Skeel-Schaffalitzky, Santasilia

Stamtavler over danske adelsslægter, fra uradel til grever og baroner

Vallø Slot, postkort fra Køge
På dette website forskes der i dansk adel med udgangspunkt i familierne Skeel, Schaffalitzky de Muckadell og Ahlefeldt-Laurvig; fra uradel til grever, baroner, våbenbrevsslægter og naturaliserede slægter.
Endvidere følges op på nordisk og europæisk adel, samt kongehuse gennem 1500 år.

Der er lagt vægt på at bringe præcise og opdaterede henvisninger til stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog.
Gå til indekserede adelsslægter:
A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z Index årgange komplette slægter

Stamtræet - de to hovedgrene

Databasen blev oprettet i november 2005 som et traditionelt stamtræ med ægteparret Hans Santasilia Holbek og Elsebet Bruun som probander.
Parret mødtes som helt unge på Vallø Slot, blev gift 1927, fik 10 børn, og blev siden stamforældre til en talrig efterslægt.

Elsebet BruunElsebet Bruun Hun blev født på Birkelse som datter af forvalter Valdemar Bruun på Lindenborg og Betzy baronesse Schaffalitzky de Muckadell, der begge var oldebørn af major Sophus Peter Frederik Skeel til Birkelse og Amalie Hedevig komtesse Trampe. Hun var bl.a. efterkommer af kong Frederik III. af Danmark og Norge.
Linjer: Skeel, Schaffalitzky de Muckadell, Ahlefeldt-Laurvig, Urne-Rosenvinge, Levetzau, Poulson, Reedtz, Reventlow, Mackeprang, Bruun, Stockfleth.
Gren: navnelise med 30 generationer aner til Elsebet Bruun.

Hans Santasilia HolbekHans Santasilia Holbek Han var søn af kgl. dansk konsul i Italien og Frankrig Gert Holbek og Teresa Maria Feodora Santasilia dei Marchesi. Hun var af en spansk adelsslægt hvis første mand i Italien, Andrea de Santacilia, blev født 1674 i Madrid. Han kom til Napoli 1710, og blev udnævnt til Marqués ved dekret af Østrigs kejser i 1731.
Linjer: Holbek (Holbech), Santasilia (Santacilia), Andreu-Ballester, Plum, Steenstrup, Wendelboe, Munk (Munch), Resen, Surbech, Motzfeldt.
Gren: navneliste med 20 generationer aner til Hans Santasilia Holbek.

Berømte aner, relationer, slægtsforskning og noter

Johan Ludvig greve ReventlowJohan Ludvig greve Reventlow Stod med broderen m. fl. bag stavnsbåndets løsning i 1788.

Admiral Niels Juel Admiral Niels Juel Dansk søhelt fra slaget i Køge Bugt 1677.

Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik Gyldenløve Statholder i Norge. Var uægte men anerkendt søn af kong Frederik III.

Tree
På tavlerne findes historiske navne som bl.a.: Skjalm Hvide, Gorm den Gamle, Charlemagne, Rollo, de engelske konger af huset Plantagenet og mange flere.
Der forskes også i patricier- og præsteslægter, officerer, kgl. bryggere, borgermestre og rådmænd, samt relationer til kendte personer som bl.a.: Johanes Brahms, Jens Stoltenberg, Katharina von Bora, P.W. Tordenskiold, Rebecca Brüel, Jorge Juan y Santacilia, Edvard Grieg, Claus von Amsberg og Greta Garbo.

Webmasters Noter
* NB. bemærk ophavsret © på biografier og fotos, brug venligst ikke billeder af nulevende personer. Læs mere her.
* Første version af denne hjemmeside åbnede online i april 2006. Databasen indeholder pr. 7. juni 2018 over 87,500 personer.
* Der er som udgangspunkt slægtskab til probanden. Visse ikke-relaterede led er tilføjet af hensyn til anesammenfald i efterslægterne.
* Finn Holbeks aneliste 12 generationer.

Søg

Fornavn
Efternavn


Skeel våbenskjold (coat of arms)
Skeel-slægtens våbenskjold.

Familien Holbek anno 1894. Familien Holbek 1894.

rss