Velkommen til finnholbek.dk


Lykønskningstelegrammer i anledningen af brylluppet mellem Preben Vilhelm Bille-Brahe og Betty Brun

Lykønskningstelegrammer i anledningen af brylluppet mellem Preben Vilhelm Bille-Brahe og Betty Brun

Lykønskningstelegrammer i anledningen af brylluppet mellem Preben Vilhelm baron Bille-Brahe og Betty Brun, på Hotel d'Angleterre i København den 7. september 1883.

Match 1 til 50 fra 54    » Se Galleri     » Lysbilledshow

1 2 Næste»

   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Telegrambog med lykønskninger i anledningen af brylluppet mellem Preben Vilhelm baron Bille-Brahe og Betty Brun på Hotel d'Angleterre i København.
Telegrambog med lykønskninger i anledningen af brylluppet mellem Preben Vilhelm baron Bille-Brahe og Betty Brun på Hotel d'Angleterre i København.
København den 7. september 1883. 
 
2
Telegram til Kjøbenhavn fra Eskilstrup, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Eskilstrup, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København
Hjerteligste Lykønskninger og Hilsener
fra Mimi og Wanda Brun (niecer til bruden Betty Brun).  
 
3
Telegram til Kjøbenhavn fra Hvalsø, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Hvalsø, 7. september 1883
Baron P. Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Gode Venner paa Ryegaard bringer herved Brudeparret deres bedste Ønsker.
F. C. R. Scheel 
 
4
Telegram til Kjøbenhavn fra Tølløse, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Tølløse, 7. september 1883
Baronesse Betty Bille Brahe født Brun, Hotel d'Angleterre, København.
Hurra for Brudeparret.
Hjertelig Lykønskning fra Tølløserne 
 
5
Telegram til Kjøbenhavn fra Lundby, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Lundby, 7. september 1883
Baron og Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De hjerteligste Lykønskninger til Brudeparret fra os Begge.
H. P. Collet 
 
6
Telegram til Kjøbenhavn fra Frederikssund, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Frederikssund, 7. september 1883
Baron P. Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København
Behag gunstigen(?) at modtage en hjertelig Lykønskning med Brylluppet i dag.
Frandsen 
 
7
Telegram til Kjøbenhavn fra Kerteminde, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Kerteminde, 7. september 1883
Amtmand Baron Bille Brahe, København
De hjerteligste Lykønskninger sendes Brudeparret til Deres fremtidige Lykke.
Camille Jessie baronesse Bille Brahe - Julius Ahlefeldt 
 
8
Telegram til Kjøbenhavn fra Stubbekjøbing, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Stubbekjøbing, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Skydebanen København.
Med mange hjertelige Ønsker mindes Brudeparret i dag paa Dalbygaard af Schultze og hans Niece.
(Carl Schultze på Dabygaard ved Stubbekøbing (1846-1897) 
 
9
Telegram til Kjøbenhavn fra Faxe, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Faxe, 7. september 1883
Baronesse Betty Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
En hjertelig Lykønskning sendes
Fra Mathilde og Otto Høffding 
 
10
Telegram til Kjøbenhavn fra Faaborg, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Faaborg, 7. september 1883
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København
De hjerteligste Lykønskninger sender
Louise og Adam Berner Schilden Holsten. 
 
11
Telegram til Kjøbenhavn fra Commo(?), 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Commo(?), 7. september 1883
Madame la Barone Betty Bille Brahe na Brun, Hotel d'Angleterre, København,Danmark.
Mille felecitations pour vous et votre mari.
Conni 
 
12
Telegram til Kjøbenhavn fra Odense, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Odense, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning til Brudeparret, og Hilsener til alle gamle Venner fra
Caroline Bruun. 
 
13
Telegram til Kjøbenhavn fra Bandholm, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Bandholm, 7. september 1883
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning til dem og deres Baronesse.
fra Agnes og Christian Kays 
 
14
Telegram til Kjøbenhavn fra Faxe, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Faxe, 7. september 1883
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning til Baron Bille Brahe og hans Brud fra
Amalia et. Rudolf Nielsen
Vemmetofte
(Læge på Vemmetofte). 
 
15
Telegram til Kjøbenhavn fra Skanderborg, 8. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Skanderborg, 8. september 1883
Stiftamtmand Billebrahe København
Forhindret i gaar jeg at bøde paa det forsømte ved at sende
Dem og Baronessen min hjertelige Lykønskning og (?)
Dem og Preben al Velsignelse af den(?) Forbindelse.
Venligst Hilsen fra min Hustru og Kuhlman. 
 
