria Feodora Santasilia dei Marchesi (kaldet Nonina). Hun nedstammede fra en oprindelig spansk adelsslægt, hvis første mand i Italien, Andrea de Santacilia, var født 1674 i Madrid. Han kom til Napoli 1710, hvor han fik titel af Marchese ved dekret af Østrigs kejser i 1731. Eksempler på linjer:
Holbek - Santasilia - Andreu-Ballester - Resen-Steenstrup - Munk - Plum - Surbech-Fleischer - Motzfeldt

Berømte aner

Admiral Niels Juel Niels Juel, til Valdemars Slot Admiral, søhelt, kendt fra slaget i Køge Bugt. Var af slægten Juel med Stjerne i våbnet. Admiralens anetavle er et studie i uradelige familier: Sehested - Ulfstand - Skram - Bille - Rosenkrantz - Podebusk - Gyldenstierne.

Frederik greve von Ahlefeldt Frederik greve von Ahlefeldt Storkansler til Langeland og Rixingen, blå ridder. 1663 statholder i Slesvig og Holsten. Hans aner stammede fra samme egn, og han var bl.a. efterkommer af feltherre og marskal Johan von Rantzau af Breitenburg.

Ulrich Frederik Gyldenløve Ulrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge, søn af Frederik III. konge af Danmark og Norge. Med Gyldenløve kommer hele Europas historie med på stamtavlen.

Kendte navne, relationer, noter

 Efterkommere af:  Skjalm Hvide  - Gorm den Gamle  - Sankt Knud Lavard  - Charlemagne  - Plantagenet
 Relationer til berømte slægtninge:
 Tordenskiold  - Johannes Brahms - Max Brüel  - Edvard Grieg  - Jens Stoltenberg - J. Juan y Santacilia  - Claus v. Amsberg

 Databasen indeholder pr. december 2019 over 95.000 personer.
 Læs mere om denne hjemmeside
 Viggo Poul Dorph Holbeks 5 generationer aner
 Finn Holbeks aneliste 12 generationer


Søg

Fornavn
Efternavn
Broad search

Skift Sprog Sprache wechseln Change language


Skeel våbenskjold (coat of arms)
Skeel-slægtens våbenskjold.


Svanerne - Slægten Skeel
Mere om slægten Skeel.


Familien Holbek anno 1894.
Familien Holbek 1894.


Webmasters Noter
Webmasters skrivebord.