Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt

A B C D E F G H I-J K L M N O P-Q R S T U V W Z Index Årgange Komplet

Danmarks Adels Aarbog - S - Sadolin / Svave

Bund Familie År Rettelser
1 Sadolin 1945:II:79  
2 von Saldern 1948:II:31 1953:46
3 Saltensee af Linde 1914:385  
4 Saltense af Tystofte 1914:390  
5 Sandberg 1901:443 1906:502 - 1911:574 - 1939:120 - 1952:71 - 1955:115
6 Sappi 1914:396  
7 Saxstrup 1914:398 1955:116
8 (Scavenius 1. udgave) 1907:400  
9 * Scavenius 1979-81:451  
10 * von Schack
- Schack-Rathlou
Greve & friherre Schack
1932:II:3 1940:172 - 1947:106 - 1956:39 - 1958-59:59
11 * Schaffalitzky de Muckadell 1928:II:103 1958-59:58
12 von Scharffenberg 1915:428 1923:556 - 1956:37
13 * Scheel (Scheele) 1893:423 1897:505 - 1901:555 - 1997-1999:979
14 Greve Scheel - jfr. Skeel 1943:II:87  
15 Schilden-Huitfeld -
se Friccius von Schilden
   
16 * Schimmelmann 1934:203 1935:150 - 1936:129 - 1937:178
17 von Schleppegrell 1945:II:85  
18 von Schmettau 1914:421 1936:125
19 von Schmieden 1926:52  
20 * von Scholten 1961:II:3  
21 de Schouboe 1914:434  
22 Schrandi 1940:II:99  
23 * von Schreeb 1923:493 2006-08:782
24 Schreiber von Cronstern 1914:437  
25 von Schrødersee 1926:II:54  
26 Schubart 1947:II:61  
27 * Schulin - Schulin-Zeuthen 1929:II:267 1958-59:59
28 von Schulte 1926:II:57  
29 Schøller 1960:II:49  
30 Schønnebølle 1914:444 1962:53
31 Seeblad 1914:448 1938:136 - 1962:53
32 Seefeld 1914:452 1923:557 - 1944:110 - 1952:73
33 (Sehested 1. udgave) 1911:445 (1915, 1923, 1931, 1934, 1935, 1936, 1941, 1943, 1947, 1953)
34 * Sehested 1954:II:13 1956:39 - 1958-59:61 - 1962:54 - 1972-73:31
35 Seidelin 1985-87:845  
36 Selby 1888:358 1891:487 - 1893:537 - 1906:486
37 * de Sérène d’Acqueria 1888:361 1889:393 - 1958-59:55 - 1974-75:23
38 Serlin I. 1915:474  
39 Serlin II 1915:481  
40 (Sested 1. udgave) 1914:459  
41 Sested (Sehestedt) 1940:II:101 1941:120 - 1944:114 - 1955:116 - 1956:39 - 1958-59:60 - 1997-1999:979 - 2000-02:607
42 Sinklar 1915:481 1974-75:24 - 2006-08:780
43 Skade (Kraus) 1915:485  
44 Skade I 1915:487  
45 Skade II 1915:488 1923:557 - 1953:42
46 Skadeland 1915:494 1940:171
47 Skak 1915:497  
48 Skaktavl 1915:498  
49 Skalder 1915:502 1955:116
50 Skarpenberg -
se Scharffenberg
1915:428  
51 Skarsholm-slægten 1916:420 1923:557
52 Skave 1916:424 1936:126 - 1940:171
53 (Skeel 1. udgave) 1901:407 (1906, 1911, 1915, 1923, 1929, 1931, 1934, 1936, 1939, 1940)
54 * Skeel
- Scheel
1943:II:87 1952:74 - 1955:120 - 1967:22 - 1974-75:25
55 Skeel (Dyre) 1891:144  
56 Skiernov I. 1916:434  
57 Skiernov II. 1916:436 1955:117
58 Skinkel (med Lillien) 1916:448 1923:557 - 1935:146 - 1940:171 - 1944:110 - 1953:42 - 1955:117