16
Telegram til Kjøbenhavn fra Tureby, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Tureby, 7. september 1883
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
At Fremtidens lyse Udsigter for Dem og Deres Brud maa
overstraales af Virkeligheden ønskes hjerteligst af
G. og A. Thalbitzer 
 
17
Telegram til Kjøbenhavn fra Kbhvn., 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Kbhvn., 7. september 1883
Hr. Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De bedste Ønsker om Lykke og Velsignelse for
Fremtiden sendes det kjære Brudepar fra
Johanne Hagen.

(Muligvis Johanne Hagen (født 1860, død 1942), mor til Hedmark-forfatteren og stifteren av Suttung-bevegelsen, Ingeborg Refling Hagen). 
 
18
Telegram til Kjøbenhavn fra Næstved, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Næstved, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De og Gemal lykønskes hjerteligt paa Høitidsdagen
af min Familie og Deres hengivne
Carlsen, Bækkeskov
(Godsforvalter Peter Andreas Carlsen (1822-1894) 
 
19
Telegram til Kjøbenhavn fra Helsingør, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Helsingør, 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De bedste hjerteligste Lykønskninger for
din og din Kones Fremtid.
Line - Preben Wedell 
 
20
Telegram til Faxe fra Hass, 7. september 1883
Telegram til Faxe fra Hass, 7. september 1883
Baron Bille Brahe og Frue, Expresse (?) Faxe.
Følgende i (?) Dagens glade Begivenhed fremsende vi vore bedste Ønsker om en lys og lykkelig Fremtid for Brudeparret.
Dina - Frederik Jensen(?)
 
 
21
Telegram til Kjøbenhavn fra Lyngby, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Lyngby, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Tusinde lykønskninger til Brudeparret fra Adda og Undertegnede.
Adda nu i god Bedring
Schulin. 
 
22
Telegram til Kjøbenhavn fra Faxe, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Faxe, 7. september 1883
Baronesse Betty Bille Brahe født Bruun, Hotel d'Angleterre, København.
Ogsaa min Ringhed beder Baronessen og Gemal at modtage i
Dagens anledning min hjerteligste Lykønskning
hvor Herre være med dem dig og allevegne! Farvel
den lille gamle Raasløff(?)

Muligvis H. I. A. Raasløff eller dennes broder Werner R. 
 
23
Telegram til Kjøbenhavn fra Præstø, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Præstø, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe født Brun, Hotel d'Angleterre, København.
Beder dem modtage vore hjerteligste Lykønskninger.
Alfred Emily Hage 
 
24
Telegram til Kjøbenhavn fra Præstø, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Præstø, 7. september 1883
Brudeparret Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning. Vore Tanker følge dem over Land og Sø.
Chr. og F. Wolff Sneedorff. 
 
25
Kjøbenhavns Telefon-Selskab. Telegram indleveret paa Station Nr. 6 /9
Kjøbenhavns Telefon-Selskab. Telegram indleveret paa Station Nr. 6 /9
Baron Bille Brahe.
De hjerteligste Lykønskninger det kjære Brudepar fra
Betzy Knuth ~ Bille Brahe 
 
26
Telegram til Kjøbenhavn fra Paris, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Paris, 7. september 1883.
Baron og Baronesse Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Hilsen og Lykønskning.
fra Ferdinand Reventlow. 
 
27
Telegram til Kjøbenhavn fra Odense, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Odense, 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De hjerteligste Lykønskninger sendes Brudeparret.
fra Lona* Grooss.

*Lona, Jona, Zona? 
 
28
Telegram til Kjøbenhavn fra Odense, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Odense, 7. september 1883
Baronerne Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning til Brudeparret, i værer altid
saa lykkelige som da Skoven sidste grønnedes.
Marie Larsen. 
 
29
Telegram til Kjøbenhavn fra Boserup, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Boserup, 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Mange hjertelige Lykønskninger til Brud og Brudgom
fra Agnes og Adolf Brockenhuus Schack 
 
30
Telegram til Kjøbenhavn fra Præstø, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Præstø, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Hjertelig Lykønskning fra
Jeanina de Jonquières 
 
31
Telegram til Kjøbenhavn fra Skanderborg, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Skanderborg, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe født Brun, Hotel d'Angleterre, København.
Med Haabet om en lykkelig Fremtid forbinde vi vore varmeste Lykønskninger til Dagen
og sende hjertelige Hilsener til Brudgommen fra Skanderborg hvor glade
Barndomsaar ere henrundne.
Harriet - Frederik Münter

