Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt

A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z Index Årgange Komplet

Danmarks Adels Aarbog - R - Raben / de Roepstorff

Bund Familie År Rettelser
1 Raale - se Glambek 1894:134  
2 (Raben 1. udgave) 1896:329 (1901, 1906, 1923, 1929, 1934, 1937, 1941, 1958-59)
3 * Raben
- von Raben
- Raben-Levetzau
1970-71:II:3  
4 Raben 1926:II:42  
5 Rafvad 1953:II:17  
6 Rage - se Grubbe    
7 * Ramel 1925:495 1940:172 - 1972-73:28
8 Rani 1910:340 1915:613
9 * Rantzau
von Rantzau
1930:II:7 1931:161 - 1932:194 - 1934:281 - 1935:148 - 1936:127 - 1937:177 - 1938:139 - 1941:120 - 1942:120 - 1944:112 - 1953:45 - 1958-59:59 - 1962:53 - 1967:21 - 1974-75:25
10 - Navneregister 1941  
11 (Rathlou 1. udgave) 1911:355 (1915, 1938, 1944)
12 (Rathlou 2. udgave) 1950:II:57  
13 Ratlow - Rathlou 2015-17:509  
14 Ravensberg 1910:349 1915:613
15 Reberg - Reckenberg 1911:370  
16 (Reedtz 1. udgave) 1894:316 (1897, 1901, 1906, 1911, 1915, 1940)
17 * Reedtz
- Reedtz-Thott
1947:II:33  
18 + tillæg 1948:27 1974-75:26
19 Reichwein 1910:356 1911:585 - 1915:613 - 1967:20
20 von Reitzenstein 1943:II:69 1944, 114; 1947, 107
21 Rekhals 1911:376  
22 Resen 1960:II:45  
23 Resen - våbenbrevslægten 1960:II:48  
24 (Revenfeld 1. udgave) 1911:381 1915:614
25 Revenfeld 1943:II:75  
26 (Reventlow 1. udgave) 1893:358 1897, 502; 1901, 555; 1906, 492; 1911, 569; 1915, 593; 1934, 276; 1935, 142; 1937, 173;
27 * Reventlow
Reventlow af Fyn - jfr. 1917:229, A - (Mur-Kaas)
1939:II:1 1941:120 - 1942:121 - 1955:119 - 1967:21
28 von Rheder 1926:II:44  
29 Rheede - baron af Ämerongen 1909:402  
30 Ribbing 1901:225 1906:500
31 Rintaf - se Griis (af Nordrup)    
32 Rixtorp 1942:103  
33 Rodsteen 1911:390 1915:615 - 1923:555 - 1929:309 - 1931:160 - 1935:145 - 1939:121 - 1940:170 - 1963:73 - 1974-75:24 - (2003-05:678)
34 Roed 1911:398  
35 * de Roepstorff 1917:428 1937:176
36 de Roklenge 1911:399 1929:309 - 1935:145 - 1941:117 - 1947:104
37 * af Rosenborg 1929:I:323 - Bemærk henvisning til sektion 1.
38 Rosengaard 1912:389 1915:616 - 1939:121
39 Rosengiedde 1912:394 1937:176
40 Rosenheim 1958-59:II:35  
41 (Rosenkrantz 1. udgave) 1910:370 (1915, 1923, 1939, 1940, 1942, 1944, 1947, 1952, 1953, 1955, 1974-75)
42 *Rosenkrantz 1985-87:637 1988-90:801 - 1991-93:911
43 Rosenpalm 1926:47 1952:73
44 Rosensparre 1899:371 1901:565 - 1906:499 - 1923:551 - 1940:169 - 1955:115
45 Rosenstierne - (Lihme - Liime) 1967:II:3
46 Rosensværd - se Handingmand    
47 * Rosenvinge 1955:II:25 1956:40 - 1962:54 - 1974-75:26 - 2000-02:607
48 (Rosenørn 1. udgave) 1887:376 (1888, 1891, 1893, 1897, 1901, 1906, 1911)
49 * Rosenørn
- Rosenørn-Lehn
1932:II:143 1941:115 - 1967:21
50 * Ross 1912:409  
51 Rostgaard 1943:II:81  
52 Rostrup 1912:415 1923:555 - 1936:124 - 1937:176 - 1938:136 - 1939:121 - 1941:117 - 1953:41
53 Rostvig 1912:422  
54 Rotfeld 1912:423 1923:556 - 1936:124
55 Rothkirck 1912:429 1915:616 - 1923:556 - 1935:145 - 1940:171
56 Rud 1912:432 1915:616 - 1934:279 - 1936:125 - 1942:119 - 1955:116
57 Rudbek 1912:445  
58 * von Rumohr 1937:II:99 1952:74
59 Rutze - se Glambek 1894:137  
60 Rytter (af Jylland) 1912:447 1939:121
61 Rytter (af Norge) 1912:449  
62 Rød - se Høeg, Lunov, og Viffert    
63 Rødding-slægten 1912:451 1936:125
64 Røde 1940:II:95  
65 (Rømeling 1. udgave) 1929:249 (1938)
66 * von Rømeling 1972-73:II:3  
67 Rømer I 1913:473 (1929:309) NB. denne rettelse er senere anulleret, jfr. DAA 1991-93 side 835 (Johan Moltke).
68 Rømer II 1913:475  
69 von Rømer 1950:II:81  
70 Rønnow 1913:477 1929:309 - 1944:110 -1958-59:56
Top
Opdateret 25. december 2019