59 Skinkel (Søblade) 1916:437  
60 Skinkel (Mecklenburg) 1916:459  
61 Skinkel - se Tinhuus    
62 Skobe (Glob) 1916:459  
63 Skovgaard 1917:476 1923:558 - 1932:194 - 1955:117
64 Skram 1916:461 1923:558 - 1940:171 - 1953:42 - 1955:117
65 Skram (Fasti) 1892:130  
66 Skytte 1917:485  
67 Slange 1945:II:95  
68 Smalsted 1917:487  
69 Smør I 1917:495  
70 Smør II 1917:496  
71 Snafs 1917:497  
72 Snubbe I 1918:417  
73 Snubbe II 1918:418  
74 Snubbe III 1918:420  
75 Sommer (Jylland) 1917:499 1936:126
76 Sommer (Fyn) 1917:501 1923:558
77 von Sommerhielm 1947:II:65  
78 Sosadel - se Dyre    
79 Sparre (i Sjælland) 1917:502 1937:177 - 1940:171 - 1942:120 - 1944:111 - 1952:73 - 1953:43
80 Sparre (i Skåne) - Sparre av Ellinge 1917:511 1923:559
81 von Speckhan 1927:II:78 1962:53
82 Speil 1917:519  
83 (Spend 1. udgave) 1918:420 1935:146 - 1936:126
84 Spend 2006-08:583  
85 Spend [af Kvistgård] 2006-08:593  
86 * von Sperling 1943:II:151 1955:120
87 Splid (Fasti) 1892:132  
88 Split 1946:II:73  
89 * Sponneck 1916:476 1929:310 - 1958-59:57
90 * von Späth 1931:II:141 1932:195
91 Stake 1920:478  
92 Stampe af Klarupgaard 1920:486 1947:104
93 Stampe af Gjerdrup 1920:488  
94 Stampe (af Norge) 1920:488  
95 Stampe - baron af Stampe 1920:488  
96 Stampe-Charisius 1920:492  
97 Stangeberg 1901:443 1911:574
98 Staur 1918:430  
99 Staverskov 1918:432 1953:43
100 Staverskov - Glambek og Gøye    
101 Steeg
Steeg II
1918:433 2006-08:782
102 Steen 1918:435 1937:177
103 Steenfeld (Steen) 1920:496  
104 Steensen (Straale) 1920:498 1935:146 - 1936:126 - 1937:177 - 1938:138 - 1941:118 - 1944:111 - 1952:73 - 1955:118 - 1972-73:28
105 Steensen-Leth - se Leth    
106 * Stemann 1909:463 1911:585 - 1915:612 - 1937:176
107 Stenbrikke 1920:515  
108 * Stibolt 1912:501 1929:309 - 1939:121 - 1956:37
109 Stiernemaane 1920:516  
110 Stiernholm 1929:277 1952:74
111 Stigsen - se Hvide og Krognos    
112 * Stockfleth 1886:354 1887:484 - 1901:536 - 1958-59:55
113 Straale - se Steensen    
114 Strangesen - se Bild 1888:58  
115 Struensee 1927:II:80 1938:138
116 Stubbum-slægten 1920:518  
117 Stuke 1920:519  
118 Sture 1920:521 1974-75:24
119 Stygge I 1921:550 1935:147 - 1936:126 - 1947:105 - 1952:73 - 1953:43 - 1955:118 - 1974-75:24
120 Stygge af Rugtved (II.) 1921:556  
121 Stygge - se Galen    
122 von Stöcken 1941:59 1944:114
123 Størle 1921:557 1940:172
124 Studreims-Ätten 1921:558  
125 von Suhm 1928:119  
126 * Sundt 1913:540 1923:556 - 1952:73 - 1962:52 - 1972-73:27
127 Svale 1921:561  
128 Svanenhielm 1947:II:67  
129 * de Svanenskiold 1937:II:161  
130 Svave I 1926:II:60  
131 Svave II 1926:II:62 1942:120
132 Svin - se Smalsted    
Top
Opdateret 25. december 2019