(Harriet Christine Jensen (1844-1929) og amtsforvalter Frederik Münter (1835-1907)) 
 
32
Telegram til Kjøbenhavn fra Skanderborg, 7. september 1883
Baronesse Bille Brahe født Brun, Hotel d'Angleterre, København.
Telegram til Kjøbenhavn fra Skanderborg, 7. september 1883 Baronesse Bille Brahe født Brun, Hotel d'Angleterre, København.
Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Fra Byen hvor Brudgommen legede ved Skov og Sø, saa en Hilsen til Ham og
Bruden med Ønske om Lykke, stille som Skoven, dyb som Søren af Guds
Naade bevaret indtil aftenfred.
Skou.
 
 
33
Telegram til Kjøbenhavn fra Næstved, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Næstved, 7. september 1883.
Baron P. Bille Brahe København, Hotel d'Angleterre.
Hjertelig Lykønskning til Brudeparret
fra Vilhelm Rosen og Anton Castenskiold.

(Vilhelm von Rosen 1854-1924) 
 
34
Telegram til Kjøbenhavn fra Boskop (?), 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Boskop (?), 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
De hjerteligste Hilsener og Lykønskninger sendes Brudeparret
fra tante Aase og Joachim 
 
35
Telegram til Kjøbenhavn fra Roskilde, 7. september 1883.
Telegram til Kjøbenhavn fra Roskilde, 7. september 1883.
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhavn.
Hilsen i Kjærlighed til dem og deres Brud
fra gamle Venner
Roskilde Præstegaard
Hensgaden (?)
 
 
36
Telegram til Kjøbenhavn fra Nykjøbing, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Nykjøbing, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Angleterre, København.
Kjære Onkel og Tante.
Gid Held og Lykke jer besøge (?) i alle Eders Levedage.
Constantin
 
 
37
Telegram til Kjøbenhavn fra Alslev, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Alslev, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhavn.
En hjertelig Lykønskning sendes Brud og Brudgom
fra deres Venner paa Valdnæs. 
 
38
Telegram til Kjøbenhavn fra Nr. Alslev, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Nr. Alslev, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhavn.
Hjertelig Lykønskning. Held og Lykke dem smykke.
Drikker Brudeparrets Skaal Haaber (?) i aften. Nifoldige Hurra.
Killendahl 
 
39
Telegram til Kjøbenhavn fra Nr. Alslev, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Nr. Alslev, 7. september 1883
Hr. Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Jeg ønsker dem Til Lykke i dagens Anledning.
Schytte 
 
40
Telegram til Kjøbenhavn fra Nr. Alslev, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Nr. Alslev, 7. september 1883
Hr. Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Hr. Baronen bedes modtage hjertelige Lykønskninger fra alle paa Holgershaab lykkelig Reise.
Stender. 
 
41
Telegram til Kjøbenhavn fra Nykjøbing F., 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Nykjøbing F., 7. september 1883
Kammerherre Brun, Skydebanen Kbhvn.
Mange hjertelige Hilsener Lykønskninger sendes det unge Par
fra Vennerne paa Orupgaard.
E. Tesdorpf.  
 
42
Telegram til Kjøbenhavn fra Faaborg, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Faaborg, 7. september 1883
Baron og Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Hvedholms Slægten sender Brudeparret de hjerteligste Lykønskninger, samt
de bedste Ønsker, om at Lykke og Velsignelse Livet igjennem maa følge Betty og Preben.
Antoinette og Preben Bille-Brahe-Selby 
 
43
Telegram til Kjøbenhavn fra Slagelse, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Slagelse, 7. september 1883
Baron Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Mine bedste Ønsker i dagens Anledning.
Hemming Moltke
 
 
44
Telegram til Kjøbenhavn fra Næstved, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Næstved, 7. september 1883
Kammerherre Brun, Hotel d'Angleterre, København.
En venlig Lykønskning i Anledning af den store Højtid.
Fra Borgmestergaarden i Næstved

(Carl Salicath) 
 
45
Telegram til Kjøbenhavn fra Bagenkop, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Bagenkop, 7. september 1883
Baron og Baronesse Preben Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Modtag de hjerteligste Lykønskninger i Dagens Anledning.
fra Hanne og Christian Ahlefeldt. 
 
46
Telegram til Kjøbenhavn fra Hellerup, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Hellerup, 7. september 1883
Brudeparret Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kjøbenhavn.
Vor Hilsen vil vi bringe Den Brudgom og hans Brud
Paa Lykkens gyldne Vinge De to nu flyve ud.
At nyde Livets Gaader I fælles Haab og Tro!
Gid Lykken altid hos Dem maa varigt fæste Bo.
Benedicte - Lorens Frölich. 
 
47
Telegram til Kjøbenhavn fra Marslev, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Marslev, 7. september 1883
Baron Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, København.
Det bedste Haab om Lykke
& Kjærlighedens Skygge
Hvor altid der er Vaar!
Sendes Haabet og hans Brud
fra de to paa Fraugdegaard. 
 
48
Telegram til Kjøbenhavn fra Søllested, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Søllested, 7. september 1883
Hr. Baron og Fru Baronesse Bille Brahe, Kbhvn. Hotel d'Angleterre.
En hjertelig Lykønskning paa deres Bryllupsdag.
fra min Kone, Lotte, Beate, Conrad Holck, Agnes Ahlefeldt Julie Meyer og J. Friis.

(NB* tvivl om flere personer) 
 
49
Telegram til Kjøbenhavn fra Ribe, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Ribe, 7. september 1883
Fru Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhvn.
Hurra for Tante Betty!
Vilhelm Axel Musse 
 
50
Telegram til Kjøbenhavn fra Vordingborg, 7. september 1883
Telegram til Kjøbenhavn fra Vordingborg, 7. september 1883
Baron Baronesse Bille Brahe, Hotel d'Angleterre, Kbhavn.
De hjerteligste hilsener
(? ?) Oxholm 
 

1 2 Næste»

Knyttet til Lykønskningstelegrammer i anledningen af brylluppet mellem Preben Vilhelm baron Bille-Brahe og Betty Brun, på Hotel d'Angleterre i København den 7. september 1883, Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig, til Grevskabet Langeland, Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, til Skovsbo og Fjellebro, Agnes Sophie Louise komtesse Ahlefeldt-Laurvigen, Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten, til Baroniet Holstenshuus, Clausholm, Holstenshuus og Langesø, Caroline Susanne (Line) baronesse Bertouch-Lehn, Poul Abraham lensbaron Bertouch-Lehn, Betzy baronesse Bille-Brahe, Camille Jessie baronesse Bille-Brahe, til stamhuset Egeskov m. Fjællebro, Preben baron Bille-Brahe, til Fraugdegård, Preben Vilhelm baron Bille-Brahe, til Svanholm og Holgershåb, Preben Charles lensgreve Bille-Brahe-Selby, Greve Adolph Ludvig Brockenhuus-Schack, til stamhuset Giesegaard, Knud Bille Ludvig Anthon greve Brockenhuus-Schack, til stamhuset Giesegaard, Anna Sophie Elisabeth (Betty) Brun, Carl Christian Constantin Brun, Mary Vilhelmine (Mimi) Brun, Petrus Friedrich Constantin Brun, til Krogerup, Wanda Brun, Anton Castenskiold, Frederikke Julie Elisabeth Cederfeld de Simonsen, til Stutterigaarden, Holger Peter Harald Collet, til Rønnebæksholm og Katholm, Annette Marie Elisabeth de Neergaard, Lorenz Frølich, Agnes Sophie Louise Emanuella Fønss, Alfred Hage, til Oremandsgaard og Kallehave Færgegaard, Anna Cecilie Adelheid (Adda) Hastrup, Polly Frederikke Lillie Hegermann-Lindencrone, Otto Frederik Høffding, Minna Sophie Louise komtesse Knuth-Christiansdal, Jens Christian Julius greve Krag-Juel-Vind-Frijs, Bertha Mathilda Louise Leth, Frederikke Catharine Sophie Løvenskiold, Hemming Vilhelm greve Moltke-Bregentved, til Marienborg og Egelykke, Antoinette Beate Auguste komtesse Rantzau, Ferdinand Einar Julius Gottlieb greve Reventlow, til Vindeholme, Harald Iver Andreas Raasløff, Carl Salicath, Frederik (Frits) Christian greve af Rosenkrantz Scheel, til Stamhuset Rosenkrantz, Carl Frederik Sigismund Louis greve Schulin, Fanny Franciska Magdalene Schultz, Jeanina Emilie baronesse Stampe, Edward Tesdorpf, Gerhard Peter Thalbitzer, Benedicte Ulfsparre Treschow, Mathilde Elise Valentiner, Emilie (Emily) Caroline von Brockdorff, Johanne (Hanne) Ida Birgitte Augusta baronesse Wedell-Wedellsborg, Preben baron Wedell-Wedellsborg, til Borupgård, Hans Christian Theodor Wolff-Sneedorff, til Engelholm